Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
ITINERIS d.o.o.Tuzla 16.09.2019.
16.09.2019.
2.400 KM
ORKA d.o.o. Sarajevo 12.09.2019.
12.09.2019.
14.400 KM
ORKA d.o.o. Sarajevo 11.09.2019.
11.09.2019.
304.881 KM
FixIT doo Sarajevo 09.09.2019.
09.09.2019.
29.913 KM