(Nabavka male vrijednosti) Izrada akta procjene rizika na radu J.U. Opća bolnica prim. dr. Abdulah Nakaš, Sarajevo pon 18.10.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Ostali potrošni madicinski materijal JU Dom zdravlja Dr. Isak Samokovlija Goražde pon 18.10.2021.
(Nabavka male vrijednosti) Centrifugalni ljevač Stomatološki fakultet sa klinikama Sarajevo, Univerzitet u Sarajevu pon 18.10.2021.