Izvor: eKapija | Ponedeljak, 04.03.2013.| 14:07
Izdvojite članak Odštampajte vest

Centralizacija za efikasniji rad i kontrolu - Biling sistem EDIS omogućio bolje poslovanje "Elektroprivrede Crne Gore"

Savremeni uslovi poslovanja i neophodnost pravovremenih i preciznih informacija, nameću elektrodistributivnim preduzećima potrebu za sveobuhvatnim softverskim rešenjem sa naprednom tehnološkom arhitekturom. U velikim sistemima čiji opseg poslovanja zahteva veoma kompleksne procese čiji rezultati utiču na veliki broj krajnjih korisnika, i najmanja greška može da izazove značajne finansijske gubitke i težak udarac imidžu kompanije, pa je pouzdan softverski proizvod koji pruža kompletnu podršku svim poslovnim procesima, danas postao imperativ.

Potreba za stabilnim i dokazanim partnerom čiji bi proizvod omogućio centralizaciju i unifikaciju poslovnih procesa na nivou kompanije i eliminisalo neusklađenost u podacima, pojavila se i u "Elektroprivredi Crne Gore". Postavljeni ciljevi uvođenja novog softverskog sistema su bili i poboljšanje fleksibilnosti za čestim poslovnim promenama, smanjenje napora i potrebnih resursa prilikom realizacije tekućih aktivnosti i unapređenje nivoa usluga prema krajnjim korisnicima. Sve to doprinosi boljoj pripremljenosti kompanije za liberalizaciju tržišta snabdevanja električnom energijom.

U sastavu EPCG posluje 16 geografski dislociranih organzacionih jedinica u okviru dve funkcionalne celine: "Snabdevanje" i "Distribucija". Tehnologija kojom je devedestih godina realizovano sopstveno softversko rešenje, EPCG je donela određena ograničenja u arhitekturi sistema. Svaka organizaciona jedinica je imala po tri instance softvera i tri instance baze podataka koje su se odnosile na kategorije potrošača: domaćinstva, ostala potrošnja i neovlašćeni potrošači.

- Stari sistem imao je decentralizovanu bazu podataka, što je bila njegova najveća mana, a to je otežavalo i izradu reporting sistema, praćenje finansijskih tokova itd – objašnjavaju za "eKapiju" u "Elektroprivredi Crne Gore".

Upoznati sa dobrim rezultatima biling sistema EDIS kompanije "Digit", koje dvadeset godina uspešno funkcioniše u Srbiji, nakon sprovedenog međunarodnog tendera, odgovorni u EPCG su odlučili da se staro softversko rešenje zameni naprednijim i modernijim. Za samo šest meseci, u EPCG završena je implementacija softverskog paketa EDIS, koji je uspešno pokrio sve procese u trgovini i distribuciji i time omogućio da se svi procesi "Elektroprivrede" neometano odvijaju nakon migracije podataka sa starog sistema.

Centralizovano rešenje

Softverski paket EDIS omogućava kompletnu podršku poslovnim procesima funkcionalne celine "Distribucija" i funkcionalne celine "Snabdevanje električnom energijom". Aplikativno su pokrivene sve aktivnosti na različitim poslovima: priključenje na elektrodistributivnu mrežu, ugovaranje snabdevanja električnom energijom, tehnička baza uređaja i mesta merenja, očitavanje potrošnje, obračun električne energije, kontrola potrošnje, finansijska analitika potrošača, kontrola potraživanja i utuženja.

Centralizacija podataka je omogućila konzistentan i pravovremeni mehanizam izveštavanja koji sadrži kvalitetne sintetičke i analitičke podatake za potrebe menadžmenta kompanije.

Kako bi se postigla centralizacija, vrlo važan i zahtevan deo implementacije sistema bila je upravo migracija podataka sa starog sistema, kao i implementacija tarifnih sistema i pravila obračuna koja su korišćena u migriranim obračunima.

Servisno orjentisana arhitektura sistema EDIS, dizajnirana je tako da jasno razdvaja softversku podršku poslovima distribucije, od poslova snabdevanja električnom energijom. Takođe, ona omogućava međusobnu sinhronizaciju podataka između različitih instanci baza "Snabdevanje" i "Distribucija", obezbeđuje povezivanje EDIS sistema sa in-house rešenjima, kao i sa drugim sistemima iz okruženja (banke, pošte...)

- Integracija sistema elektrodistribucije i trgovine električnom energijom vrši se preko XML interfejs struktura. Implementiran način integracije obezbeđuje dvosmernu razmenu podataka između sistema, čime se značajno unapređuje nivo usluga prema krajnjim korisnicima sistema, skraćuje vreme realizacije poslova i eliminišu neusklađenosti u podacima koji su od ključnog interesa za efikasno funkcionisanje oba sistema – objašnjava direktor projekta Bojan Dornik iz kompanije "Digit".

Sistem privilegija, kao sastavni deo rešenja, omogućio je da svaki zaposleni može u skladu sa svojim dozvolama pristupati određenom setu podataka i izvršavati određene akcije.

Rešenje je realizovano optimalnim korišćenjem višeslojne arhikteture koje omogućava proverena i standardizovana Oracle ADF tehnologija. U osnovi reč je o je web orijentisanom sistemu gde je za klijenta jedini preduslov za pristup aplikaciji postojanje Internet browsera, što takođe olakšava korišćenje i održavanje, objašnjavaju u "Digit"-u.

Integracija sa postojećim sistemima

Kompanija "Digit" u veoma kratkom roku uspela je da odgovori svim izazovima koji su pred nju postavljeni u ovom kompleksnom projektu. Posebno je značajno istaći činjenicu da je EPCG kompanija, koja snabdeva kompletno tržište Crne Gore, sa oko 400.000 potrošača.

Rekonstrukcijom kompanije, dolaskom strateškog partnera italijanske kompanije A2A i liberalizacijom tržišta prirodno se akcenat našao na poslovnom procesu naplate "order-to-cash", pa je projekat definisao sledeće zahteve kako bi se podigla njegova efiksanost: automatsko knjiženje svih poslovnih događaja iz billinga u ERP sistem, automatsko preuzimanje izvoda iz ERP sistema, mehanizam prepoznavanja i automatsko rasknjiženje prepoznatih uplata, kosolidovani finansijski izveštaji u ERP sistemu, predviđanje tokova novca. "Elektroprivreda Crne Gore" je za ERP rešenje odabrala Oracle eBussiness Suite. Pored navednih tačaka integracije dva sistema su se integrisali i aktivnost kreiranja novog kupca i potrošača i time uspešno obezbedili funkcionisanje principa MDM (Master Data Management).

Uporedo sa implementacijom novog billing rešenja "Elektroprivreda" je započela i projekat realizacije sistema za daljinsko upravljanje brojilima AEM italijanske kompanije "e-utile". EDIS V3 se uspešno integrisao sa sistemom daljinskog upravljanja brojilima i omogućio automatizaciju više značajnih procesa. Postignut je zavidan nivo automatizacije zamene mernih uređaja u bilingu, očitavanja stanja brojila, kao i mogućnost daljinskog isključenja/uključenja snabdevanja potrošača. Osim modernizacije poslovanja, integracija dva sistema je značajno uticala na smanjene troškova.

Kako bi se omogućilo integrisano pokrivanje svih poslovnih procesa pravne službe izvršena je još jedna integracija EDIS V3 sistema sa postojećim sistemom registara sudskih procesa. Realizovano je automatsko kreiranje predloga za pokretanje različitih vrsta sudskih postupaka u bilingu i njihovo prosleđivanje registrima na dalju obradu od strane pravne službe i automatsko ažuriranje statusa postupka i finansijskih efekata iz registara u biling.

Jednostavnije, brže, efikasnije

- Najznačajniji benefit, koji smo ostvarili uvođenjem sistema EDIS, jeste centralizovana baza podataka. Zahvaljujući tome što je sve na jednom mestu, lakše se gradi i sistem izveštavanja. Vrlo je značajno što sistem omogućava jednostavniju distribuciju promena u samom softveru, odnosno dosta je da promenu izvršite samo na jednom mestu, umesto na nekoliko što je do sada bio slučaj, a zahvaljujući primenjenoj "troslojnoj arhitekturi" – kažu za "eKapiju" u "Elektroprivredi Crne Gore".

Specifičnost poslovanja elektroprivrede je u tome da se veoma značajni procesi ponavljaju u kontinuitetu sa redovnim ciklusima, pa su prekidi u radu sistema nedopustivi. Uvođenje EDIS biling sistema omogućilo je potrebnu pouzdanost u radu, efikasniju i jednostavnu realizaciju poslovnih procesa na nivou kompanije, fleksibilan obračun koji omogućava značajan stepen parametrizacije spreman da na adekvatan način odgovori svim zahtevima koje tržište nametne.

Neograničene mogućnosti nadogradnje

Biling sistem kompanije "Digit" osmišljen je i dizajniran tako da omogućava da se uspešno realizuju i stalne marketinške akcije koje "Elektroprivreda Crne Gore" organizuje.

Velika vrednost rešenja EDIS kompanije "Digit" ogleda se u tome što je sistem modularan, otvoren za stalna unapređenja i nove funkcionalnosti.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.