Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
20.11.2019.
42.560 KM
11.11.2019.
65.000 KM
31.10.2019.
24.350 KM