Izvor: Tanjug | Sreda, 13.02.2013.| 14:17
Izdvojite članak Odštampajte vest

Pokrenuta inicijativa za adekvatno oporezivanje biomase

(Foto: b)
Nacionalna asocijacija za biomasu "Serbio" pokrenula je inicijativu za adekvatnu poresku kategorizaciju biomase i energenata dobijenih od biomase, koji treba da bude u skladu sa poreskom stopom ostalih energenata, saopštila je danas ta asocijacija.

U Srbiji imamo paradoksalnu situaciju, da su energenti na bazi biomase, kao što su pelet i briket, opterećeni opštom stopom poreza na dodatu vrednost (PDV) od 20%, dok su konvencionalni energenti koji se koriste u iste svrhe, kao što su prirodni gas i ogrevno drvo oporezovane posebnom stopom PDV-a od 8%.

Zbog toga je pokrenuta inicijativa koja se zasniva na izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV, tako da se i ogrev na bazi biomase, u šta spadaju sečka, pelet i briket, operezuje posebnom poreskom stopom od 8%.

S obzirom na to da se skoro sav briket i pelet izvozi, država ne ostvaruje prihod od PDV-a, smanjenje poreske stope ne bi ni moglo da dovede do smanjenja prihoda u budžetu, ali bi ekološki čista goriva postala konkurentnija na domaćem tržištu, navodi se u saopštenju i dodaje da bi se time postigla veća supstitucija uvoznih energenata domaćim.

Na povećanje učešća biomase u energetskom bilansu zemlje treba preduzeti niz koraka, a prvi i najjednostavniji je da se kategorizacija biomase adekvatno primeni na postojeće fiskalne i zakonske okvire u Srbiji, dodaje se u saopštenju.

Biomasa je najveći resurs obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji, a njen ukupno procenjeni potencijal u Srbiji je oko 3,3 miliona tona ekvivalenta nafte godišnje.

Tržište biomase kod nas nije dovoljno razvijeno, a jedan od uzroka je i nedovoljna konkurentnost energenata od biomase.

Veće iskorišćenje biomase i drugih obnovljivih izvora energije je značajno kako bi se Srbija do 2020. godine uskladila sa evropskim propisima i u ukupnoj potrošnji energije dostigla 27% iz obnovljivih izvora.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.