Izvor: eKapija | Utorak, 27.03.2018.| 08:10
Izdvojite članak Odštampajte vest

Zoran Tadić, direktor i vlasnik kompanije Neofyton - Nema maksimalne efikasnosti i profitabilnosti bez zaokružene opreme

Zoran Tadić
O energetskoj efikasnosti u industriji i u Srbiji se sve više govori, a preduzeća polako, ali sigurno, uviđaju da bez obaziranja na tu komponentu, efikasnost i profitabilnost ne mogu biti na zadovoljavajućem nivou.

Novosadska kompanija Neofyton, generalni zastupnik najvećih svetskih proizvođača mašina i prateće opreme za brizganje plastike, među pionirima je u ovoj oblasti. Sa tradicijom dužom od 25 godina u oblasti projektovanja sistema za brizganje plastike, njihov cilj je, kažu, da u svakom momentu obezbede najviši standard usluga i najkvalitetniju opremu i servis, iz jednog izvora.

Sa direktorom i vlasnikom kompanije Neofyton Zoranom Tadićem razgovarali smo o značaju principa energetske efikasnosti u industriji, potencijalima za uštedu koje njihove mašine daju kupcima, razvoju industrije 4.0 u Srbiji, kao i trendovima koji nas na tom polju očekuju u narednom periodu.

eKapija: Da li se o energetskoj efikasnosti u industriji samo govori ili se ti principi već u praksi primenjuju?

- Energetska efikasnost je pojam koji je na našim prostorima postao bitan krajem 2008. i početkom 2009. godine, sa početkom svetske ekonomske krize. Većina privrednika je, do tada, najčešće deklarativno razmatrala trošak struje, kao bitan element kompletnog pregleda troškova.

Ono što je još zanimljivije - uticaj energetske efikasnosti na zagađenje prirode gotovo uopšte nije bio razmatran. Kompanija Neofyton je među prvima u Srbiji i regionu počela aktivno prezentovanje značaja energetske efikasnosti, kako zbog smanjenja troškova proizvodnje, pa samim tim i povećanja profitne stope, tako i zbog podizanja svesti o ograničenosti resursa i širim ekološkim principima.

Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da se u prethodne dve godine vidi nagli skok zainteresovanosti naših kupaca za ovu oblast, upravo iz pomenutih razloga.

eKapija: Koliki je potencijal uštede energije korišćenjem vaših mašina?

- U poređenju sa direktnim konkurentima u sferi mašina za brizganje plastike, a korišćenjem standardne hidraulike u koju su ugrađene tzv. "smart" pumpe, naše mašine troše i do 50% manje energije. Korišćenjem servo-hidraulike, postoji potencijal za uštedu do čak 70%. Posedujemo veoma precizan uređaj za merenje potrošnje električne energije, kojim se to i dokazuje.

Kompanija Engel je bila prvi proizvođač mašina za brizganje plastike, još 2009. godine, koji je u svoj upravljački sklop uveo, kao standardnu opciju, stranicu za prikaz potrošnje struje – "Ecograph", gde se navođenjem težine za svaki proizvod (kalup), u svim ciklusima dobija podatak, kako o ukupnoj potrošnji struje po satu, tako i o specifičnoj potrošnji struje po kilogramu prerađene plastike (kWh/kg).

eKapija: Na koji način i u kolikoj meri oprema koju zastupate doprinosi očuvanju životne sredine?

- Doprinosi na nekoliko načina. Kada govorimo o pratećoj opremi, a pre svega o čilerima za hlađenje vode našeg dobavljača Eurochille, kojima se temperira kako hidraulika i servo motori u mašinama, tako i kalupi (alati) u kojima se i formiraju gotovi proizvodi, čilerski sistemi koje mi prodajemo omogućavaju novi koncept hlađenja korišćenjem tzv. "adijabatskog efekta".

U letnjem periodu hidraulika i servo motori mašina za brizganje zahtevaju hlađenje vodom temperature do 28°C. Korišćenjem tzv. "free cooling" uređaja sa "adijabatskim efektom", hlađenje procesne vode se odvija bez korišćenja rashladnih kompresora (koji koriste freone za izmenu toplote). Izmena toplote, tj. hlađenje se odvija isključivo korišćenjem ventilatora, čime se postiže ušteda od 6 do 8 puta u odnosu na klasične čilere koji koriste kompresore sa freonom.

Jedan od naših kupaca je, korišćenjem "adijabatskih" uređaja za hlađenje, umanjio potrebnu količinu električne energije za hlađenje, za 1.400.000 kWh/godišnje, tj. za oko 70.000 EUR. Dodatna prednost je odsustvo rizika, da usled pucanja cevi dođe do curenja freona u atmosferu i velikog zagađenja.

Slična računica se može primeniti na naše Engel mašine za brizganje plastike, kao i na Piovan sušare za sušanje granulata.

eKapija: Da li je srpska privreda spremna za digitalizaciju i industriju 4.0? Kakve su reakcije na vašu ponudu "pametnih" mašina, "pametnih" fabrika i moderne proizvodnje prema najvišim standardima kvaliteta, produktivnosti i energetske efikasnosti?

- Svi naši dobavljači veoma ozbiljno pristupaju digitalizaciji i "smart factory" konceptima, koji su objedinjeni pod imenom industrija 4.0.

To se pre svega odnosi na naša dva najveća partnera, Engel i Piovan.

Mi smo već 2013. godine, kod jednog od naših najvećih kupaca - firme JCMM, dobavljača plastičnih delova za Fiat u Kragujevcu, ugradili sistem za daljinsko praćenje rada Engel mašina. Time je stvorena mogućnost da uz nas, kao ovlašćene servisere, i zaposleni u JCMM-u mogu da preko eksternog računara ili "smart" uređaja, prate rad mašina i vrše dijagnostiku mašina i robota u slučaju eventualnih zastoja ili kvarova.

Ipak, industrija 4.0 je mnogo više od toga. Industrija 4.0 predviđa da mašine i uređaji međusobno razmenjuju informacije i vrše samopodešavanja, usklađivanja i dodatnu međuregulaciju procesa. Kompanije Engel i Piovan su u prethodnih pet godina otišle najdalje na tom putu. Kupci već danas imaju mogućnost da, na primer, promenom kalupa na mašini, a uz prethodno očitavanje pripadajućeg bar-koda kalupa, prisustvuju kompletnom samoučitavanju, ne samo parametara na Engel mašini, nego i kompletnih parametara Piovan prateće opreme.

Sistem za sušenje granulata, usisavanje granulata iz centralnih silosa i Piovan uređaja za temperiranje kalupa, potpuno su integrisani sa Engel mašinama u optimalan i efikasan sistem. Naravno, bitan preduslov je da operater prethodno izvrši inicijalno podešavanje i snimanje optimalnih parametara. Jednom snimljeni parametri za ceo sistem se samoučitavaju nakon svakog skeniranja bar-koda na kalupu.

eKapija: Kakva je za Neofyton bila 2017. godina? Sa kojim rezultatima ste ušli u 2018?

- Prethodna godina je bila jedna od najuspešnijih godina u istoriji kompanije Neofyton. Tokom 2017. obeležili smo 25 godina od osnivanja i realizovali najveću investiciju u četvrt veka dugoj istoriji. Naime, Neofyton se tokom prošle godine uselio u novu upravnu zgradu u Partizanskoj ulici u Novom Sadu. Objekat veličine 1.300 m2, kupljen je uz finansijsku pomoć firme Engel, sa osnovnom namenom pružanja dodatnih usluga našim kupcima.

Slogan naše kompanije "Partnerstvom do uspeha" time će dobiti dodatni smisao, jer ćemo u tom objektu, u kojem se već nalaze dve nove Engel mašine i prateća oprema Piovan, vršiti prezentacije, obuke i testiranja najmodernijih procesa u industriji prerade plastike brizganjem.

Naš stav je da će u budućnosti osnovni problem biti obezbeđivanje vrhunski obučene radne snage. Srbija je, kao i većina zemalja u regionu i Evropi, suočena sa nedostatkom obučenih kadrova. Dodatni problem predstavlja neprekidno smanjenje stope nataliteta, koja će u narednoj deceniji prouzrokovati još veće izazove na tom polju.

Stoga smo se i odlučili na još jedan korak - u saradnji sa ino-partnerima, donirali smo Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu - odseku za mašinstvo, kompletno opremljenu proizvodnu celinu, sastavljenu od Engel mašine i robota, Piovan prateće opreme i mlina marke TRIA.

Očekuje se da će svake godine sa pomenute katedre izlaziti 10 do 15 diplomiranih inženjera, obučenih da odmah preuzmu odgovornosti u industriji plastike. Plan je da se svake tri godine ta saradnja produžava, sa zamenom postojeće opreme novom. Odsek za mašinstvo FTN takođe ima saradnju i sa katedrom za polimere Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Verujemo da će se time podići konkurentnost regiona Vojvodine, kao i cele Srbije, te da ćemo ponuditi domaćim i stranim kompanijama dodatni motiv za dalja ulaganja i podizanje konkurentnosti naše države.

eKapija: Kako biste procenili sadašnju situaciju u industriji? Koliko su Srbija i region, u oblasti u kojoj poslujete, blizu ili daleko od razvijenih evropskih zemalja?

- Smatram da su u prethodnih 15-20 godina, Srbija i region prošli kroz dva bitna ciklusa. Prvi je razgrađivanje prethodno formiranih industrijskih kompanija, što je, nažalost, prouzrokovalo smanjivanje industrijskog i ukupnog privrednog potencijala regiona. Sa druge strane, bili smo svedoci intenzivnog jačanja privatnog sektora, koji je ubrzanim razvojem delimično ili potpuno nadomestio nastale deficite.

Naši kupci u zemlji i regionu u prethodnih dvadesetak godina prihvatali su inicijative za kupovinu vrhunske i skuplje opreme i time postali deo male industrijske revolucije. Stoga bih rekao da je industrija plastike brizganjem, na teritoriji bivše Jugoslavije, na sličnom nivou razvoja i efikasnosti kao u najnaprednijim ekonomijama Evrope i sveta. Naravno da postoji još prostora za napredak i unapređenje, ali su inicijalni koraci već učinjeni. Kod nosilaca razvoja industrije plastike razvijena je svest o neophodnosti investiranja u najmodernije tehnologije.

Zbog toga i posebno cenim najnovije inicijative Privredne komore Srbije i Vlade Srbije za dodelu subvencionisanih ili čak bespovratnih sredstava za nabavku moderne, efikasne industrijske opreme. Moj predlog je i da se razmotre mogućnosti za odobravanje poreskih olakšica pri investiranju u nove industrijske objekte i opremu, jer odbitak kroz amortizaciju nije dovoljan stimulans. Uvođenjem poreskog kredita, privrednici bi bili dodatno stimulisani da investiraju u objekte i opremu i time bi zasigurno bio pokrenut novi investiciono-razvojni ciklus.

eKapija: Neofyton zastupa najveće proizvođače mašina i opreme za preradu plastike, koji ispunjavaju maksimalne zahteve u pogledu energetske efikasnosti. Koji proizvodi iz vaše palete su najtraženiji?

- Inicijalno su to bile Engel mašine za brizganje plastike. Međutim, kada kupac jednom uvidi mogućnosti vrhunske opreme, teži da i ostale elemente svoje proizvodnje unapredi. Da parafraziram staru rimsku izreku: "Dvokolica je brza samo onoliko koliko je brz najsporiji konj u zaprezi".

U prethodnih pet godina, osim mašina, naši kupci intenzivno investiraju u najmodernije sisteme za hlađenje marke Eurochiller, a odnedavno fokus se usmerava i prema centralnoj dobavi granulata marke Piovan.

Maksimalna efikasnost, a samim tim i profitabilnost kompanije, nije moguća bez zaokružene, po kvalitetu slične opreme. Naravno da sve komponente ne utiču na efikasnost u istoj meri, ali je bitno u doglednom periodu izvršiti zamenu većine ili svih elemenata opreme, novom i efikasnom opremom.

eKapija: Koje su vaše najznačajnije reference?

- Postojanje i uspeh dugujemo pre svega našim kupcima, te su oni osnovni fokus i cilj svih naših aktivnosti. U prethodnih 26 godina, mi smo rasli, razvijali se i napredovali uz naše kupce i zajedno sa njima. Takođe, imali smo i sreće u odabiru dobavljača, koji su imali i imaju istu viziju razvoja i uspeha kao i mi i koji su bili spremni da nam prenesu znanja i veštine.

Naše najveće reference, poređane po abecednom redu su AD Plastika Split, Aling Conel Gajdobra, Bekto-Precisa Goražde, Drina-plastika Nova Pazova, Greiner&JP Nova Pazova, Grundfos Inđija, JCMM-Magneti Marelli Kragujevac, MA-COM - Mostar, Marquard Veles, Mecaplast/Nocares Zrenjanin, Peštan Aranđelovac, RPC-Superfos Gračanica, Sanja IPPI Nova Pazova, SCGM Kragujevac, Soylmez Žitorađa, Telur Zagreb, Tehnoplast Novi Banovci, Valdom Šid, Veritas Sarajevo, WIK Prilep.

Osim pomenutih, sarađujemo sa još više od 250 kompanija. Svima njima dugujemo zahvalnost, što su svoj razvoj vezale uz Neofyton. Nadamo da smo to poverenje opravdali i da će naša saradnja uspešno teći i u vremenu pred nama.

eKapija: Kakvi su planovi kompanije Neofyton za naredni period?

- Osnovni plan za ovu godinu je da izvršimo reorganizaciju kompanije, kako bismo uspešnije odgovorili na zahteve tržišta. Kao što sam već pomenuo, najveći izazov za sve kompanije, pa tako i za Neofyton, predstavljaće obučena i motivisana radna snaga. Neprekidno obučavanje i do-obrazovanje naših ljudi, kao i njihova bolja koordinacija, biće fokus u 2018. godini. Osim toga, veću pažnju posvetićemo i sektoru pakovanja za hranu i medicinu, održavanju liderske pozicije u automobilskom i sektoru elektronike, kao i otvaranju novih mogućnosti u sektoru tehničke plastike.

Kada je reč o tržištu, u ovoj godini planiramo da se ravnomerno fokusiramo na sve zemlje bivše Jugoslavije koje pokrivamo, a osim toga nastavićemo ulaganje u razvoj tržišta Nigerije, gde smo prisutni od 2016. godine.

M.K.

Kompletan sadržaj biltena Energetika: Potencijali obnovljive energije i energetske efikasnosti pročitajte OVDE.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.