Zamjena koljena upusnog parovoda turbine srednjeg pritiska bloka 4 JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Termoelektrana Tuzla u Tuzli pet 30.09.2022.
Nabavka 900 tona mazuta srednje S do 1% sumpora JODP Toplane Istočno Novo Sarajevo pet 30.09.2022.
Nabavka motornog goriva za vozila Direkcije Tuzla, MM Tuzla BH Telecom d.d. Sarajevo čet 29.09.2022.