Tematski bilten

Digitalizacija i razvoj industrije - Pametna rješenja koja mijenjaju igru

NavMenu

Digitalizacija faktoring industrije u Srbiji

Podeli
(Foto: Pavle Vlajčić)
Mala i srednja preduzeća u Srbiji suočila su se s velikim izazovima u poslednjim godinama - od pandemije do rata u Ukrajini, stvari nisu bile lake za preduzetnike u ovoj oblasti. Ali ni sada ove industrije nisu zaštićene od prepreka koje, ako ne ugrožavaju njihov opstanak, utiču na njihove razvojne planove. U ovom članku pokušavamo da pregledamo glavne izazove u raznim inustrijama, ali i da predstavimo digitalno rešenje koje može sve promeniti za većinu preduzetnika.


Dugoročni rokovi plaćanja

Preduzeća u većini industrija suočavaju se sa velikim problemom kada je u pitanju rok plaćanja. To može biti i do 60 dana, što otežava poslovanje i novčane tokove kompanija, dovodeći do pojave dugova. Kada se dugovi pojave, finansijsko stanje preduzeća ozbiljno je pogođeno, što rezultira nepredvidivim novčanim tokovima koji stvaraju tenzije s dobavljačima i mogu ometati nastavak poslovanja.


Inflacija

Visoka inflacija nije zaobišla ni srpska preduzeća. Iako trenutno prolazimo kroz blago smirivanje, još uvek živimo u ekonomskom okruženju gde je novac vrlo skup, što i dalje zbunjuje preduzeća u ovoj oblasti.


Problemi s novčanim tokovima

Mnogi veletrgovci i distributeri suočavaju se s problemima u novčanim tokovima zbog vremenskog zastoja između trenutka kada moraju platiti svoje dobavljače i trenutka kada naplaćuju račune za pružene usluge. Ova neravnoteža ograničava sposobnost kompanija da ulažu u razvoj, da kupuju dodatne zalihe ili da pokriju operativne troškove.


Ograničen pristup tradicionalnim metodama finansiranja

Mnoga MSP se suočavaju s istim problemom koji postoji kod većine preduzetnika u Srbiji, a to je nedostatatak pristupa tradicionalnim metodama finansiranja. Male i srednje preduzetnike banke ne vide kao kreditno sposobne, jer nemaju potrebne garancije ili kreditnu istoriju kako bi dobili kredit od banke.


Nedostatak osoblja

Iako to nije specifičan problem za određene industrije, kriza s radnom snagom oseća se među preduzećima u raznim industrijama. Teško je naći odgovarajuće zaposlene za određene poslove, a ljudi u raznim industrijama kažu da postoji nedostatak interesa od strane zaposlenih, koji stalno traže veće plate.

(Foto: Pavle Vlajčić)


Koje je rešenje?

Svi gore navedeni izazovi mogu se rešiti ili barem ublažiti digitalnim faktoringom.

Digitalni faktoring predstavlja alternativnu metodu finansiranja, idealnu kako za mala preduzeća koja nisu kreditno sposobna, tako i za veće kompanije koje trebaju brz pristup novcu.

Kako to funkcioniše? Faktoring kompanija kupuje vaše fakturu koju ste izdali klijentima i koja je još uvek u roku plaćanja. Koraci koje treba slediti su jednostavni, a novac vam stiže na račun u roku od najviše 24 sata:

1.Napravite nalog na www.instantfactoring.rs
2.Dodajte kopiju fakture koju želite da finansirate na vaš nalog.
3.Instant Factoring tim proverava podatke i vraća se s odgovorom u roku od najviše dva sata.
4.Ako je sve u redu, novac ćete dobiti za 24 sata.

Beneficije digitalnog faktoringa:

Poboljšanje novčanog toka: Faktoring pruža novčani podsticaj koji pomaže kompanijama da plate svoje dugove, da plate dobavljače na vreme ili da ulažu u razvojne prilike.

Smanjeni kreditni rizik: Da bi faktoring funkcionisao, kompanije koje pružaju ovu uslugu pre kupovine fakture vrše proveru kreditne sposobnosti klijenata. Ovo smanjuje kašnjenja u plaćanjima ili pojavu loših dugova, čime se povećava finansijska stabilnost kompanije i pomaže u upravljanju kreditnim rizikom.

Pristup radnom kapitalu: Faktoring pruža kompanijama radni kapital bez traženja garancija ili proširene kreditne istorije, što je često slučaj kod tradicionalnih finansijera.

Upravljanje neizvesnošću: Faktoring pomaže kompanijama da bolje upravljaju neizvesnošću u vezi s vremenom plaćanja računa.

Digitalni faktoring nije magično rešenje za sve preduzetnike, ali definitivno pruža odgovor na mnoge izazove s kojima se većina preduzeća suočavaju.

Više o kompanij Instant Factoring: