(Nabavka male vrijednosti) Nabavka medicinskih sredstva-NIV-a Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Banja Luka pet 30.09.2022.
Nabava brzih antigenskih testova na COVID-19 Županijska Bolnica Orašje pet 30.09.2022.
Nabavka hirurških instrumenata za potrebe Klinike za kardiohirurgiju-Tender broj 01-13775-1/22 Univerzitetski klinički centar Republike Srpske Banja Luka pet 30.09.2022.