Zamjenik direktora
Sarajevo
Agencija za državnu službu BiH
do: 27.06.2019.
Poslovođa m/ž
Bosna i Hercegovina
Konzum d.o.o.
do: 20.07.2019.
Zamjenik poslovođe m/ž
Bosna i Hercegovina
Konzum d.o.o.
do: 20.07.2019.
do: 05.07.2019.
Vanjski saradnik m/ž
Sarajevo
Centar za politike i upravljanje
do: 19.07.2019.