Izvor: eKapija | Sreda, 19.10.2011.| 19:19
Izdvojite članak Odštampajte vest

Donet pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica

(Foto: b)

Ministarstvo finansija donelo je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna, i fizička lica koja obavljaju delatnost.

Kako je navedeno u Pravilniku, pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost mogu, bez ograničenja, plaćati gotovim novcem, odnosno vršiti isplate u gotovom novcu u dinarima sa svog tekućeg računa.

Plaćanja, odnosno isplate vrše se na osnovu originalne dokumentacije, iz koje se mogu utvrditi iznos, osnov i namena tog plaćanja (rešenje, odluka, ugovor, račun i dr.), a koja se banci podnosi na uvid i overu (datum prijema, pečat i potpis).

Isplate do iznosa od 150.000 dinara dnevno vršiće se bez podnošenja na uvid dokumentacije iz tog stava.

Diplomatske i konzularne misije i organizacije u okviru Organizacije ujedinjenih nacija mogu gotov novac podizati sa svog tekućeg računa bez podnošenja dokumentacije.

Pravna, i fizička lica koja obavljaju delatnost podizanje gotovog novca u iznosu većem od 1.500.000 dinara najavljuju banci tri dana ranije, osim kada su u pitanju isplate zarada i drugih ličnih primanja na koje se, u skladu sa propisima, plaćaju porez i doprinosi.

Banka može gotov novac u iznosu većem od 1.500.000 dinara isplatiti i bez najave, ako raspolaže dovoljnom količinom gotovog novca.

O svim isplatama gotovog novca izvršenim prethodnog dana sa računa pravnih i fizičkih lica koja obavljaju delatnost, banka obaveštava nadležni organ.

Pravna i fizička lica, najkasnije u roku od sedam radnih dana, gotov novac primljen po bilo kom osnovu uplaćuju na svoj račun kod banke.

Za više informacija


Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.