Tematski bilten

Digitalizacija i razvoj industrije - Pametna rješenja koja mijenjaju igru

NavMenu

Premošćavanje jaza - Pipelife pametna rješenja za nadzor optimizuju snabdijevanje pijaćom vodom u južnoj Srbiji

Podeli
Vodovodna preduzeća često se suočavaju sa izazovima u vezi sa slepim tačkama u svojim mrežama, posebno na udaljenim lokacijama. Ograničena povezanost i neadekvatni podaci otežavaju otkrivanje curenja, identifikovanje neophodnih popravki infrastrukture i zadovoljavanje sve veće potražnje za vodom.

JKP Naissus, ključni snabdevač vodom na području Niša, ovog leta je instalirao Pipelife pametna rešenja za praćenje vode u dva teško pristupačna rezervoara. Investicija je rezultirala poboljšanim upravljanjem vodosnabdevanjem i smanjenim operativnim troškovima, postavljajući primer za komunalni sektor u jugoistočnoj Evropi.


Izazovi u upravljanju infrastrukturom za vodu

JKP Naissus je glavno preduzeće za otpadne vode i vodu za piće u južnoj Srbiji. Osim što opslužuje područje Niša, trećeg po veličini grada u zemlji, posluje i u obližnjim opštinama, obezbeđujući vodu za piće za nekoliko udaljenih sela u okolini. Može se pohvaliti naprednim pristupom razvoju svoje infrastrukture i snažnom posvećenošću pružanju usluga vrhunskog kvaliteta u upravljanju pijaćom vodom i otpadnim vodama.

Zbog velike teritorije koju opslužuje, JKP Naissus se suočava sa izazovima u upravljanju infrastrukturom za vodu za piće u nekim udaljenim oblastima - često bez pristupa električnoj energiji i povezivanja sa SCADA-om (sistem za nadzor i prikupljanje podataka) preduzeća. Nedostatak podataka o nivoima vode i radu pumpi je zakomplikovao obezbeđivanje nesmetanog vodosnabdevanja nekih zajednica.


Prava rešenja za udaljene rezervoare

Ovog leta su dva Pipelife pametna merača nivoa postavljena u rezervoare pitke vode JKP Naissus u Naisu i Sečanici, koji se nalaze na 20-30 kilometara od objekata preduzeća.

Pipelife pametni merač nivoa vode je bežično rešenje na baterije koje koristi radarsku tehnologiju za merenje nivoa i pruža uvid u ključne podatke - kao što su nivoi vode, napunjena i slobodna zapremina, status mreže i baterije - iz sistema za piće, otpadne vode i kišnice. Zahvaljujući povezivanju na Pipelife SmartHub, operater sistema može daljinski da pristupi vizuelizovanim podacima, kao i da prima upozorenja i obaveštenja u vezi sa statusom sistema.

Dejan Kulak, rukovodilac elektro-mehaničkog održavanja JKP Naissus, kaže da je postavljanje uređaja omogućilo efikasnije upravljanje oba rezervoara i poboljšano vodosnabdevanje kupaca JKP Naissus.

- Za rad pametnih merača nivoa nije neophodno imati priključak od 220 V ili solarne panele, što je za nas ključna prednost, jer imamo mnogo rezervoara za vodu na teško dostupnim lokacijama - objašnjava Kulak.Uspeh preciznog podešavanja: Pipelife alati za za praćenje podataka

JKP Naissus se opredelio za Pipelife rešenje zbog nekoliko ključnih faktora. Od prvog dana, Pipelife tim je pokazao snažnu posvećenost rešavanju bolnih tačaka JKP Naissus. Potpuno prilagođen interfejs za SmartHub platformu razvijen je kroz tekuće diskusije i i sagledavanju stanja na terenu, uzimajući u obzir jedinstvene uslove i potrebe ovog preduzeća.

Učestalost prikupljanja podataka, pragovi upozorenja, kao i prikaz i vizuelizacija podataka, prilagođeni su kako bi zadovoljili preferencije operatera sistema JKP Naissus - nudeći pristup podacima i trendovima i omogućavajući bolje donošenje odluka za upravljanje vodama.

Za akumulaciju Sečanica izabran je visokofrekventni monitoring (na svakih 15 minuta). Velika potražnja za vodom u akumulaciji zahtevala je pažljivo praćenje fluktuacija nivoa vode kako bi se obezbedilo kontinuirano snabdevanje. Zbog slabe mrežne povezanosti u ovoj oblasti, dodate su dalekometne antene kako bi se obezbedio pouzdan i neprekidan prenos podataka.


Besprekorna instalacija i povezivanje

JKP Naissus se dopao i jednostavnosti montaže i održavanja pametnih merača nivoa. Postavljanje oba uređaja trajalo je samo oko pola sata, bez ikakvih uticaja i prekida vodosnabdevanja. Povezivanje uređaja sa Pipelife SmartHub platformom takođe je bilo jednostavno, omogućavajući trenutni pristup podacima putem aplikacije prilagođene korisniku.

Zahvaljujući Pipelife SmartHub-u, JKP Naissus sada može da prati nivoe vode u oba rezervoara i, na osnovu dobijenih podataka, blagovremeno identifikuje anomalije u sistemu, kao što su curenje ili problemi sa pumpom. Operateri sistema su u mogućnosti da pristupe potrebnim podacima sa bilo koje lokacije 24/7 preko svog laptopa ili mobilnog uređaja. Štaviše, Pipelife tehnička podrška je lako dostupna, pružajući brzo rešavanje problema i pomoć na SmartHub-u za analizu i praćenje podataka.

Pipelife rešenje je donelo revoluciju u operacije JKP Naissus, omogućavajući identifikaciju nedostataka vode ili problema sa snabdevanjem čim se pojave. Dok su uređaji postavljeni relativno nedavno, optimizovani rad, smanjene posete na licu mesta i povećana svest o gubicima vode već su doveli do uštede troškova za komunalno preduzeće.


Skok u inovacije

Oslanjajući se na pametno praćenje Pipelife, JKP Naissus je stekao mnogo dublje razumevanje statusa svojih rezervoara vode za piće, što je podstaklo kompaniju da dalje unapređuje svoju infrastrukturu.

Kompanija već planira da instalira više IoT uređaja u udaljenim delovima svoje mreže, kao i da ugradi pametne tehnologije u procese tretmana vode za piće.

- Prikazani podaci, kao i dijagrami koje dobijamo, veoma su jasni, što nam omogućava da izvršimo analizu na visokom nivou i identifikujemo kvarove i probleme koje inače ne bismo mogli da rešimo. Sada koristimo ove merače i da proverimo tačnost sopstvenih uređaja - rezimira Kulak.

Saradnja sa JKP Naissus označava prvu primenu Pipelife pametnih rešenja za praćenje vode u jugoistočnoj Evropi, što je izazvalo novi talas interesovanja kupaca u regionu. Prilagodljivo rešenje poboljšava upravljanje vodosnabdevanjem, smanjuje operativne troškove i promoviše održivost životne sredine - obezbeđujući neophodne podatke i alate za vodovodna preduzeća da se pozabave svojim bolnim tačkama, dodatno unaprede svoje usluge i obezbede pouzdano snabdevanje vodom zajednica kojima služe.

Za više informacija kontaktirajte PIPELIFE Serbia.