Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
BBS Europe 24.04.2019.
24.04.2019.
36.000 KM
KORLEONA 24.04.2019.
24.04.2019.
20.000 KM
ITINERIS d.o.o.Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
6.480 KM
Gauss d.o.o. Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
3.500 KM
ITINERIS d.o.o.Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
4.200 KM
ROBA / USLUGA: Kompjuterske usluge
Gauss d.o.o. Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
15.260 KM