Izvor: eKapija | Četvrtak, 12.11.2015.| 15:48
Izdvojite članak Odštampajte vest

Turističko-rekreativni kompleks na obali Dunava - Plan generalne regulacije naselja Ledinci i Stari Ledinci predviđa razvoj turizma i privrede

Ledinci
Ledinci - prigradsko naselje Novog Sada smešteno na sremskoj strani Dunava, na severnim obroncima Fruške gore, pored regionalnog puta i železničke pruge Novi Sad-Beočin, moglo bi uskoro da dobije turističko-rekreativni kompleks na obali reke.

Ovo selo osnovano je verovatno u 13. veku, a prema predanju, prvobitno naselje se nije nalazilo u dolini Tavnog potoka (na mestu današnjih Starih Ledinaca), već na ledinama na dunavskoj ravni kraj kameničkog atara (šire područje današnjih Novih Ledinaca), usled čega je i dobilo svoje današnje ime.

JP "Zavod za urbanizam Novi Sad" izradio je tokom 2013. i 2014. godine Plan generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci, a tokom 2015. završava se procedura njegovog usvajanja i očekuje se da dokument bude usvojen na prvoj narednoj sednici Skupštine Grada Novog Sada. Ovaj plan obuhvata jednu katastarsku opštinu (KO Ledinci), iz čije ukupne površine je izuzet deo na krajnjem severoistoku područja, obuhvaćen Generalnim planom grada Novog Sada do 2021. godine, tako da ukupna površina obuhvaćena planom iznosi 1.861,21ha.

Na tom području nalaze se dva naselja, Stari Ledinci i Ledinci (novi), i planom su definisana pravila njihovog uređenja, građenja i zaštite prostora.

Izuzetno prirodno okruženje i turistički potencijal

Specifičnost ovih naselja ogleda se prvenstveno u geografskom položaju i prirodnom okruženju. Nadomak Novog Sada (administrativni centar), na obali Dunava, u podnožju Fruške gore, ova naselja pružaju uslove za prigradsko stanovanje u izuzetnom prirodnom okruženju, kao i za razvoj turizma, ugostiteljstva, proizvodnje vina i mlečnih proizvoda. Planom se omogućava i podstiče izgradnja komfornog porodičnog stanovanja i poslovnih sadržaja lokalnog nivoa.

- Reč je o rezidencijalnim naseljima koja pripadaju Novom Sadu i nalaze se sa sremske strane. Prirodni uslovi za stanovanje su izuzetno povoljni, a osim toga Plan prepoznaje velike potencijale Ledinaca i u turizmu! Deo katastarske opštine zalazi u zaštićeni Nacionalni park "Fruška gora", što donosi određena ograničenja prilikom gradnje, ali su s druge strane meštani već prepoznali svoju priliku i pojedinačno se organizuju i nude određene turističke sadržaje posetiocima ovih naselja – kaže u razgovoru za "eKapiju" Tašana Krišanović, rukovodilac izrade Plana generalne regulacije.

Ona ističe da se među tim sadržajima izdvajaju vinarije i u manjem obimu smeštajni kapaciteti koji mogu da prerastu u etnoturizam, jer su pojedini stanovnici već osmislili u svojoj ponudi i obilazak kraja sa vodičima, pešačkim stazama, pa čak i na konjima. Priroda omogućava Ledinčanima da se delimično bave i poljoprivredom, stočarstvom, proizvodnjom meda ili mlečnih proizvoda, pa tako u naselju postoje veliki kompleksi rasadnika.

Saobraćajna infrastruktura pogodna za potencijalne investitore

Razvoj naselja oslanja se i na značajno kulturno nasleđe koje dokumentuje burnu istoriju, čiji nastanak datira još iz 14. veka (crkva na Klisi), kao i na zaštićena prirodna dobra: Nacionalni park "Fruška gora", staništa zaštićenih vrsta i ekološki koridor Dunava. Zaštita prostora ima prioritet u planskim odrednicama i predstavlja okosnicu u planiranju prostora.

- Ledinci su izuzetno dobro povezani sa Novim Sadom, ovde prolazi državni put drugog reda Novi Sad-Petrovaradin-Beočin, kao i pruga, što bi moglo da bude interesantno privrednim subjektima i potencijalnim investitorima. Uz Dunav već postoji prerada kamena kao privredna aktivnost, ali je ova delatnost tu privremeno i planirano je njeno izmeštanje. Deo uz reku namenjen je upravo za turizam – objašnjava Tašana Krišanović.

Dva kamenoloma u Ledincima planirana su za rekultivaciju i u turističke svrhe, a u tim kopovima su u međuvremenu spontano nastala takozvana ledinačka jezera. Sagovornica "eKapije" ističe i veliki potencijal Dunava, pa tako Plan na obali reke predviđa izgradnju turističko-rekreativnog kompleksa koji bi mogao biti izuzetno značajan za Novi Sad, ali i šire.

Kategorije tla uslovljavaju dalju gradnju


Dolinske strane severnih padina Fruške gore imaju na delovima veliki pad i odseke i ispresecane su dolinama potoka, što sve zajedno čini teren sremske strane na delovima nestabilnim i uslovno povoljnim za izgradnju. U skladu sa inženjersko-geološkim istraživanjima na području naselja Ledinci su, pored stabilnih terena optimalnih za izgradnju, izdvojene tri posebne kategorije tla za koje su definisani različiti režimi izgradnje objekata i infrastrukture.

Prostor građevinskih područja naselja, osim na nestabilnim terenima i manjim površinama namenjenim proširenju stanovanja, i prostor atara realizuju se na osnovu ovog plana. Površine građevinskog zemljišta van građevinskog područja naselja, na kojima je potrebno planirati izdvajanje javnog od ostalog građevinskog zemljišta, realizovaće se na osnovu planova detaljne regulacije. Koridori i prirodna dobra od nacionalnog značaja realizuju se na osnovu prostornih planova područja posebne namene.

Predviđena zaštita prirode i privredni razvoj Ledinaca

U izradi Plana generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci učestvovao je i "Zavod za zaštitu prirode" koji gazduje Nacionalnim parkom "Fruška gora".

- Vodili smo računa i o zaštiti spomenika – u Starim Ledincima imamo crkvu iz 14. veka, pa je "Zavod za zaštitu spomenika" izradio poseban elaborat, a imamo i zaštićenih kulturnih dobara i arheoloških nalazišta. "Srbijašume" su takođe učestvovale sa svojim uslovima za zaštitu šuma – kaže Tašana Krišanović za "eKapiju".

Izradu plana finansirao je Zavod za izgradnju Grada Novog Sada.

Tašana Krišanović
- Plan generalne regulacije naseljenih mesta Ledinci i Stari Ledinci morao je da odgovori kompleksnim zahtevima uređenja, zaštite i razvoja ovog, po mnogo čemu posebnog, živopisnog rezidencijalnog područja, između Dunava i šuma Fruške gore. Predvideli smo i poslovne aktivnosti manjeg obima, po parcelama, ali se Plan ne bavi konkretnim uslovima za potencijalne investitore - ističe sagovornica "eKapije" i dodaje da se Ledinci nalaze na izuzetnom mestu, sa izuzetnim osunčanjem i vizurama, kao i vazdušnim strujanjima.

Tašana Krišanović primećuje da su ljudi veoma zainteresovani za boravak na ovoj lokaciji, što je sve očiglednije kako se bliži usvajanje i realizacija Plana.

- U ataru postoje i dve vikend zone i jedna zona radnih aktivnosti koja je značajna pošto se nalazi između puta i pruge. Za nju je uslovljena dalja planska razrada (plan detaljne regulacije), a do sada nije bilo posebnog interesovanja privrede, iako ova zona postoji u već važećem planu, sa minimalnim parcelama od oko 1.000 m2 koje su vrlo povoljne za razne delatnosti - zaključuje sagovornica našeg portala.

Marko Andrejić


(Napomena: Plan generalne regulacije je prezentovan na Salonu urbanizma koji je održan 06.11.2015. u Nišu, u organizaciji Udruženja urbanista Srbije)

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.