Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
04.10.2019.
199.999 KM
MEDIT d.o.o. Sarajevo 04.10.2019.
04.10.2019.
36.000 KM
OLIVEBH doo Sarajevo 02.10.2019.
02.10.2019.
17.400 KM
01.10.2019.
652.900 KM