Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
13.09.2019.
/
ROBA / USLUGA: DUPLIKAT
12.09.2019.
/
ROBA / USLUGA: DUPLIKAT
ORKA d.o.o. Sarajevo 12.09.2019.
12.09.2019.
14.400 KM
ORKA d.o.o. Sarajevo 11.09.2019.
11.09.2019.
/
ROBA / USLUGA: DUPLIKAT
ORKA d.o.o. Sarajevo 11.09.2019.
11.09.2019.
304.881 KM
09.09.2019.
/
ROBA / USLUGA: DUPLIKAT
FixIT doo Sarajevo 09.09.2019.
09.09.2019.
/
ROBA / USLUGA: DUPLIKAT