Izvor: eKapija | Ponedeljak, 28.01.2013.| 16:19
Izdvojite članak Odštampajte vest

Nove uredbe o povlašćenim proizvođačima električne energije

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, Uredbu o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije i Uredbu o visini posebne naknade za podsticaj u 2013. godini.

Uredbom o uslovima i postupku sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije se bliže propisuju uslovi i postupak sticanja statusa povlašćenog proizvođača električne energije, kao i sadržina zahteva za sticanje tog statusa i dokazi o ispunjavanju uslova za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije.

Tom uredbom je određen i minimalni stepen iskorišćenja primarne energije u elektranama sa kombinovanom proizvodnjom u zavisnosti od vrste osnovnog goriva i instalisane snage, maksimalnu ukupnu instalisanu snagu vetroelektrana i solarnih elektrana za koje se može steći povlašćen, odnosno privremeni povlašćeni status proizvođača električne energije.

Navedene su i obaveze povlašćenog proizvođača i način kontrole ispunjavanja propisanih obaveza, kao i sadržina i način vođenja Registra povlašćenih proizvođača električne energije.

Uredbom o merama podsticaja za povlašćene proizvođače električne energije se bliže definišu kategorije povlašćenih proizvođača električne energije. Propisuju se i mere podsticaja, uslovi za njihovo ostvarivanje, način određivanja podsticajnog perioda, prava i obaveze koje iz tih mera proizlaze za povlašćene proizvođače i druge energetske subjektu. Ovom uredbom uređuje se sadržina ugovora i predugovora o otkupu električne energije od povlašćenog proizvođača.

Uredbom o visini posebne naknade za podsticaj u 2013. godini utvrđen je iznos od 0.044 din/kWh koji plaćaju krajnji kupci uz račun za pristup prenosnom, odnosno distributivnom sistemu i posebno se iskazuje.

U PDF fajlovima nađite kompletne tekstove


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.