Izvor: eKapija | Utorak, 07.06.2016.| 07:25
Izdvojite članak Odštampajte vest

Mirjana Mitrović, šef odeljenja za bankarske usluge i marketing ProCredit Bank - Svaki izgubljeni minut je propuštena poslovna šansa

Mirjana Mitrović
Naši klijenti su izuzetno posvećeni svom poslu, najbolji su u tome što rade, a za njih vreme je novac i svako "čekanje u redu" ili izgubljen minut je propuštena poslovna šansa. Oni su vrlo često u pokretu tako da naše bankarske usluge moraju da prate potrebe biznisa, kaže u razgovoru za portal "eKapija" Mirjana Mitrović, šef odeljenja za bankarske usluge i marketing ProCredit Bank.

- ProCredit banka je fokusirana na mala i srednja preduzeća, što potvrđuje i podatak da čak 88% kreditnog portfolija čine plasmani tom sektoru. Ovo strateško opredeljenje banke nas čini dobro upoznatim sa potrebama i specifičnostima pravnih lica i preduzetnika u Srbiji - dodaje Mitrović.

S tim u vezi, objašnjava, "odlučili smo da pored dobro poznatog internet bankarstva kreiramo aplikaciju mBiznis Bankar koja bi omogućila da se računom firme upravlja i putem mobilnog telefona. Usluge koje pravna lica najčešće koriste putem mBiznis Bankar aplikacije uključuju pregled izvoda i prometa po računima, plaćanja prema dobavljačima, praćenje transakcija..."

- Aplikacija je lako dostupna i klijenti je mogu preuzeti sa Google Play-a potpuno besplatno. Ova aplikacija je dostupna i našim klijentima koji se bave poljoprivredom, gde su benefiti još očigledniji jer su klijenti često morali da prelaze duže deonice kako bi došli do poslovnice, a sada sve mogu da obave iz svog domaćinstva, putem mobilnog telefona.

eKapija: Istraživanja pokazuju da fizička lica online bankarske usluge najradije koriste za plaćanje računa, zakazivanje termina u filijali, podnošenje zahteva za kredite, kao i otvaranje tekućeg računa. Da li je tako i kada su u pitanju klijenti ProCredit banke?

- Fizička lica su vrlo brzo prepoznala usluge elektronskog bankarstva koje im donose najveće vremenske i novčane uštede, tako da su u našem slučaju najčešće usluge internih transfera, recimo između tekućeg i računa štednje, ali i plaćanje računa fizičkih lica.

Konkretno u ProCredit banci, korišćenjem Total paketa klijentu su sva plaćanja elektronskim putem besplatna, gde klijenti uštede značajna sredstva u poređenju sa plaćanjem pojedinačne provizije po računu.

Dodatna prednost je što klijent sve može da završi iz svoje kuće, dvorišta, kancelarije… Za ove transakcije potrebna je samo internet konekcija, laptop ili mobilni telefon i uz nekoliko klikova se realizuju transakcije.

eKapija: Primetno je da banke u Srbiji sve veći akcenat stavljaju na preusmeravanje klijenata na digitalne kanale. Koji su osnovni razlozi za to?

- Digitalizacija postaje strateški važan način poslovanja, ne samo u bankarstvu, već i u brojnim drugim, pretežno uslužno orijentisanim industrijama. Proces digitalizacije je uveliko u toku, potpomognut sve većim stepenom korišćenja mobilnih uređaja, kao i povećanim nivoom računarske pismenosti.

Danas naši mobilni telefoni i računari predstavljaju deo svakodnevice i sredstva putem kojih obavljamo širok spektar aktivnosti, od online kupovine, praćenja vremenske prognoze do merenja pulsa i dobijanja opštih informacija o stanju svog zdravlja. Stoga, sasvim je logično da korisnici žele da koriste iste elektronske kanale za obavljanje bankarskih poslova i banka ne može ostati po strani na zahteve svojih korisnika.

Digitalizacija u bankarstvu omogućava i bolju interakciju sa klijentima, detaljniji uvid u navike, potrebe i mogućnosti klijenta, te automatizaciju i visoku efikasnost poslovnih procesa. Ona donosi benefite i za banku i za klijenta poput jednostavnosti, povoljnosti i komfora.

eKapija: Jedan od bitnih projekata ProCredit banke su i Samouslužne bankarske zone 24/7 u kojima klijenti mogu završiti većinu poslova sa bankom bez dolaska na šalter. Koliko je i ovaj projekat deo procesa "izmeštanja" usluga van filijala banke?

- Ono što je specifično za ovaj vid samouslužnog bankarstva jeste da omogućava klijentima da jednostavno, brzo i povoljno obave većinu gotovinskih transakcija sa bankom. Sve ono što nije bilo moguće obaviti putem najčešćeg vida samouslužnog bankarstva – elektronskog, sada je dostupno preko Zona.

Pored toga, mi smo odlučili da ovaj vid bankarstva ponudimo svim našim klijentima, i nismo ga pokrenuli samo u nekoliko poslovnica, već smo opremili čitavu mrežu ekspozitura Samouslužnim zonama, čime smo uložili 3,5 mil EUR u podizanje kvaliteta naših bankarskih usluga.

Time smo, praktično, klasične šalterske ekspoziture transformisali u savetodavne organizacione jedinice, posvećene isključivo klijentima, a ne operativnim gotovinskim transakcijama.

eKapija: Šta je najveća prepreka za veću digitalizaciju bankarskih usluga u Srbiji? Da li je u pitanju nespremnost korisnika za prihvatanje novih tehnologija?

- Prema našem iskustvu prepreke za upotrebu elektronskih kanala najmanje dolaze od klijenata. Strah od nepoznatog se brzo prevaziđe ukoliko imate kvalitetne ljude u svom timu koji mogu da budu adekvatna podrška klijentima, da ih upute i objasne pojedinosti elektronskih usluga ili terminala u našim Samouslužnim zonama.

Tome u prilog govore i podaci da 91% transakcija u platnom prometu naši klijenti obave putem eBanking-a, kao i da smo za manje od godinu dana prebacili 75% svih gotovinskih transakcija banke na Samouslužne zone, što potvrđuje poverenje koje građani imaju u ovu vrstu usluge.

eKapija: Koje su to transakcije koje klijenti mogu obaviti u Samouslužnim zonama i šta je to što vaš koncept samouslužnog bankarstva izdvaja?

- Samouslužna zona 24/7 čini sastavni deo ekspoziture, opremljena je najsavremenijim setom terminala, sefova i bankomata koji omogućavaju klijentima da obave oko 90% transakcija sa bankom.

Pravna lica i preduzetnici mogu da predaju svoje pazare kad god to njima odgovara, u bilo koje doba dana i noći, gde će im na raspolaganju biti depozitni sef i bankomati na kojima je moguća uplata novca. Takođe, klijenti će moći u okviru zone da predaju naloge za prenos, odštampaju dnevni izvod, uplate naknadu banci, ali i da izvrše druge transakcije.

Fizičkim licima je omogućeno da uplate i podignu dinare ili evre sa tekućih računa i računa štednje po viđenju putem naših bankomata za isplatu i uplatu novca, takozvanih eurskih bankomata. Pored toga, omogućeno im je da vrše transfer između računa, kupe ili prodaju devize, kao i da plaćaju svoje mesečne račune.

Za korišćenje svih terminala u zonama, dovoljna je samo platna kartica ProCredit banke, a pored benefita uštede vremena, prisutan je i cenovni benefit gde su provizije u okviru zona i do tri puta povoljnije u odnosu na provizije na šalteru.

Ono što izdvaja naš koncept samouslužnog bankarstva, jeste činjenica da smo želeli da ga omogućimo svima i da smo umesto klasičnog pilot projekta odlučili da ga implementiramo u celoj mreži kako bi bili što dostupniji našim klijentima. Pored toga, prva smo banka koja je uvela ovaj vid bankarske tehnologije koji omogućava automatizaciju gotovinskih transakcija za pravna, kao i za fizička lica.

eKapija: Koji su dalji planovi banke po pitanju automatizacije?

- Nakon uspešne implementacije automatizacije gotovinskih transakcija u banci, odlučili smo da napravimo dalji iskorak u modernizaciji našeg poslovanja i otvorimo prve "cashless" ekspoziture u Beogradu i Novom Sadu. Umesto dosadašnjeg obavljanja transakcija na šalterima banke, u ovim ekspoziturama klijenti će sve gotovinske transakcije realizovati koristeći uređaje koji se nalaze u Zoni 24/7, bez obzira na radno vreme ekspoziture banke.

To praktično znači da naši zaposleni neće imati dodira sa novcem, jer će se on obrađivati putem terminala i bankomata u zonama. Ovaj vid poslovanja će rasteretiti ekspoziture od gužvi i suštinski poslati klasičan šalterski posao u prošlost, a omogućiti infrastrukturu gde će klijent i njegove potrebe biti u centru pažnje.

Miloš Vlahović

Kompletan sadržaj Tematskog biltena "IT - Investicija koja se brzo vraća" možete pročitati OVDE.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.