Izvor: AG Magazin (pretplata www.agmagazin.co.yu/porudzbenica.htm) | Nedelja, 07.10.2007.| 13:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

(AG MAgazin) Idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje poslovnog objekta u bloku A/126 između ulica Mutapove, Bore Stankovića i Mačvanske u Beogradu (zona Hrama Svetog Save)

(Foto: b)

Na nedavno raspisanom konkursu Društva arhitekata Beograda za poslovni objekat na uglu tri vračarske ulice prva nagrada, u iznosu od 300.000 dinara, dodeljena je radu sa autorskom šifrom “21681”, odnosno timu arhitekte Branislava Mitrovića i projektantima–autorima: apsolventu arhitekture Jeleni Perović i studentima arhitekture Anđelki Badnjar, Dragani Grahovac, Jeleni Kuzmanović, Ognjenu Krašni i Petru Bojoviću.

O odnosu prema hramu
Glavna karakteristika zadate lokacije je neposredna orijentacija na Hram svetog Save, prostor koji ga okružuje i način na koji se isti javno koristi. Dominacija ovakvog konteksta neminovno nameće određene uslove, samim tim direktno utičući na arhitekturu, geometriju i ukupnu prostornu postavku novog objekta. Oblikujući apsidu ulica Bore Stankovića dobija lučno zakrivljenje prenoseći ga i na pročeonu liniju zadate parcele čineći je tako najbližom Hramu u odnosu na ostale objekte iz kontaktne zone, i na taj način dajući joj ograničen prostor za sagledavanje, postavljajući pitanje njenog odnosa sa istim veoma delikatnim.

Fizičko prisustvo apside intezivno utiče na određene prostorne odluke, te praktično vrši neposredan pritisak na pročelje objekta, “gura” ga od sebe u dubinu bloka predviđenog za gradnju. Naslućujući u ovom pomaku jedan od arhitektonskih odgovora okruženju, on insinuira, osim na arhitektonsko oblikovanje i na jedan simboličan izraz poštovanja konteksta, kao i urbanističkog oblikovanja, koje u tom otklonu daje širinu vizuri i mogućnost sagledavanja korisniku prostora.

(Foto: b)

Oblikovanje
Kubus - kubična forma – arhitektura monolita, kao sveden odgovor dominaciji Hrama, ostvaruje se kroz poseban tretman fasade izbegavajući ordinarnuformu razbijanja prozorima i vratima, kod neraslojenih frontova, i opredeljujući se za kompaktnost ostvarenu kroz transparentne materijale koji zadržavaju prodor sunca i pogled spolja, a obezbeđuju dobru osvetljenost radnih prostorija unutra. To je rešeno dvoslojnom fasadom kombinovanom od stakala sa unutrašnjih i transparentnih brisoleja sa spoljne strane opne. Pročelje, odnosno fasada iz ulice Bore Stankovića, prema određenoj geometriji je povučena u dubinu zahvaćenog prostora, praveći trougaoni, pristupni atrijum između ulice i objekta u prizemlju i prvom suterenskom nivou, povlačeći se u gornjim spratovima i tako formirajući nadstrešnicu – portal u visini atike. Ova površina ima dvostruku zakrivljenost, takozvani hiperbolički paraboloid, pomoću kojeg fasadu postepeno uzdiže u odnosu na apsidu hrama počevši od prizemlja do visine atike, na koti +20,00 m.

Kroz analizu geometrije zadate lokacije formirana su dva korpusa: pravougaoni i trougaoni između kojih se javlja prostorni procep celom visinom objekta, završen u krovu
staklenom lanternom, kojom se osvetljava, tako formiran, centralni prostor.

Funkcionalna organizacija
Ovako ostvarena dispozicija, sa dva elementa i međuprostorom, obezbeđuje jasnu i čitljivu segregaciju funkcija u kojoj se na prednjoj fasadi formira procep ulazne partije, a u povučenom delu, prema susedu i svetlarniku struktura vertikalnih komunikacija liftova i stepeništa.

(Foto: b)

Formiranjem svetlarnika u zoni stepeništa omogućena je protočnost centralne zone, kao i kvalitetan osvetljaj. Pravougaoni element funkcioniše kao fleksibilan kontejner čije dimenzije i dvostrana orijentacija omogućuju niz varijateta funkcionalne orijentacije radnog prostora, a mehanizam pokretnih pregrada transformiše dvotrakt u “open space” sistem i razrađuje mogućnosti različitih površina kancelarija.

Takođe, konstruktivni sklop, organizacija vertikalnih i horizontalnih komunikacija i geometrija osnove su tako projektovani da obezbede maksimalne mogućnosti organizacije objekta i mogućih promena ili prilagođavanje različitim namenama, od komercijalnih sadržaja preko administrativnih do poslovnih apartmana.

O odnosu sa tlom
Osnovni kubus objekta izdiže se iz terena tako što se ulazni prostor projektuje trougaonim atrijumom u depresiji, a sa bočnih strana, uz ulice Mačvansku i Mutapovu, formiraju šlicevi između trotoara i objekta koji istovremeno imaju funkcije osvetljenja i ventiliranja sadržaja u donjim nivoima. Suteren se formira kao posebna etaža, atrijumom povezana sa gornjim delovima objekta, koja nosi poslovno–komercijalne sadržaje, pristupačne iz zone partera, i na taj način čuva zonu prizemlja za visoko komercijalnu potražnju.

OSTALE NAGRADE

DRUGA NAGRADA u iznosu od 200.000 dinara
Autori:
Dragan Marinčić, d.i.a.
Andrea Tamaš, d.i.a.
Aleksandra Marinčić, d.i.a.
Aksinja Madžgaj, apsolvent arh.
Saradnici: Milica Stojšić, aps.arh.
Boris Bogosavljević, aps.arh.
Đukić Vladimir, aps.arh.
Podrška: Arcadia Rasveta, Beograd
Habitat, Novi Sad

Četiri jednakovredna otkupa u iznosu od po 60.000 dinara dodeljena su:
- Radu sa autorskom šifrom “01111”
Autori:
Aleksandra Raonić, dipl.ing.arh.
Ivica Nikolić, dipl.ing.arh.
Kreativni tim:
Branislav Ristović, aps.arh.
Miloš Raonić, aps.arh.
Ljilja Čavić, aps.arh.
Nebojša Naumovski

- Radu sa autorskom šifrom “09209”
Autori :
Petrović Komlenić Tamara, dipl.ing.arh.
Komlenić Miloš, dipl.ing.arh.

- Radu "77777"

autori : Vanja Miletić i Irena Videnov

- Radu "03012"

Autor Re:Act, arhitekta Dejan Milanović


poziv na pretplatu na

(Foto: b)
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.