Izvor: eKapija | Četvrtak, 17.08.2017.| 12:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

Beograd dobija podzemnu garažu ispod Finansijskog parka? - U bloku između Admirala Geprata, Kneza Miloša, Balkanske i Nemanjine planirani i komercijalni sadržaji

Obuhvat plana
Deo bloka između ulica Admirala Geprata, Kneza Miloša, Balkanske i Nemanjine u Beogradu, u narednom periodu mogao bi da bude bogatiji za nekoliko hiljada kvadrata komercijalnih objekata, kao i za još jednu podzemnu garažu na dva nivoa.

Planom detaljne regulacije za ovaj blok, koji je na ranom javnom uvidu do 28. avgusta, predviđeno je i smanjenje prostora za javne službe, povećanje komercijalnih sadržaja, kao i izgradnja podzemne garaže.

Područje plana (ukupne površine 2,54 hektara), naslanja se na "Područje uz Ulicu kneza Miloša" - koje uživa status prethodne zaštite u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i jedan je od najznačajnijih kulturno-istorijskih poteza u Beogradu. Taj deo grada, u vreme vladavine kneza Miloša, predstavljalo je centar administativne države.

U okviru granice Plana nalazi se spomenik kulture Amam kneza Miloša, kao i Park Gavrila Principa, ranije nazivan Finansijski pakr, koji je izgrađen kao prvi gradski park u Beogradu. Valorizovan je kao prostor značajnih kulturno–istorijskih, stilskih i ambijentalnih vrednosti.

Planom je predviđeno zadržavanje Amama kneza Miloša, koji je bio deo dvorskog kompleksa kneževih sinova Miloša i Mihaila Obrenovića.

U delu parka Gavrila Principa, čija je ukupna površina 2,1 hektar, planirana je dvoetažna podzemna garaža, kapaciteta oko 460 mesta, sa ulazom i izlazom iz Ulice admirala Geprata.

Na pomenutom području smešteni su i objekti Vojno-građevinske direkcije i Zavoda za fotogrametriju. Prvi objekat trenutno je van funkcije, ali, s obzirom na to da je pod zaštitom države, planirano je njegovo zadržavanje u postojećim gabaritima. Kada je reč o zgradi Zavoda za fotogrametriju, ona je takođe van funkcije, devastirana, lošeg je boniteta i ne može se prilagoditi zahtevima savremenih komercijalno poslovnih objekata, kakvi su planirnai na ovom području. Katastarska parcela na kojoj se objekat nalazi, u privatnom je vlasništvu i na njoj su planirani komercijalno-poslovni sadržaji.

Osnovna ograničenja u planiranju područja, na koja se mora obratiti posebna pažnja pre usvajanja konačnog rešenja, jesu saobraćajni pristupi i način parkiranja na građevinskim parcelama i transformacija objekta javne službe u objekat komercijalne delatnosti, u prostornoj celini koja je pod prethodnom zaštitom. Jedno od ograničanja je i park Gavrila Principa, koji predstavlja prirodno dobro i pejzažno–arhitektonski objekat, što podrazumeva njegovo očuvanje i unapređenje, pa se i buduća gradnja i svi radovi na ovom području moraju tome prilagoditi.

Na pomentuom potezu zasada nema komercijalnih sadržaja, a Planom je predviđena da se u ovom bloku nalazi čak 7.320 metara kvadratnih takvog prostora. Predviđeno je i smanjenje površina objekata i kompleksa javnih službi sa 8.920 na 6.085 kvadrata.

Ciljevi izrade Plana su definisanje površina javne i ostale namene, pravila uređenja i građenja, stvaranje planskih uslova za aktiviranje novih lokacija za razvoj komercijalnih sadržaja, definisanje kapaciteta izgradnje, kao i očuvanje parka i unapređenje postojeće javne zelene površine.

Na pomenutoj lokaciji biće neophodna izgradnja vodovodne, kanalizacione i elektroenergetske mreže.

Uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za ovo područje moguć je svakog radnog dana do 28. avgusta 2017. godine u zgradi Gradske uprave grada Beograda, od 9 do 18 časova. Više detalja pogledajte u pdf dokumentu.

Nacrt Plana detaljne regulacije pogledajte u PDF-u.


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.