Izvor: eKapija | Sreda, 08.10.2008.| 14:57
Izdvojite članak Odštampajte vest

Radosav Milenković, generalni direktor "Metalke Majur" - u fabriku kablova ulažemo 12 mil EUR, probna proizvodnja sredinom novembra

Radosav Milenković
Radosav Milenković

Kompanija "Metalka Majur" gradi fabriku kablova, koja bi trebalo da počne sa radom 2009. godine, dok bi probna proizvodnja bakarne žice trebalo da počne sredinom novembra 2008. godine. Objekat, površine 5.250 m2, nalazi se u neposrednoj blizini železničke stanice u Jagodini. Radosav Milenković, generalni direktor firme "Metalka Majur" izjavio je u intervjuu za eKapiju da će u novo fabričko postrojenje biti uloženo nešto oko 12 mil EUR.

eKapija: Opišite nam investiciju u Fabriku za proizvodnju bakarne žice "Metalke Majur"

- Fabrika za proizvodnju bakarne žice iz katode i niskonaponskih kablova locirana je u Ulici kablovska bb. Radi se o lokaciji na kojoj je bila smeštena proizvodnja kablovske ambalaže za potrebe HP Industrija kablova Jagodina. Građevinska parcela na kojoj se nalazi postojeći i objekat koji je u dogradnji ima površinu više od 4 ha. Površina proizvodnih objekata je 4.400 m2, a ukupna površina objekta je 5.250 m2. U ovu površinu nisu uključeni objekati garaža, mašinske radionice i spremišta sa pratećim magacinom. Sama lokacija smeštena je u neposrednoj blizini železničke stanice u Jagodini, od autoputa je udaljena manje od jednog km, a od sadašnje osnovne proizvodnje oko 300 m.

eKapija: Opišite nam buduću proizvodnju – nove proizvode u "Metalkinom" asortimanu

- Tržišni pristup projektu je jasno opredelio proizvodne celine, a u zavisnosti od interesa investitora biće definisane i poslovne celine. Ako pak pažnju posvetimo proizvodnim celinama, bez ikakvog dvoumljenja prepoznaju se sledeće tržišno orijentisane celine : proizvodnja bakarne žice prečnika 8 mm, interesantna za sve proizvođače kablovskih proizvoda, bakarna žica prečnika 1,0 do 3,57 mm i fleksibilni neizolovani provodnici preseka 0,5 do 95 mm2, izolovani niskonaponski provodnici i kablovi spoljneg prečnika do 30 mm, preseka 0,5 mm2 do 95 mm2, sa izolacijama na bazi PVC, umreženog PE, HFFR materijala. U okviru b faze planirana je proizvodnja PVC granulata potrebnog za proizvodnju provodnika i kablova, kao i za potrebe postojeće osnovne proizvodnje "Metalke Majur". Osim toga, ova faza proizvodnje pokriće i potrebe za PVC granulatima koji su neophodni za proizvodnju PVC kanalica i fleksibilnih instalacionih cevi, koje će se pojaviti kao dopunski proizvodni program "Metalke", a sve u cilju kompletiranja tržišnih potreba.

eKapija: Kada očekujete da će objekti biti završeni i kada će početi proizvodnja?

- Završetak instalacije infrastrukturne opreme predviđen je za period septembar – oktobar 2008 godine, okončanje građevinskih radova u periodu do marta 2009. godine (uključeno unutrašnje uređenje proizvodnog i administartivnog prostora), instalacija proizvodne opreme biće izvršena u periodu sredina oktobra 2008. godine do sredine aprila 2009 godine, a program proizvodnje PVC granulata treba da bude realizovan u periodu decembar 2008. godine, kada se ugovara oprema, do jula 2009. godine kada treba da usledi isporuka i početak montaže, koji će trajati cca mesec i po dana. Probna proizvodnja (bakarna žica) počinje sredinom novembra 2008. godine, a s obzirom na tip proizvoda, to bi istovremeno bio i početak komercijalne proizvodnje. Kada su kablovski proizvodi u pitanju probna proizvodnja biće realizovana početkom januara 2009. godine, a redovana krajem marta iste godine u delu asortimana, a do sredine maja 2009 u celokupnom projektovanom asortimanu kablovskih proizvoda.

eKapija:Ko će isporučiti opremu i uvesti novu tehnologiju

- Opremu za proizvodnju bakrane žice iz katode dostavio je "Rautomead" iz Škotske, kablovsku proizvodnu opremu (izvlačenje bakarne žice, použavanje uzica, izolovanje, použavanje jezgra kablova, plaštiranje) dostavio je italijanski "SAMP". Oprema za proizvodnju bakarne žice dimenzionisana je za kapacitete 500 t mesečno, oprema za proizvodnju kablovskih proizvoda projektovana je i ugovorena za kapacitete od cca 1200 t/mes (u zavisnosti od asortimana aktuelene tražnje!). U završnoj je fazi izbor isporučioca opreme za premotavanje i pakovanje gotovih kablovskih proizvoda. Isporuka opreme predviđena za period mart – april 2009. godine. Ugovaranje opreme za PVC granulate predviđeno je oktobar – decembar 2008. godine. Isporuka se planira za juni – juli 2009. godine.

eKapija:Gde i od koga ćete nabavljati sirovine?

- Nabavka osnovnih sirovina za proizvodnju bazirana je na isporuci bakarne katode iz RTB "Bor", ukoliko bude u situaciji da isporučuje tražene količine, u suprotnom snabdevanje će biti iz uvoza pod optimalnim uslovima. Nabavka izolacionih materijala je predugovorena iz uvoza (Makedonija, Italija), do momenta započinjanja sopstvene proizvodnje istih. Kada započnemo sa sopstvenom proizvodnjom, potrebe za izolacionim materijalima biće zadovoljene u obimu do cca 80-85%. Ostatak, u specijalnim izolacionim i plaštevskim materijalima biće realizovan iz uvoza.

eKapija: Kakvo je infrastrukturna opremljenost buduće fabrike

- Za potrebe nove fabrike kompletno je rekonstruisana i puštena u rad trafostanica Budućnost 1, izgradnja nove trafostanice Budućnost je u završnoj fazi (građevinski završena 95%, postavljeni transformatori, u 42. sedmici biće instalisana VN i NN oprema. Sistem za recirkulaciju vode je u završnoj fazi, tačnije instalirana je elektro-mašinska oprema, ugrađena cevna instalacija, u fazi je završrni razvod do proizvodnih mašina. Sistem za napajanje vodom u incidentnim situacijama (Emergency condition) u samoj završnoj fazi, izgrađen građevinski deo, proizveden rezervoar i izvedena instalacija zaštite od smrzavanja kao i spoljnja zaštita, postavljen na svoje mesto, u fazi je samo povezivanje sa cenralnim sistemom. Sistem za snabdevanje komprimovanim vazduhom rekonstrusan u stepenu gotovosti do 85 %, ostali su finalni radovi na povezivanju i proveri parametara. Sistem zaštitne atmosfre u proizvodnom procesu je ugovoren, oprema za otprašivanje je proizvedena i priprema se transport, isporuku i instalaciju.

eKapija:Dodatne investicije

- Dodatne investicije obuhvataju: viljuškare za istovar sirovina i utovar gotovih proizvoda, osavremenjavanje transportnih sredstava za dopremu proizvoda kupcima, zaštita okoline u nivou višem od zahteva Zakona o bezbednosti i zaštiti zdravlja, ambalaža (palete, drveni kalemovi u standardnoj i izvedbi po zahtevu kupca) proizvodiće se u firmi "Budućnost", takođe u većinskom vlasništvu "Metalke– Majur".

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.