NavMenu

Top priče

07.12.2023.  |  Energija, Industrija, Građevina

Planirana izgradnja solarne elektrane u sastavu Rafinerije ulja Modriča - Instalisana snaga do 6,3 MWp

Rafinerija ulja Modriča planira na zemljištu koje se nalazi u krugu kompanije izgradnju fotonaponske elektrane "Fotonaponska elektrana broj 2" instalisane snage do 6,3 MWp sa pratećim elementima. Pristup predmetnim parcelama obezbijeđen je preko internih saobraćajnica. Lokacije na kojima se planiraju objekti predstavljaju zelene površine. U nivelacionom smislu, teren na predmetnoj lokaciji je ravan. Kako se navdi u zahtjevu za prethodnu

Tematski bilteni

Infrastruktura

Vidi sve

23.11.2023.  |  Građevina

Traži se glavni projektant spojne saobraćajnice od Jadransko-jonske autoceste do zapadne obilaznice Stolca

Autoceste FBiH su raspisale javni poziv za izradu idejnog i glavnog projekta spojne ceste od Jadransko-Jonske autoceste, dionica Stolac-Počitelj do spoja sa zapadnom obilaznicom Stoca pored poslovne zone Poplat. Za ovaj posao je predviđen iznos od 1,3 mil KM bez PDV-a, a Rok za pružanje usluga za sve faze projektovanja je ukupno dvanaest mjeseci od dana dostavljanja zahtjeva za pružanje

Region

Vidi sve

08.12.2023.  |  Građevina, IT, Telekomunikacije

Hrvatski i crnogorski telekomi ugovorili saradnju sa kompanijom Ericsson Nikola Tesla na implementaciji 4G/5G jezgrene mreže

Hrvatski Telekom i Crnogorski Telekom odabrali su kompaniju Ericsson Nikola Tesla za isporučitelja softvera i povezanih usluga za implementaciju nove 4G/5G jezgrene mreže. Ericssonov cloud native dual-mode 5G core biće implementiran i integrisan na novoj generaciji T-CaaS infrastrukture oblaka Hrvatskog Telekoma i Crnogorskog Telekoma. Iz kompanije je saopšteno da se zaključenjem tog ugovora

Svijet

Vidi sve

08.12.2023.  |  Vijesti

Čak 2,3 miliona Nijemaca radi isključivo od kuće, četiri puta više nego 2019.

Broj zaposlenih u Njemačkoj koji rade isključivo od kuće skoro se učetvorostručio od pandemije koronavirusa, pa je tako u 2022. godini 2,3 miliona zaposlenih radilo u potpunosti od kuće. Ovo proizilazi iz odgovora Federalnog ministarstva rada na pitanje zastupnice Suzane Feršl iz stranke Ljevica. U 2019. godini, prije pandemije, bilo ih je samo 674.000. Sveukupno, prema ministarstvu, sve