Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
KORLEONA 24.04.2019.
24.04.2019.
20.000 KM
ITINERIS d.o.o.Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
6.480 KM
Gauss d.o.o. Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
3.500 KM
ITINERIS d.o.o.Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
4.200 KM
ROBA / USLUGA: Kompjuterske usluge
Gauss d.o.o. Tuzla 22.04.2019.
22.04.2019.
15.260 KM
19.04.2019.
8.694 KM