Usvojena trasa za koridor Vc Usvojena trasa za koridor Vc Ponedjeljak 15.08.2005.