Imovina u stećaju/likvidaciji/plenidbi
ISTIČE: 13.10.2017.

PRODAJA POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE (ZEMLJIŠTE, OBJEKTI, OPREMA, INVENTAR, NAMJEŠTAJ) STEČAJNOG DUŽNIKA

prodaja pokretne i nepokretne imovine (zemljište, objekti, oprema, inventar, namještaj) stečajnog dužnika
IZVOR:
Oslobođenje
OBJAVLJEN: 13.09.2017.

Tekst tendera/obaveštenja možete pogledati u nastavku