(Nabavka male vrijednosti) Nabavka lož ulja JU Osnovna škola Dobroševići Sarajevo čet 17.06.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Nabavka goriva i maziva Federalno ministarstvo kulture i sporta Sarajevo čet 17.06.2021.