Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
MEDIT d.o.o. Sarajevo 15.04.2019.
15.04.2019.
18.000 KM
ITINERIS d.o.o.Tuzla 12.04.2019.
12.04.2019.
6.000 KM
11.04.2019.
139.000 KM
ROBA / USLUGA: Sofvterske licence
OLIVEBH doo Sarajevo 11.04.2019.
11.04.2019.
259.200 KM
MEDICAL d.o.o. Mostar 11.04.2019.
11.04.2019.
10.993 KM