Nabavka VN i NN kabla i samonosivih kablovskih snopova Elektrodistribucija a.d. Pale sre 22.09.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Sukcesivna nabavka goriva i maziva za potrebe ugovornog organa JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica sre 22.09.2021.
Nabavka ekološkog drvenog peleta- bioenergetskog obnovljivog goriva JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNE DJECE I OMLADINE PAZARIĆ sre 22.09.2021.