Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar čet 14.02.2019.