Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
27.01.2020.
24.000 KM
ROBA / USLUGA: Održavanje GIS sistema
PRONEKO d.o.o. Zagreb 27.01.2020.
27.01.2020.
81.000 KM
27.01.2020.
310.115 KM
24.01.2020.
249.971 KM
24.01.2020.
23.890 KM
23.01.2020.
199.551 KM
ROBA / USLUGA: Održavanje e-GOP-a
ORKA d.o.o. Sarajevo 23.01.2020.
23.01.2020.
6.000 KM