Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
20.05.2019.
97.000 KM
17.05.2019.
22.450 KM
BBS d.o.o. Sarajevo 15.05.2019.
15.05.2019.
37.980 KM
ROBA / USLUGA: Softver
14.05.2019.
57.322 KM