Izvor: eKapija | Sreda, 25.09.2019.| 15:41
Izdvojite članak Odštampajte vest

Prema Planu detaljne regulacije, u Gornjem Zemunu u planu dva nova vrtića, stambena i poslovna zona

Narandžastom bojom označeni vrtići (Foto: Grad Beograd)
Plan detaljne regulacije područja uz Ugrinovačku ulicu u Zemunu, u delu između Bosanske i Novogradske ulice, bio je na javnom uvidu do 19. septembra.

Ukupna površina obuhvaćena planom planirana je na 15,7 hektara. Određena je javna namena (mreža saobraćajnica, saobraćajna površina) i površine ostalih namena (stanovanje, komercijalni sadržaji, privredna zona).

Planiran je parking, podzemne garaže, skver, vrtići, zona porodičnog stanovanja, mešoviti gradski centri u zoni srednje spratnosti, zona pratećih komercijalnih sadržaja i privredno-komercijalne delatnosti.

Predviđeno je 1-079 stanova, za oko 3.000 stanovnika, a broj zaposlenih je nešto preko 1.000. Planirane su dve lokacije za predškolske ustanove, obe oko 3.000 m2. Ukupan kapacitet dece je 180 i 210.

Skver, kao zelena površina, planiran je orijentaciono na 379 m2. Treba da se zasniva na dekorativnom bilju i stablima, a eventualno se može obezbediti mali prostor za kraći odmor.

Posebna pažnja posvećena je zaštiti životne sredine, pa je predloženo da se koriste raspoloživi vidovi obnovljivih izvora energije za zagrevanje i hlađenje objekata, kao i da se obezbede minimalni zahtevi u pogledu energetske efikasnosti.

Nije dozvoljena izgradnja, niti bilo kakva promena u prostoru, koja može da naruši životnu sredinu, kao što su skladišta sekundarnih sirovina, izgradnja benzinskih stanica i tako dalje.

Planirano saobraćajno rešenje zasniva se na postojećoj uličnoj mreži i uvođenju novih ulica koje su bile neophodne da opsluže planirane sadržaje, kao i na spajanju dva postojeća dela ulice Branka Pešića.

Planirano je da autobuske linije saobraćaju sledećim ulicama: Ugrinovačka, Novogradska (u smeru od Ugrinovačke ka ulici Cara Dušana), Dobrovoljačka (u smeru od ulice Cara Dušana ka Ugrinovačkoj ulici) i Gornjogradska (nova trasa), sa definisanim stajalištima.

Planirano je očuvanje i unapređenje postojećih trasa drvoreda (dopunom praznih sadnih mesta) i formiranje novih, kao i formiranje travnih baštica u zavisnosti od prostornih mogućnosti.

Postojeću kolsko-pešačku stazu potrebno je popločati i osvetleti, kao i druge slobodne i saobraćajne površine. U plani se navodi da je za osvetljenje potrebno primeniti savremene svetiljke koje imaju dobre fotometrijske karakteristike i koje omogućavaju kvalitetnu i ekonomičnu rasvetu.

Predviđena je izgradnja nove КCS Ušće-nova. Puštanje u rad i povezivanje u sistem novog kolektora na relaciji Cetinjska - Кarađorđev trg - Ušće biće moguće tek nakon izgradnje КCS Ušće-nova, kao i planirana izgradnja dodatnih kapacititeta.

Postojeća kanalizaciona mreža nestandardnih dimenzija će se reksonstruisati, a tamo gde je nema, u planu je izgradnja. Isto važi i za toplovode. Za potrebe snabdevanja gasom potrebno je izgraditi podzemnu mrežu. Potrebno je izgraditi i pet trafostanica kapaciteta 1.000 kVA.

Naručilac izrade plana je Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a nosilac izrade plana Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove. Obrađivač plana je Urbanistički zavod Beograda.

A. K.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.