eKapija.com d.o.o. za elektronske komunikacije Beograd:
matični broj: 20240466
PIB: 104808458
pretežna djelatnost: 72400 - Veb portali
Adresa Adresa
Poslovni centar YUBC:
Bul. Mihajla Pupina 10A
11070 Novi Beograd
Telefon/fax Telefon/fax
tel: +381 (0)11 715 22 40
fax: +381 (0)11 715 22 41
E-team E-team
Zdravko Lončar, Managing Director
Aleksandar Parezanović, Executive Director
Mirko Radonjić, Editor in chief
Jelena Gajinov, Sales Director
Teodora Brnjoš, Executive Editor BiH
Jelena Gajinov, Team leader-tenders
E-team E-mail
management
marketing
PR
Event
Urednik
Tenderi