Izvor: eKapija | Četvrtak, 18.01.2007.| 07:18
Izdvojite članak Odštampajte vest

Dragan Lukač, predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad

Dragan Lukač (Foto: b)

Lični podaci:
Ime I prezime Dragan Lukač
Nacionalnost Srbin
Datum rođenja 12.03.1961.

Pregled zvaničnog obrazovanja:
-Osnovna škola u Novim Karlovcima – Srem,1967-75.
-Srednja ekonomska škola – u Staroj Pazovi, 1975-79.
-Viša škola unutrašnjih poslova u Beogradu, 1985-88.
-Diplomirani ekonomista u oblasti agromenadžmenta
-Megatrend univerzitet, Fakultet za menadžment, 1999-2001
-Magistar ekonomskih nauka 2005-2009.
-Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd

Trening:
-Upravljanje ljudskim resursima
-H.R.Capital, Zvonko Popović, 2008.
-Izgradnja timova visokih performansi
-H.R.Capital, Zvonko Popović, 2008.

Radno iskustvo:
-Regionalna Privredna Komora Novi Sad, Predsednik, od 2001.godine
-JP Poslovni prostor Novi Sad, Pomoćnik direktora i direktor marketinga, 1997-2001.
-Gradska uprava Novi Sad, Šef kabineta predsednika gradske vlade, 1996-1998
-Privatni preduzetnik, Direktor, 1991-1995
-Služba državne bezbednosti Novi Sad, Operativni radnik 1982-1991

Istraživački rad:
1. Polyinvest, Lider projekta je italijanska regija Veneto, a RPK NS je jedini partner u Srbiji.

2. Partnerstvo za promociju investicija - za projekat je konkurisano kod Asocijacije Evropskih privrednih i industrijskih komora ,,EUROCHAMBRES,,

3.Info Servis za tržište EU - cilj projekta je uspostavljanje povoljne klime za privlačenje stranih investicija u region Zapadnog Balkana

4. BalkaNet-promocija italijanskih kompanija na prostoru Balkana kao i promocija kompanija sa Balkana u regiji Veneto.

5. Reforma vinskog sektora u Republici Srbiji u duhu propisa EU

6.Centri za žensko preduzetništvo - podsticaj rodnoj ravnopravnosti u biznisu
RPK NS je konkurisala zajedno sa Županijskom komorom Osijek u okviru IPA programa za prekograničnu saradnju

7.Značaj malih i srednjih preduzeća kao ključnih pokretača regionalnog razvoja
RPK NS je konkurisala zajedno sa komorom iz Kečkemeta u okviru IPA programa za prekograničnu saradnju

Objavljeni radovi:
1.Oktobar 2009.godine Naučni skup – Poslovno okruženje u Srbiji i svetska ekonomska kriza
Viša poslovna škola
Intiligentno upravljanje rizicima na nivou kompanije, koautor

2.Jun 2007. godine
Seminar agroekonomista Evrope, Novi Sad
Savez agroekonomista Srbije
Agroindustrija Srbije i evropske integracije, koautor

3.Maj 2007. godine
Savetovanje ekonomista, privrednika i bankara, Ekonomski fakultet Beograd, Beograd
Naučno društvo ekonomista
Privatizacija na Kosovu i Metohiji (uzurpacija i legalizacija tuđe imovine), koautor

4.Decembar 2006. godine
Međunarodni naučni skup, Mali Zvornik
Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
Opanak i cipela, koautor

5.Novembar 2006.godine
Vrednovanje i upravljanje intelektualnim kapitalom u privredi Republike Srbije
Ministarstvo privrede Republike Srbije, Regionalna privredna komora Novi Sad
Intelektualni kapital i održiva konkurentnost u agroprivredi Srbije, koautor

6.Jun 2006. godine
Poslednje savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije, Budva
Savez ekonomista Jugoslavije
Konkurentnost i integrisanje realnog sektora u evropske procese – dometi tranzicije agroindustrije Srbije, koautor

7. April 2006. godine
Savetovanje Naučnog društva ekonomista Srbije i Privredne komore Srbije
Naučno društvo ekonomista Srbije i Privredna komora Srbije
(Ras)prodaja imovine i tržišta, koautor

8.2003 godina
Obrazovanje, menadžment i finansije – osnovni faktori razvoja i povećanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća
Poljoprivredni fakultet Novi Sad – Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Ekonomski fakultet Beograd
Iskustva u razvoju malih i srednjih preduzeća na području Regionalne privredne komore Novi Sad, koautor

Stručne aktivnosti:
Jun 2005. godine, redaktor Monografije povodom 30.godina od osnivanja Regionalne privredne komora Novi Sad

0d 2001. godine, Glavni urednik komorskog časopisa ``Reč privrednika``


Sertifikati:
Jun 2007. godine
Institut za ekonomsku diplomatiju Beograd
Primena novog zakonodavstva u spoljnoj trgovini i bankarstvu
Novembar 2006. Godine
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Novi trendovi u ratarstvu, povrtarstvu, voćarsko-vinogradarskoj proizvodnji, organskoj poljoprivredi, čuvanje, pakovanje, marketing i plasman proizvoda

Januar 2006.godine - Portorož, Slovenija
Gospodarske zbornice Slovenije,Britanska ambasada u Ljubljani,
Privredna komora Šefild
Sertifikat Evropske akademije za zaposlene u privrednim komorama Zapadnog Balkana

Februar-mart 2003. godine
Ekonomski fakultet Beograd
Inovacioni seminar spoljno-trgovinskog poslovanja


Nagrade i priznanja:
Avgust 2008
Zlatna plaketa - Samostalni sindikat zanatstva, usluga i preduzetništva

13.mart 2007.godine – Beograd
Nagrada povodom 150 godina Privredne komore Srbije za
posebne radne zasluge

2006. godina
Zlatni most – Projekat partneri i prijatelji

09.februar 2004.godine - Beograd
Nagrada Kluba privrednih novinara Srbije za poslovnost i kreativnost, Beograd

Firme:
Regionalna privredna komora Južnobačkog upravnog okruga
Privredna komora Srbije
JP Pošta Srbije Beograd
GRAD NOVI SAD - SLUŽBA GRADONAČELNIKA
JP Poslovni prostor Novi Sad
JKP Stan Novi Sad
Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad
Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Alma Mons Novi Sad
Des d.o.o. Novi Sad
KPN Beograd
PIK-Bečej ad Bečej
Tagovi:
Osnovna škola Novi Karlovci
Srednja ekonomska škola Stara Pazova
Viša škola unutrašnjih poslova Beograd
agromenadžment
Megatrend univerzitet
Fakultet za menadžment
Fakultet za poslovne studije Beograd
Upravljanje ljudskim resursima
H.R.Capital
Zvonko Popović
Regionalna Privredna Komora Novi Sad
JP Poslovni prostor Novi Sad
Gradska uprava Novi Sad
Služba državne bezbednosti Novi Sad
Polyinvest
Veneto
Asocijacija Evropskih privrednih i industrijskih komora
EUROCHAMBRES
Info Servis za tržište EU
BalkaNet
Centri za žensko preduzetništvo
centar za žensko preduzetništvo
Županijska komora Osijek
IPA program
Intiligentno upravljanje rizicima na nivou kompanije
Savez agroekonomista Srbije
Agroindustrija Srbije i evropske integracije
Ekonomski fakultet Beograd
Naučno društvo ekonomista
Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd
Opanak i cipela
Ministarstvo privrede Republike Srbije
Regionalna privredna komora Novi Sad
Intelektualni kapital i održiva konkurentnost u agroprivredi Srbije
Poslednje savetovanje Saveza ekonomista Jugoslavije
Konkurentnost i integrisanje realnog sektora u evropske procese – dometi tranzicije agroindustrije Srbije
Privredna komora Srbije
(Ras)prodaja imovine i tržišta
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Ekonomski fakultet Beograd
Reč privrednika
Institut za ekonomsku diplomatiju Beograd
Poljoprivredni fakultet Novi Sad
Gospodarska zbornice Slovenije
Britanska ambasada u Ljubljani
Privredna komora Šefild
Zlatni most
Podelite:
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.