Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
11.11.2019.
65.000 KM
31.10.2019.
24.350 KM
11.10.2019.
56.670 KM
Bam consult d.o.o. 11.10.2019.
11.10.2019.
56.670 KM