Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
JAPET d.o.o. Sarajevo 17.04.2019.
17.04.2019.
14.850 KM
17.04.2019.
19.000 KM
ROBA / USLUGA: Licence za e-poštu
17.04.2019.
89.974 KM
HERA d.o.o. Mostar 16.04.2019.
16.04.2019.
195.583 KM