eKapija.com d.o.o. za elektronske komunikacije Beograd:
matični broj: 20240466
PIB: 104808458
pretežna djelatnost: 72400 - Veb portali
Adresa Adresa
Poslovni centar YUBC:
Bul. Mihajla Pupina 10A
11070 Novi Beograd
Telefon/fax Telefon/fax
tel: +381 (0)11 715 22 40
fax: +381 (0)11 715 22 41
E-team E-team
Zdravko Lončar, Managing Director
Aleksandar Parezanović, Executive Director
Mirko Radonjić, Editor in chief
Jelena Gajinov, Sales Director
Sanja Šojić, Executive Editor
Teodora Brnjoš, Executive Editor BiH
Jelena Gajinov, Team leader-tenders
E-team E-mail
management
marketing
PR
Event
Urednik
Tenderi