Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
NEXIS d.o.o. Sarajevo 30.10.2019.
30.10.2019.
7.900 KM
TELNET d.o.o. 30.10.2019.
30.10.2019.
47.040 KM
INFOSISTEM Bijeljina 30.10.2019.
30.10.2019.
8.400 KM
ROBA / USLUGA: Održavanje aplikacija
MEDIT d.o.o. Sarajevo 28.10.2019.
28.10.2019.
294.000 KM
ROBA / USLUGA: Održavanje PACS
SPIN d.o.o. Tuzla 25.10.2019.
25.10.2019.
15.960 KM