Izvor: eKapija | Petak, 23.05.2008.| 18:17
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Arhitektonsko rješenje zatvorenog bazena "OTOKA – MEANDR”

(Foto: b)

ODNOS

Raspisivanjem javnog, anonimnog, projektnog i jednostepenog konkursa za izradu arhitektonskog rješenja zatvorenog bazena "Otoka – meandr2" u Sarajevu je konačno prvi korak u obogačenju javnog života građana, zadovoljavanju nihovih potreba za rekreacijom ovoga tipa te zadovoljenju potreba za sportske saveze, profesionalne sportiste, fizičko obrazovanje mladih generacija i sl. Obzirom da Sarajevo kao glavni grad države sa svoji preko 400 000 stanovnika još uvjek nema zatvoreni bazen , iskreno se nadam da inicijativa Zavoda za planiranje kantona i općine Novi grad za izgradnju bazena neće biti završena ovim konkursom nego da će institucije Općine, Grada i Kantona smoći snage i realizirati prvi zatvoreni bazen u gradu. Smatrajuči da je gradu podjednako potreban zatvoreni bazen za rekreativce, građane i sportase, sportska društva, a svatajući da je finansiska situacija veoma teška te nije realno da se prave dva odvojena bazena, potrebno je ovim konkursom dobiti takvo rješenje da zadovolji obadvije potrebe. Iz tog razloga a odobrenjem raspisivača konkursa da "konkurenti mogu predlagati i druge sadržaje obogačujući program" predloženi sadržaji u zadatom projektnom projektu su djelomično prošireni i obogaćeni. Povećavanjem bazenske školjke sa 50x21 na 50x25 te dodavanjem prostorija za sportaše dobiva se epitet Olimpiskog bazena te se uz minimalne troškove bazen može koristiti i za Svjetsko prvenstvo u plivanju te olimpiska takmičenja. Takođe dodavanjem skakaonica koje nisu bile u programu te dodavanjem prostorija za administraciju u koju može biti smješten Plivački savez ili sportski plivački klub objekat postaje kompletan a jedino takav isplativ za izgradnju.

(Foto: b)


LOKACIJA

Prostor, predviđen za izgradnju, obuhvata površinu od oko 3600 m2 a nalazi se na području opštine Novi grad u sarajevskom naselju Otoka. Tačna lokacija dobivena je konkursnim urbanističkim rješenjem lokacije Meandr Otoka te je ovo samo nastavak aktivnosti općinskih i kantonalnih institucija. Lokacija je urbanističkim rješenjem striktno određena i pozicionirana a nalazi se između predviđenih objekata Sportske dvorane sa zapadne strane, Robne kuće sa sjeverne strane, poslovnog objekta sa istoka i džamije i fudbalskog stadiona sa južne strane.
Teren je relativno ravan sa blagim neznatnim usponom od juga prema sjeveru gdje su locirani neki trosni objekti koji su predviđeni za izmještanje. Geomehaničke karakteristike tla u pogledu nosivosti i eventualnog slijeganja pod opterečenjem objekta su relativno povoljne.


NAMJENA

Osnovna ideja konkursnog rješenja jeste da je objekat polifunkcionalan i služiče većem broju korisnika a to mu jedino i daje šansu da bude profitabilan i ekonomski održiv te da u budućnosti ne bude na teretu općine ili kantona. Prije svega kao objekat kantonalnog odnosno gradskog značaja objekat je namijenjen organizaciji takmičenja i treninga velikih sportskih priredbi u plivanju, skokovima u vodu, vaterpolu, podvodnim i drugim vrstama takmičarskih sportskih disciplina. Po svojim tehničkim karakteristikama i gledalištu kapaciteta preko 500 sjedišta objekat može poslužiti za organizaciju najvećih svjetskih i olimpijskih takmičenja.
Druga kategorija korisnika su građani Sarajeva, rekreativne grupacije, pojedinačni korisnici, omladina i djeca koja znaju plivati. Ovo naglašavam zbog toga što bazen nema objekat za neplivače, a zbog veličine zadate parcele nije ga bilo moguće predvidjeti.
Treča grupacija korisnika su studenti Fakulteta za fizički kulturu koji će, izgradnjom ovog bazena, dobiti optimalne pretpostavke za izvođenje nastave predviđene nastavnim programom Fakulteta, kao i edukaciju trenerskog kadra.POSTAVKA

Lokacija predviđena za bazen je striktno određena urbanističkim rješenjem koje je dato kao prilog u raspisivanju konkursa. Ucrtana markica dimenzija 65x56 metara sa isječenim gornjim čoškom te pozicija susjednih predviđenih i već izgrađenih objekata stvarali su nekoliko poteškoča koje je trebalo riješiti. Kao prvo sa jugoistočne strane bazena se nalazi objekat vjerskog karaktera, "Džamija" što u velikoj mjeri utiče na materijalizaciju objekta i odnose punog, neprovidnog i praznog, providnog, materijala na fasadi. Ipak dovoljna udaljenost džamije utiče na to da potpuna vizuelna barijera nije neophodna ali neki odnos punog i praznog se mora zasigurno postići. Druga stvar je urbanistička postavka fudbalskog stadiona čiji gornji desni ugao nesretno zadire i narušava kontinuitet linije objekata te smanjuje prohodne linije između objekata na minimum. To je u velikoj mjeri odredilo predviđeni oblik objekta sa južne strane koji svojim kružnim oblikom oslobađa uglove i stvara dovoljnu udaljenost od stadiona i omogućava lakše hodne linije pješaka spajajuči tako dva planirana trga, jedan ispred džamije a drugi ispred sportske hale sa sjeverne strane koji će se do izgradnje podzemne garaže koristiti kao parking. Treća stvar je pozicija predviđene robne kuće sa sjeverne strane bazena. Njena udaljenost od 12 metara od bazena uticala je na postavljanje ulaza u sami bazen. Naime iako se položajem bazena nameće organizacija bazena sa ulazom sa trga ispred džamije (zbog prostora i širine koje stvara trg) takva opcija je u ranoj fazi razmišljanja odmah otpala iz jasnih razloga orjentacije bazena ( dakle duža stranica okrenuta prema jugu ) i njegovog mogućeg povezivanja sa sportskom dvoranom i garažom ispod nivoa trga. Dakle varijanta da ulaz bude sa sjeverne strane morao je biti rješen na takav način da nezahtjeva ispred sebe veći prostor. To se riješilo samom organizacijom objekta. Korisnici su se podijelili u tri grupe i dobili tri zasebna ulaza. Ulaz publike i posmatrača je sa sjeverne strane dok je ulaz rekreativaca sa gornjeg lijevog čoška a sportista i novinara sa gornjeg desnog čoška. Ovakva postavka organizacije objekta omogućit će jako dobro funkcionisanje samog objekta te takođe njegov atraktivan i potpuno moderan izgled.


KONCEPCIJA

Unutrašnja organizacija prostora te samo funkcionisanje objekta je u suštini jako jednostavno i fleksibilno tako da korištenje objekta u više svrha (rekreacija, takmičenje, edukacija ) ne prestavlja nikakav problem čak i u slučajevima istovremenog korištenja u više namjena. Objekat je suštinski podjeljen u četiri cijeline koje su razvijene i smještene kroz četiri etaže (suteren, prizemlje, prvi sprat i drugi sprat).

1. Gledaoci
Objekat predviđa preko 500 sjedečih mjesta a kapacitet se može djelimično i povećati . Ulaz za gledaoce je sa sredine objekta sa sjeverne strane u nivou postojećeg trga. U okviru hola za gledaoce nalaze se dvije prodavnice za potrebe publike te garderoba i sanitarije. U holu se takođe nalazi i blagajna koja opslužuje gledaoce koji se nalaze van objekta gdje kupuju kartu da bi mogli ući u objekat. Iz hola gledaoci se penju na prvu etažu odakle popunjavaju tribine koje su odignute od nivoa bazena za 1,4 metra. Mostom koji ide ivicom objekta gledaoci mogu doći na drugu stranu bazena koja se nalazi na jugu i na kojoj je smješten kaffe sa stolovima koji imaju pogled i u bazen a takođe i vani na trg, džamiju, stadion i sl. Ta galerija na kojoj je predviđena bogata kafana može se iskoristiti takođe za povečanje kapaciteta gledalaca ili za neke specijalne zvanice u slučaju nekih specijalnih sportskih dešavanja. Gledaoci takođe u periodu pauze mogu izaći na terasu iznad ulaza . Ovakvom organizacijom gledaoci su izdvojeni i onemogučeni da se pomješaju sa kupačima i da koriste čiste dijelova bazena.

2. Sportaši i reporteri
Ukoliko se objekat namjerava koristiti i u zvanična sportska takmičenja mora zadovoljiti potrebe sportaša odnosno klubova te reportera koji takva dešavanja prate. Dakle oni su potpuno odvojeni od kontakta sa gledaocima i rekreativcima kako ulazom tako i prostorijama. Ulaz za sportaše i rekreativce je sa desne strane istočne fasade gdje se nalazi manji hol. Iz hola sportaši odlaze hodnikom do grupnih svlačionica koje imaju mokri čvor (tuševe, umivaonike i wc). U sklopu tih prostorioja je i jedna prostorija za zagrijavanje sportaša prije nastupa sa teretanom i prostorija za sudije. Reporteri se iz hola penju na drugi sprat gdje pored reporterskih kabina koje su postavljene centralno u odnosu na bazensku školjku radi što boljeg pregleda imaju bife i toaleta. Pored stepeništa predviđen je i lift koji bi mogao biti pneumatski jer se radi o samo dva sprata. Takođe iz hola se može sići u suteren što je direktna veza sportista sa saunom . Ovaj hol i hol gledalaca defakto dijeli prodavnica te ta ista prodavnica može služiti i kao prodavnica i za sportaše i reportere a i kao veza između dva hola ukoliko je potrebno.

3. Rekreativci
Najveći broj ljudi koji će dolaziti i najstalniji korisnici bazena će zasigurno biti rekreativci. Oni će biti korisnici bazena svakog dana od samog jutra pa do kasnih večernjih sati što znači da taj dio zgrade mora funkcionisati odvojeno od ostalih dijelova koji se koriste povremeno. Zbog toga je dat poseban ulaz i to na lijevoj strani zapadne fasade kao najbliže tačke od parkinga odnosno buduće parking garaže a takođe je orjentisan prema trgu ispred sportske dvorane. U holu rekreativaca se pored prodavnice nalazi i prostorija za čuvara i stepenice sa liftom koje vode u suteren i na drugi sprat gdje se nalaze prostorije administracije (tri kancelarije i sala za sastanke) koje mogu služiti i kao prostorije kluba te toaleti i prostorije čistačice i ostave kao i režiske kabine (regulacija svjetla, tona, oficijelni spiker i sl.). Rekreativci korisnici bazena stepeništem ili liftom dolaze u hol u suterenu gdje se nalazi recepcija odnosno blagajna gdje plaćaju korištenje bazena te dobivaju ključ i broj gardarobnog ormarića. Taj hol je takođe predviđen za direktno povezivanje sa sportskom dvoranom ali i za povezivanje sa parking garažom tako da korisnik bazena može ostaviti auto u garaži i direktno doći u bazen. Ta veza bi bila iskorištena i za direktnu vezu garaže sa trafo stanicom i energetskim dijelom. Rekreativce korisnike bazena poslje hola dočekuju kabine za presvlačenje sa jedne strane hodnika i prodavnice, frizer i garniture za odmor sa druge strane. Prolaskom kroz gardarobe korisnici dolaze u čisti dio gdje se pored toaleta i tuševa nalaze i garderobni ormariči gdje ostavljaju stvari. Sa bočnih strana se nalaze izlazi u bazen ispred kojih je obavezno predviđen sanitarni bazen. U suterenskom dijelu se pored ovih sadržaja nalaze još prostorije ljekara te jedna grupna svlačionica kao i sauna sa svim svojim prostorijama. Naravno tu je i energetski dio koji nije dostupan vanjskim korisnicima. U nivou prizemlja rekreativci pored bazena mogu koristiti i grijane tribine sa južne strane te plato sa ležaljkama za sunčanje. Takođe sa južne strane se nalaze staklene stijene koje se ljeti otvaraju te laganim prostrujavanjem zraka te velikim količinama svjetla unutar objekta i visoko podignutom konstrukcijom kao i velikim staklenim površinama sa bočnih strana daju ugođaj otvorenog bazena. Problem nekontrolisanog ulaska ljudi sa trga rješen je sa nekoliko elemenata. Prvo nivo na kojem su klizne stijene je viši za oko 1;5 m u odnosu na trg jer se nalazi iza grijanih tribina te sa laganom ogradom od 1m barijera se povečala na 2,5m. Drugo ispred zida na kojem se nalaze pomične stijene data je zelena površina sa kolonadom stubova koji su na vrhu povezani gredom koji vizuelno dijeluju kao jedna cijelina sa objektom a zapravo su obična skulptura na trgu a objekat je zadržan u okvirima zadate parcele. Treće u neposrednoj blizini otvora postavljena je kabina za čovjeka koji bi nadgledao kupače odnosno za instruktora i sl. Takođe u toj prostoriji postavljene su i stepenice kao veza bifea sa sprata sa prizemljom i suterenom tako da se može piće posluživati i kupačima odnosno da kupači mogu koristiti u nekim slučajevima i kafanu na galeriji.


4. Tehnički dio
Kompletan tehnički dio funkcionisanja bazena nalazi se u suterenu. Obzirom da se ulaz za sportiste i reportere manje koristi zbog toga je on dat i kao ulaz za tehničko osoblje koje radi na održavanju i funkcionisanju bazena. U suterenu se od tehničkih prostorija nalazi pored garderobe za radnike sa tuš kabinom i toaletom i prostorije za čistačice, sve prostorije koje su potrebne za funkcionisanje ovakvog objekta : sanitarna tehnika, kompenzacioni bazen, bazenska tehnika, ventilacione komore, podstanica grijanja, trafo stanica i sl.

(Foto: b)


KONSTRUKCIJA

Kompletna konstrukcija objekta se može podijeliti u dva dijela: na armirano betonski konstruktivni sklop zidova stubova i međuspratnih konstrukcija i čeličnu rešetku koja pokriva centralni dio objekta iznad bazena. Čelična konstrukcija je zamišljena kao složena konstrukcija od šest trouglastih nosača koji se prostiru radijalno oko centralnog dijela bazena i formiraju centralni prsten. Ukupni raspon koji savladavaju je 63 metra po dužoj strani bazena te tako omogućuju nesmetan prostor za organizaciju svih potrebnih sadržaja. Središnji prsten je prečnika 20 metara i on je pokriven zasebnom konstrukcijom od lameliranih nosača i čeličnih zatega te kompletan pokriven staklom. Polja koja su ostala između nosača su savladana prostornom mero konstrukcijom i obložena sendvić panelima od lima. Po dužini nosač bi bio prekriven staklom /pleksiglasom/ te bi tako omogućio još veču količinu svjetlosti u objektu a istovremeno stvorio bi utisak lebdeće konstrukcije kako danju tako i noču. Kompletna konstrukcija bi bila oslonjena na šest armirano betonskih stubova koji bi pri vrhu bili uhvaćeni armirano betonskom gredom. Ispod grede a sve do nivoa trga bi bila staklena stijena postavljena na posebnim staklenim nosačima. Tako izvedena konstrukcija sa tolikom količinom stakla i kubaturom prostora davala bi utisak otvorenog bazena sa nadstrešnicom što je u izvjesnoj mjeri i bio cilj u osmišljavanju ovakve konstrukcije.

ANALIZA POVRŠINA

Suteren
Hol sa recepcijom - 60 m2
Blagajna - 10 m2
Uprava - 15 m2
Hol ispred kabina sa garniturama za sjedenje - 180 m2
Frizer - 35 m2
Prodavnica sportske opreme - 65 m2
Prostor sa gardarobnim ormarićima, kabinama, tuševima, wc - 450 m2
Ljekar - 25 m2
Sauna - 65 m2
Hodnik - 30 m2
Garderoba radnika održavanja - 35 m2
Hodnik - 17 m2
Čistačice - 8 m2
Trafo stanica - 20 m2
Bazenska tehnika - 200 m2
Prolaz oko školjke - 120 m2
Sanitarna tehnika - 80 m2
Kompenzacioni bazen - 90 m2
Ostava - 30 m2
Ventilacione komore - 70 m2
Podstanica grijanja - 60 m2

Ukupno Suteren - 1665 m2


Prizemlje

Hol publike - 300 m2
Hol rekreativaca - 75 m2
Hol sportista i novinara - 75 m2
Prodavnica - 15 m2
Prodavnica - 15 m2
Kontrola - 10 m2
Kontrola - 10 m2
WC ženski - 20 m2
WC muški - 20 m2
Hodnik - 30 m2
Hodnik - 45 m2
Svlačionica za sportiste - 30 m2
Svlačionica za sportiste - 30 m2
Svlačionica za sportiste - 45 m2
Teretana , masaža - 40 m2
Prostorija za zagrijavanje takmičara - 20 m2
Instruktori - 20 m2
Plivački bazen sa prostorom oko bazena - 1800 m2
Prostor za odmor kupača sa grijanim tribinama - 300 m2

Ukupno Prizemlje - 2900 m2


Prvi sprat

Hol publike sa tribinama - 400 m2
Veza tribina sa kafeteriom - 70 m2
Kafeterija / specijalni gosti - 280 m2
Bočni hodnik sa stepeništem - 50 m2
Bočni hodnik sa stepeništem - 50 m2

Ukupno Prvi sprat - 850 m2Drugi sprat

Hol administracije i kluba - 60 m2
WC ženski - 7 m2
WC muški - 10 m2
Čistačica - 6 m2
Ostava - 5 m2
Sala za sastanke - 20 m2
Kancelarija - 10 m2
Kancelarija - 10 m2
Kancelarija - 15 m2
Režija - 24 m2
Reporterske kabine 8 kom - 50 m2
Bife - 20 m2
Ostava bifea - 10 m2
Hol reportera - 60 m2

Ukupno Drugi sprat - 307 m2REKAPITULACIJA


SUTEREN - 1665 m2
PRIZEMLJE - 2900 m2
PRVI SPRAT - 850 m2
DRUGI SPRAT - 370 m2

UKUPNO BAZEN - 5785 m2


APROKSIMATIVNI TROŠKOVNIK ZA REALIZACIJU PROJEKTA

A - OBJEKAT

1. SUTEREN - 1665 m2 - 800 KM/m2 - 1.332.OOO KM
2. PRIZEMLJE - 2900 m2 - 1200 KM/m2- 3.480.000 KM
3. PRVI SPRAT- 850 m2 - 800 KM/m2 - 680.000 KM
4. DRUGI SPRAT - 307 m2 - 800 KM/m2 - 245.600 KM

UKUPNO OBJEKAT---5.737.600 KM


B - VANJSKO UREĐENJE - 2000 m2 - 50 KM/m2 - 100.000 KM
C - OPREMANJE OBJEKTA - 600.000 KM
D - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (A+B+C) 6,437.600 x 2,5% - 160.940 KM

UKUPNI TROŠKOVI A+B+C+D - 6.598.540 KM

izvor: Općina Novi Grad Sarajevo

foto:arhiva, zavod za izgradnju Kantona sarajevo

Pogledajte i druge dokumente u rubrici Projekti

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vijesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izvještaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDJE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDJE