(Nabavka male vrijednosti) Nabavka usluga iznajmljivanja putničkih vozila-14/21-S Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Vlade Republike Srpske, Banja Luka čet 17.06.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Servisiranje vozila KJP Sarajevo-šume Sarajevo čet 17.06.2021.
Nabavka putem finansijskoga leasinga 2 nova putnička motorna vozila JU Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobi čet 17.06.2021.
Prijevoz učenika za nastavnu 2021./2022. godinu OŠ fra Grga Martić Ozimica Žepče čet 17.06.2021.