Usluge potražnja
ISTIČE: 27.08.2008.

KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO-KONSTRUKTIVNO I URBANISTIČKO REŠENJE KOMPLEKSA BAZENA, UGOSTITELJSKO-OMLADINSKOG OBJEKTA SA PARTERNIM UREĐENJEM KOMPLEKSA NA LOKACIJI "STARI GRAD" PORED REKE SAVE


NARUČILAC:
Opština Šabac
IZVOR:
eKapija
OBJAVLJEN: 28.07.2008.
REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ŠABAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Dana:22.05.2008. god.
Šabac


K O N K U R S
za idejno arhitektonsko-konstruktivno i urbanističko rešenje kompleksa
bazena (zatvoreni-otvoreni), ugostiteljsko-omladinskog objekta sa
parternim uređenjem kompleksa na lokaciji "Stari grad" pored reke Save


Lokalna uprava ima osnov da za zahvate u prostoru koji su od interesa za razvoj, uređenje i afirmaciju pojedinih lokacija i celina organizuje izbor alternativnih rešenja putem konkursa.
Na osnovu odluke Predsednika opštine br.020-40/08-13 od 20.05.2008. raspisuje se konkurs za izbor idejnog rešenja bazenskog kompleksa, adaptacija postojećeg objekta i uređenje okolnog prostora.
Ceo kompleks je lociran pored reke Save (``Stari grad``) na mestu sadašnjeg ``strelišta`` i parkinga ispred postojećeg objekta saobraćajne policije. Tu se nalazi početak već oformljene gradske plaže uz samu reku.

Predmet konkursa je idejno-arhitektonsko rešenje:
1. za objekat kompleksa zatvorenih bazena sa pratećim sadržajima,
2. za otvoreni olimpijski bazen pored objekta zatvorenih bazena sa parternim uređenjem i pripadajućim sadržajima,
3. rekonstrukcije postojećeg objekta P+3 (trenutno služi za smeštaj saobraćajne policije i sportskog kluba) sa pretvaranjem istog u ugostiteljski objekat (hostel, motel, kancelarije za mlade i sportskih udruženja).


ZATVORENI BAZENI

Kompleks zatvorenih bazena treba da se koncipira tako da služi višenamenskoj svrsi sportsko i rekreativnih aktivnosti. U tom smislu prostor hale bazena treba da ima vaterpolo-plivački bazen dimenzija 25 x 33 m i dubine 2,2 m i rekreativni bazen sa delom za obuku neplivača, ukupne površine oko 500 m2, sa promenljivom dubinom od 0,8-1,3 m. Rekreativni bazen može imati slobodnu formu i treba da sadrži razne vodene efekte (klupe za sedenje u vodi sa hidromasažom, vodena bujica – reka, klupa za ležanje u vodi sa vazdušnom masažom, slap, gejzir i sl.).Pored zaterpolo-plivačkog bazena ostaviti prostor za montažne tribine za min. 200 gledalaca. Obezbediti vezu sa otvorenim bazenom, kao i mogućnost odvajanja sportskog bazena od rekreativnog u svrhu nesmetanog, paralelnog odvijanja funkcija oba bazena.
Pri izboru mašinskog pogona zatvorenih bazena voditi računa o ekonomičnom korišćenju prostora i opreme i za potrebe otvorenog bazena.
Posebno je bitno osmisliti tehnološku koncepciju ``čiste`` i ``prljave`` zone, zbog održavanja higijene i funkcionalnosti objekta.
Objekat je zamišljen da poseduje dodatne sadržaje. Pored kafe-bara i prostor sa grupom sadržaja namenjenih opuštanju (saune, masaža itd.). Predvideti prostorije za fitnes, teretanu, velnes kao i prostor za prodaju sportske opreme i usluge poput frizerskih, kozmetičkih itd.


OTVORNI BAZEN

Otvoreni bazen je planiran dim.25x50 m, (olimpijski), dubine od 2,2 m. U idejnom rešenju dati predlog uređenja sunčališta i dodatnih sadržaja Locirati pored objekta zatvorenog bazena, prema reci. obavezno koristiti prostor za opremu zatvorenog bazena.


REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA

Objekat, koji trenutno koristi saobraćajna policija, je u planu da se pretvori u ugostiteljski objekat (motel, hostel ili omladinski centar, kanc. za mlade, sportskih udruženja i sl.). Adaptaciju koncipirati na način, da se uklopi u novo okruženje otvorenog i zatvorenog bazena i svojim sadržajima i izgledom.
Objekat je spratnosti P+3.

U okviru idejno-arhitektonsko urbanističkog rešenja kompleksa treba da se predstavi položaj objekata, osnovnu funkcionalnu šemu, osnovne elemente oblikovanja i osnovne elemente za obračun površina. Odrediti najpovoljnije konstruktivno rešenje na osnovu procene nosivosti tla i drugih uslova koji utiču na izbor kao i osnovnu koncepciju instalacija. Funkcionalno, vizuelno i ambijentalno uklopiti kompleks u okruženje.
Uzeti u obzir, da postiji mogućnost snabdevanja objekta termalnom vodom ili dati rešenje za neku drugu tehnologiju, bitna je energetska efikasnost i ekonomičnost, pošto se radi o velikom potrošaču energije.


Dostaviti:
-situacioni plan (1:500),
-osnove svih etaža, izgledi, preseci (i za postojeći objekat),
-prikazati idejno rešenje mašinskih instalacija za bazene,
-šematski prikaz funkcionalnih zona,
-trodimenzionalni prikaz kompleksa,
-tekstualno obrazloženje,
-orijentaciona procena vrednosti pojedinačno za svaki objekat posebno,
-dati ponudu za izradu idejnog i glavnog projekta, posebno za zatvoreni bazen, za otvoreni bazen i za adaptaciju postojećeg objekta,
-dokaz o ovlašćenju za izradu ove vrste projektne dokumentacije (fotokopija licence ili dokaz o odgovarajućoj završenoj stručnoj spremi, za strance overeno u ambasadi).
Dokumentaciju dostaviti pod šifrom.

Preuzimanje dokumentacije:
-situacioni plan (1:500),
-orto - foto snimak,
-izvod iz važeće planske dokumentacije,
Dokumentacija se može preuzeti u roku od 20 dana od dana objavljivanja oglasa za konkurs u svim medijima, uz dokaz o uplati naknade od 3.000,00 din. na evidentni račun opštine Šabac: 840-260845-92, poziv na broj 97 92-099.

Nagradni fond:
Otkupna nagrada za konkursni rad iznosi:
I nagrada 400.000,00 dinara
II nagrada 200.000,00 dinara
III nagrada 100.000,00 dinara.

U konkursu mogu da učestvuju lica odnosno preduzeća koja su ovlašćena za izradu ove vrste projektno - tehničke dokumentacije. Na konkursu mogu da učestvuju i strani državljani i projektne kuće uz dokaz potrebne kvalifikacije, overene u ambasadi.
Autor se mora odreći autorskog prava u slučaju otkupa idejnog rešenja.

Konkurs ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja u svim predviđenim medijima za objavljivanje. Neblagovremeni radovi se neće uzeti u razmatranje.

Za dodatne informacije obratiti se Odeljenju za društvene delatnosti i privredu Opštinske uprave Šabac, kontakt osoba Ilona Janković. tel. 015/364-118.

Prijava za konkurs pod šifrom, sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u zatvorenom omotu, lično na prijemnom šalteru Opštinske uprave u Šapcu, Gospodar Jevremova br. 6. u prizemlju ili šalje poštom na gore navedenu adresu, sa naznakom ``Prijava na konkurs-Bazenski kompleks``.

Predsednik opštine,
Miloš Milošević