Izvor: eKapija | Petak, 14.06.2013.| 10:17
Izdvojite članak Odštampajte vest

Izveštavanje preduzeća o količinama otpada kao obaveza ili prilika?

(Foto: b)

U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pravna lica i preduzetnici čije aktivnosti dovode do zagađivanja životne sredine u smislu emisija zagađujućih materija u vazduh, vodu i tlo, kao i subjekti koji generišu i upravljaju otpadom, u obavezi su da o tome vode dnevne evidencije i godišnje izveštaje i dostavljaju ih nadležnim republičkim i lokalnim organima do 31. marta tekuće godine, za prethodnu kalendarsku godinu.

Na osnovu prikupljenih informacija, kreira se jedinstvena baza podataka u nacionalnom i lokalnim registrima izvora zagađenja. Država na osnovu prikupljenih podataka stiče dobar uvid u realno stanje životne sredine - izvore zagađivanja, vrste, količine, način i mesto ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vodu i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada, što predstavlja osnovu za donošenje različitih zakonskih regulatila, ali i delovanje u pravcu rešavanja specifičnih ekoloških problema.

Ovakav način registracije zagađenja i otpada, može da posluži i kao mehanizam za bolju komunikaciju i odnose između preduzeća i lokalnih zajednica, kao i između lokalnih zajednica i države, a sve u cilju pronalaženja zajedničkih rešenja za sanaciju zagađenja.

To sve ide u prilog činjenici, da se benefiti ovakvog registra ne zaustavljaju sa na relaciji država-preduzeće, već je reč o opštem interesu svih nas.

Strani investitori, koji vode računa o svakom detalju prilikom investiranja u neku zemlju, svakako na listi prioriteta imaju i način zbrinjavanja otpada i žele da imaju uvid u količine otpada, ali i u planove njegovog zbrinjavanja. To sve ide u prilog činjenici, da se benefiti ovakvog registra ne zaustavljaju samo na relaciji država-preduzeće, već je reč o opštem interesu svih nas.

Preduzeća, takođe mogu imati koristi od uvida u ove baze podataka. Iako izveštavanje za njih predstavlja obavezu, sa punim pravom na to mogu posmatrati, kao na priliku za donošenje pravilinih poslovnih odluka, jer svoje strategije i planove mogu da baziraju na tačnim i pouzdanim informacijama.

Da dobro informisana javnost može biti partner državnim organima i industriji u donošenju odluka o zaštiti životne sredine, kao i da dobro informisani radnici mogu da preduzmu mere u cilju zaštite sebe, okolnog stanovništva i životne sredine, svedoče i iskustva velikih industrijskih zemalja.

Zahvaljujući boljem uvidu u količine, ali i načinima upravljanja otpadom, svi zajedno ćemo moći da donosimo bolje, tačnije i zdravije odluke!

O ovoj temi, o novostima iz kompanije "Miteco", kao i dešavanjima u oblasti reciklaže i zaštite životne sredine piše "E-zin".

Reč je o prvom elektronskom magazinu kompanije "Miteco-Kneževac", namenjenog partnerima, saradnicima, prijateljima i svima onima koji se nalaze u industriji reciklaže i očuvanja životne sredine.

U kompaniji "Miteco" kažu da su "E-zin" zamislili tako da bude informativnog karaktera, ali i da bude koristan i interesantan za sve one koji su zainteresovani za aktuelnosti u oblasti reciklaže, zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada, kao i za mnogobrojne novine i aktuelnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.