Vijadukt Babina Rijeka na Zeničkoj obilaznici
Vijadukt Babina Rijeka na Zeničkoj obilaznici (17.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar
Virtuelni skok sa Starog mosta
Virtuelni skok sa Starog mosta (16.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti
Najveći kran na svijetu
Najveći kran na svijetu (18.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti
Fruške Terme u Vrdniku
Fruške Terme u Vrdniku (12.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti
Probijanje najdužeg cestovnog tunela u BiH
Probijanje najdužeg cestovnog tunela u BiH (10.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti EURO ASFALT d.o.o. Sarajevo, JP Autoceste FBIH d.o.o. Mostar
Šuma na fudbalskom stadionu u Austriji
Šuma na fudbalskom stadionu u Austriji (09.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti
Poslovno-sportski centar Trnovo na Bjelašnici
Poslovno-sportski centar Trnovo na Bjelašnici (01.09.2019.) Više detalja u vezanoj vesti Općina Trnovo
Kia električni romobil sa dometom od 20 km
Kia električni romobil sa dometom od 20 km (31.08.2019.) Više detalja u vezanoj vesti Hyundai Motor Company Seoul, Kia Motors Corporation Seoul
Naočare za sunce od taloga kafe
Naočare za sunce od taloga kafe (30.08.2019.) Više detalja u vezanoj vesti