Izvor: eKapija | Srijeda, 25.11.2020.| 10:53
Izdvojite članak Odštampajte vijest

Han Pijesak planira novu industrijsku zonu uz postojeću - Šta je predviđeno Nacrtom Prostornog plana opštine do 2039.

Ilustracija
Ilustracija (Foto: mighty chiwawa/shutterstock.com)
Opština Han Pijesak planira da gradi novu industrijsku zonu, odnosno, da proširi postojeću zonu Mekote gdje se zadržava sadašnja infrastruktura, predviđeno je u okviru predloženog Nacrta Prostornog plana za period od 2020. do 2039. godine.

Naime, postojeća industrijska zona Mekote nalazi se u naselјu Kusače i predstavlјa brownfield lokaciju. Kako su za eKapiju naveli iz Opštine Han Pijesak, u zoni se sada nalazi jedan objekat koji je građevinski očuvan, raspolaže sa kompletnom infrastrukturom, ali je neophodna popravka instalacija i ulaganje u opremu.

- Industrijska zona se nalazi na oko 3 km od opštinskog centra Han Pijesak prema Sarajevu, pored magistralnog puta Pale–Zvornik M115, dok planirana industrijska zona obuhvata prostor sa lijeve strane magistralnog puta Pale–Zvornik M115 i sa desne strane regionalnog puta R5106, ukupne površine 34,3 ha – navedeno je u opisu predloženog dokumenta.

Uz to, Nacrtom Prostornog plana opštine predviđeno je uvođenje administrativnih i finansijskih olakšica za buduće investitore.

- Planom su predložene poreske olakšice kao jedna od mjera koje su potrebne za dalјi razvoj industrije i cjelokupne privrede. Takođe je radi stvaranje preduslova za formiranje novih privrednih zona predložena dodjela zemlјišta, oslobađanje od opštinskih dažbina, ukidanje administrativnih prepreka i slično.

Osim toga, predloženo je da kreditna politika bude u funkciji podsticaja razvoja malih i srednjih preduzeća.

Pravci razvoja

Glavni pravci razvoja u okviru Nacrta Prostornog plana i najveći potencijali opštine su u prerađivačkoj industriji, drvopreradi (ne samo primarna prerada, već i finalna proizvodnja), tekstilnoj industriji, potom u poljoprivredi i razvoju stočarstva i ratarstva.

Za razvoj turističkih projekta potencijal leži u lovnom (srneća, medveđa i zečija divlјač, divlјa svinja i lјeštarka) i ribolovnom (vodotoci Krivača, Štekavac, Pištica, Bjesnica, Stupčanica, Varošnica, Crna Rijeka), seoskom - etno i eko turizam u kombinaciji sa autohtonom gastronomskom ponudom (romanijski skorup-kajmak i druge vrste mliječnih proizvoda). Područje opštine je pogodno i za sportsko-rekreativni turizam (zimski turizam – Jazavičje rupe, izletnički turizam - Komnica, vidikovci – Žeženica, Mala Igrišta, Visočke stijene, Krivačke stijene, zatim konjički sportovi, brdski biciklizam, planinarenje, branje šumskih plodova, glјiva i lјekovitog bilјa), kulturno-manifestacioni (Čučkovi književni susreti, brojni kulturno-istorijski spomenici, nacionalni spomenici i dr.) i vjerski turizam (manastir Pjenovac, hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene, Crkva Svetog velikomučenika Pantelejmona).

Prednosti opštine

U geografskom pogledu opština Han Pijesak pripada Istočnoj Bosni, područje između peripanonske Bosne i planinske Hercegovine, Sarajevske kotline i Drine. Regiju karakterišu visoke i više planine sa glacijalnim oblicima, umjereno – kontinentalno, subalpsko i planinsko podneblјe, šumovite planine. Glavna hidrografska obilјežja su vodotoci; Krivača, Štekavac, Pištica, Bjesnica, Stupčanica, Varošnica, Hanski potok, Crni potok, Crna rijeka, Rijeka...

Zahvalјujući klimatskim pogodnostima, čistom vazduhu, visokoj koncentraciji ozona u Han Pijesku, i kralј Aleksandar Karađorđević je 1919. godine dao da se izgradi vila-lјetnjikovac.

Od ukupno 315,77 km2 (31 576,93 ha) zemlјišta, koristi se 19 265,56 ha ili 61,01 % kao šumsko zemlјište. Stanje šuma i šumskog zemlјišta iskazano po širim kategorijama pokazuje da je, na području opštine, najveće učešće kategorije visokih šuma sa prirodnom obnovom (16 571,45 ha ili 93,64%), što je znatno iznad republičkog prosjeka koji za visoke šume sa prirodnom obnovom kao nosioce privrednog korišćenja ovog prirodnog resursa iznosi oko 43,52%. Ovom u prilog ide činjenica da šume nepodesne za gazdovanje (kategorija 6000) čine svega 1,04 % (184,18 ha), što je ispod republičkog prosjeka koji za ovu kategoriju iznosi 1,78%, istaknuto je iz Opštine Han Pijesak.

Jedna od važnijih saobraćajnica koja prolazi kroz opštinu je magistralni put M115 (stara oznaka M19), u pravcu sjever – jug, povezujući Pale – Sokolac – Han Pjesak – Vlasenicu – Zvornik i regionalni put R5106 (star oznaka R467) u pravcu istok – zapad, povezujući opštinu Han Pijesak sa Federacijom BiH – Rogatica - Višegrad pa dalјe na istok.

Navode da je u planskom periodu potrebno početi izgradnju brzog puta koji bi povezivao opštine Bijelјina - Zvornik - Milići - Han Pijesak – Sokolac.

Nacrt Prostornog plana opštine Han Pijesak 2020 - 2039. godine je izradio Institut za građevinarstvo IG Banjaluka, a dokument je bio na javnom uvidu od sredine oktobra do sredine novembra.

Sljedeća faza biće izrada Prijedloga Prostornog plana opštine Han Pijesak. Prijedlog plana se dostavlјa Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju na saglasnost, a po dobijanju saglasnosti Prijedlog plana se dostavlјa Skupštini opštine na usvajanje.

Vedrana Džudža


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.