Poslovođa m/ž
Bihać
Telinea d.o.o.
do: 29.09.2019.
do: 19.09.2019.
Područni voditelj m/ž
Banja Luka
Konzum d.o.o.
do: 30.09.2019.
Zamjenik poslovođe m/ž
Banja Luka
Konzum d.o.o.
do: 30.09.2019.
HR konzultant m/ž
Mala Subotica, Hrvatska
Orizon GmbH
do: 23.09.2019.
Voditelj postrojenja za injekcijsko prešanje m/ž
Mala Subotica, Hrvatska
Orizon GmbH
do: 23.09.2019.
Voditelj postrojenja za ubrizgavanje m/ž
Mala Subotica, Hrvatska
Orizon GmbH
do: 23.09.2019.
Rukovodilac organizacionih dijelova m/ž
Bihać
Mikrokreditna fondacija Partner
do: 12.10.2019.