Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
23.10.2019.
82.645 KM
SOLVIT NETWORKS 23.10.2019.
23.10.2019.
201.000 KM
OCEAN d.o.o. Travnik 22.10.2019.
22.10.2019.
15.400 KM
22.10.2019.
49.985 KM
VERSO d.o.o. Sarajevo 21.10.2019.
21.10.2019.
20.977 KM
21.10.2019.
175.997 KM
ROBA / USLUGA: Računarska oprema
GUINEA D.O.O. 18.10.2019.
18.10.2019.
170.941 KM
17.10.2019.
35.340 KM