Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
09.01.2020.
2.050 KM
09.01.2020.
201.062 KM
09.01.2020.
201.062 KM
AXIOM d.o.o. 08.01.2020.
08.01.2020.
30.000 KM
OCEAN d.o.o. Travnik 08.01.2020.
08.01.2020.
22.084 KM
TEMPO SOFT d.o.o. 08.01.2020.
08.01.2020.
427.000 KM