Izvor: eKapija | Utorak, 19.09.2017.| 10:42
Izdvojite članak Odštampajte vest

Yana Mikhailova, predsednica Saveta stranih investitora - Za rezultate je potrebno vreme

Yana Mikhailova, na proslavi 15 godina rada Saveta stranih investitora
Strani investitori, koji razvijaju posao u Srbiji, imaju dugoročne interese u zemlji, a unapređenje poslovne klime mora ići u pravcu povoljnijih uslova - naročito za manje ulagače, kako bi se lakše izborili sa birokratijom i promenama na tržištu. Predvidivost, transparentnost i jednakost, upravo su glavni principi Saveta stranih investitora (FIC), organizacije koja već deceniju i po sledi isti cilj – da bude partner Srbije za rast.

Udruženje je nedavno obeležilo 15 godina poslovanja u našoj zemlji, a jubilej je bio i prilika da razgovaramo sa Yanom Mikhailovom, predsednicom FIC-a.

Kako vide proces reformi, zašto imaju razloga da budu optimisti, u čemu su prednosti Srbije u odnosu na druge zemlje za ulagače, a gde ima prostora da dodatno doprinesu svojom ekpertizom, neka su od pitanja na koja smo potražili odgovore. Podsetimo, Savet stranih investitora danas okuplja više od 130 kompanija koje su u Srbiju uložile više od 28,7 mlrd EUR sa učešćem od 21,7% BDP-a i 22,2% izvoza Srbije, a direktno zapošljavaju više od 94.000 ljudi.

eKapija: Tokom svih ovih godina FIC se otvoreno zalaže za unapređenje i podizanje konkurentnosti srpskog tržišta, bolje uslove poslovanja i evropski put Srbije. Koje promene biste u petnaestogodišnjem vremenskom periodu istakli kao najznačajnije za poslovno okruženje?

- Verujemo da je poslovna klima Srbije sada značajno bolja, u poređenju sa periodom od pre više od jedne decenije, ali i dalje postoje izazovi koji su pred nama. Pričajući o pozitivnim promenama, možemo reći da su se desile značajne promene ekonomske politike i sprovedene su važne reforme, dok je istovremeno velika većina zakona usklađena sa EU regulativom. Takođe, određen je strateški pravac Srbije ka EU integracijama. Konačno, finansijski i bankarski sektor, sveukupno gledano, konsolidovan je i privatizovan - što je važno svim investitorima.

eKapija: Utisak je, dakle, da se u Srbiji daleko lakše posluje nego pre deceniju i po, ali da, ipak, može i bolje. Šta biste izdvojili kao prioritet u daljim reformama?

- U potpunosti se slažemo sa tim utiskom. Mi uvek gledamo u budućnost, a Savet ima najveća očekivanja u ubrzanju važnih strukturnih reformi, posebno privatizacije i korporatizacije javnih preduzeća, te doslednoj i efikasnoj primena zakona. Neki od načina na koji to može da se ostvari su: uspostavljanjem nedostajućih institucija, uvođenjem jasnih procedura i smernica, ukidanjem nepotrebnih birokratskih procedura, te obučavanjem zaposlenih, uz posebnu pažnju na organe nadležne za nadzor tržišta – Poresku upravu i inspekcijske službe. Poslednje, ali ne i najmanje važno, jeste dalje efikasno usaglašavanje srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.

eKapija: Kada već spominjemo EU, strani investitori s nestrpljenjem gledaju na dalje približavanje Srbije evropskoj zajednici, a do kraja godine najavljeno je otvaranje još tri ekonomska poglavlja. U kojoj meri će se dalja liberalizacija tržišta odraziti na strane investicije u našoj zemlji?


(Foto: shutterstock.com/klenger)
- Srbija je duboko povezana sa tržištem EU, a ubrzanje pristupnog procesa i dalja liberalizacija na tržištu bi svakako doprineli većem prilivu stranih direktnih investicija. Savet zagovara ekonomsku integraciju Srbije sa Evropskom unijom, jer to donosi predvidljvost i transparentnost u poslovnom okruženju i podiže konkurentnost srpskog tržišta. U pregovorima, zemlja kandidat treba da sprovede sveobuhvatne reforme, kao i da poveća administrativne kapacitete za sprovođenje novih propisa, što je jedan od ključnih problema u Srbiji danas. Opseg ekonomskih pregovora je širok, jer sadrži procenu ekonomskih kriterijuma Evropske unije, a zemlja treba da pokaže da ima tržišnu ekonomiju koja funkcioniše i konkurentna je. Stoga je proces evro-integracija odličan mehanizam za procenu lokalnog zakonodavnog okvira i njegovog uticaja na ekonomiju, građane i društvo u celini.

eKapija: U koji oblastima FIC vodi najintenzivniji dijalog sa Vladom Srbije?

- Početkom ove godine Savet je osnovao Radnu grupu sa Vlado, kako bi se radilo na rešavanju pitanja koja su među najvećim prioritetima, prema viđenju naših članica. Ekspertske grupe koje su ustanovljene u okviru tog dela bave se sledećim prioritetima Saveta: porezi, radno pravo, inspekcije i bezbednost hrane, nekretnine i gradnja, elektronsko poslovanje i e-Vlada, stečaj, te devizno poslovanje.

eKapija: Cilj ove Radne grupe je sprovođenje preporuka iz Bele knjige i to uz nastojanje da 50% preporuka bude rešeno u idućem izdanju. Da li će taj cilj biti i postignut, možemo li to da očekujemo u novoj Beloj knjizi, koja izlazi u novembru?

- Analiza je u toku i teško je u ovom momentu predvideti rezultate. Ono što nam je važno, jeste da je ova Vlada pokazala spremnost da zajedno sa nama radi na rešavanju gorućih pitanja i da na taj način doprinese olakšanju poslovanja u Srbiji. Drugim rečima, srećni smo što ova Radna grupa pruža veoma potrebnu strukturu, a kada imate strukturu i konkretan cilj, možete očekivati neki opipljiv napredak. Uvek se, međutim, postavlja pitanje vremena u ovom procesu. Iinvestitori su uobičajeno nestrpljivi da vide rezultate. Bolja poslovna klima znači i bolje poslovanje na ovom tržištu, što je važno za pravljenje dugoročnih poslovnih planova i postizanje dobrih poslovnih rezultata. Međutim, treba imati u vidu da su pojedine teme osetljive i često je vreme to koje nedostaje da se situacija razreši na odgovarajući način. Uzimajući za primer najavljene izmene radnopravnih propisa, možemo očekivati dugotrajan proces pronalaženja najboljih mogućih rešenja na osetljiva pitanja.

Pozdravljamo sve što je potrebno u ovom procesu javnih konsultacija, kako bi se došlo do rešenja koje je najbolje za sve strane koje su uključene. Treba pomenuti i cilj koji smo definisali zajedno – da ostvarimo 50% napretka na godišnjem nivou, umesto prethodno prosečno ostvarenog napretka od 35-45%. To je poprilično ambiciozno i treba gledati sa pozitivne strane. Sa ovom Radnom grupom, nadamo se boljim rezultatima i iduće godine, a bilo koje povećanje u odnosu na prošlogodišnji ostvaren rezultat od 35%, vidimo kao napredak.

(Foto: isak55/shutterstock.com)
eKapija: Koliko se investiciona klima u Srbiji izdvaja, u poređenju sa napretkom ostvarenim u regionu?

- Srbija je pozicionirana relativno dobro u odnosu na svoje susede, ali ona se ne takmiči isključivo sa njima. Srbija je dobro mesto za investiranje ako ste velika kompanija i ako dolazite sa velikom investicijom. Tada imate bolje interne kapacitete da se nosite sa promenama. Ipak, važno je poslovnu klimu načiniti boljom za sve investitore, ne samo sa velike kompanije, jer ako ste mali investitor naići ćete na previše prepreka, birokratiju, i na jaku konkurenciju, dok istovremeno imate manje internih kapaciteta da se nosite sa iznenadnim promenama.

eKapija: Šta bi bila ključna vrednost, zbog koje se investitori u dilemi, između nekoliko tržišta, odluče da ipak dođu u Srbiju?

- Srbija ima prednosti zahvaljujući odličnom geostrateškom položaju i dobro razvijenom okviru sporazuma o slobodnoj trgovini, ne samo u regionu preko CEFTA sporazuma, već i sa Evropskom unijom, i sa Rusijom, Ukrajinom, Belorusijom, Turskom i državama potpisnicama EFTA sporazuma. Takođe, zaposleni u Srbiji imaju solidno stručno obrazovanje, i uz dobre uslove rada, konkurentne beneficije i edukativne programe, motivisani su da kontinuirano unapređuju produktivnost i efikasnost.

eKapija: Šta će biti fokus FIC-a u narednoj godini?

- Nastavićemo da promovišemo održivo poslovno okruženje, jer je to naša misija. Štaviše, Savet će nastaviti da bude ključna tačka privatnog sektora u procesu EU integracija, jer imamo jednistveni kapacitet da podržimo ovaj proces, budući da više od 75% naših članica dolazi iz EU ili imaju uporište na tržištu EU. Šta god da radimo, radićemo na način da učinimo srpsku privredu otvorenijom za investicije radi dobrobiti za sve kompanije koje posluju ovde, a najviše za dobrobit ljudi koji žive u ovoj zemlji.

eKapija: Gde vidite Srbiju za 15 godina?

- Voleli bismo da budemo svedoci mnogo modernije Srbije sa regulatornim okvirom koji je u potpunosti usaglašen sa EU zemljama, kako bi investitori znali šta da očekuju i samim tim mogli da se pripreme za promene. To bi stvorilo mnogo bolju predvidivost poslovnog okruženja, kao i stabilnost, oba elementa važna investitorima. Konačno, želeli bismo da vidimo mnogo bolju pravnu sigurnost u Srbiji, koja bi dovela do većeg priliva stranih direktnih investicija, a sve bi to doprinelo privrednom rastu i boljem životu za sve – kako za investitore tako i za društvo u celini.

Ivana Bezarević
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.