Pojmovi za pretragu
Grupa
Teritorije
Datum objave

Od

Do

Prodaja poslovnih prostora ističe: pon 25.10.2021. | objavljen: pon 18.10.2021. UNIPROMET d.d. Sarajevo
Oglas o licitaciji za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Ključ ističe: sub 23.10.2021. | objavljen: sub 16.10.2021. Općina Ključ
Oglas o prodaji nepokretnosti- neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije ističe: pon 01.11.2021. | objavljen: sub 16.10.2021. NOVI ELASTIK a.d. Vlasenica
Davanje u zakup poslovne prostorije ističe: pet 29.10.2021. | objavljen: čet 14.10.2021. Grad Gradačac
Javn oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija ističe: pet 29.10.2021. | objavljen: čet 14.10.2021. Općina Ilijaš
Davanje u zakup Pozorišnog bifea, okruglog šanka i šanka u foajeu ističe: čet 21.10.2021. | objavljen: sre 13.10.2021. JU Narodno pozorište Sarajevo
Davanje u zakup slobodnih kapaciteta JZU Dom zdravlja Doboj ističe: čet 21.10.2021. | objavljen: sre 13.10.2021. JZU Dom zdravlja Doboj
Javni poziv-Učešće u kuporodaji potraživanja banke-poslovni objekti-hale u Bijeljini ističe: sre 20.10.2021. | objavljen: uto 12.10.2021. Sberbank a.d. Banja Luka
Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Zavidovići ističe: pon 01.11.2021. | objavljen: uto 12.10.2021. Općina Zavidovići
Oglas o prodaji nekretnine označene sa k.č. 637/2 k.o. Zavidovići ističe: uto 02.11.2021. | objavljen: pon 11.10.2021. Općina Zavidovići