Moguća konkurencija - mogući ponuđači na tenderu
MEDIT d.o.o. Sarajevo 17.10.2019.
17.10.2019.
72.000 KM
MEDIT d.o.o. Sarajevo 15.10.2019.
15.10.2019.
756.746 KM
15.10.2019.
432.002 KM
14.10.2019.
128.160 KM
ROBA / USLUGA: Održavanje hardvera
BBS d.o.o. Sarajevo 14.10.2019.
14.10.2019.
84.583 KM
14.10.2019.
84.583 KM
QSS d.o.o. Sarajevo 14.10.2019.
14.10.2019.
191.096 KM
ROBA / USLUGA: Licence