Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
SAMAS d.o.o. Sarajevo 16.09.2019.
16.09.2019.
52.500 KM
16.09.2019.
71.520 KM
16.09.2019.
12.000 KM
16.09.2019.
11.700 KM