Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
09.04.2019.
49.497 KM
ROBA / USLUGA: MS licence
MEDIT d.o.o. Sarajevo 08.04.2019.
08.04.2019.
7.920 KM
MEDIT d.o.o. Sarajevo 08.04.2019.
08.04.2019.
289.020 KM
QSS d.o.o. Sarajevo 05.04.2019.
05.04.2019.
60.000 KM
QSS d.o.o. Sarajevo 05.04.2019.
05.04.2019.
60.000 KM