Izvor: Pregled | Četvrtak, 10.03.2005.| 12:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

Fideco Beograd - kompanija kojoj se veruje

Miloš Švarc, FIDECO, generalni direktor
Predavač u „Beogradskoj školi trgovine“ koju realizuje Privredna komora Beograda

 

 

 

FIDECO
Kompanija kojoj se veruje

 

Šta rado i s ponosom ističete kad govorite o svojoj kompaniji?
- Bez lažne skromnosti - ima toga dosta. Ali, pođimo od početka: Fideco je prva privatna samostalna kompanija u Srbiji i Crnoj Gori koja se bavi konsaltingom za uspešnu realizaciju projekata u svim privrednim granama. Fideco je kompanija stručnjaka za upravljanje projektima i konsultanata u oblasti: komunalne infrastrukture, energetike, zaštite životne sredine, institucionalnog jačanja. Svi oni, kao i Fidecovi spoljni saradnici, imaju veliko iskustvo i u zemlji i u inostranstvu, u svim aspektima vezanim za pripreme i realizaciju projekata u investiranje i infrastrukturu. S ponosom ističemo da Fideco ima stručne saradnike i u nekoliko evropskih zemalja.

Pretpostavljamo da kroz te veze i dalje obogaćujete svoje iskustvo...
-
Svakako. Primera radi, bliska saradnja s drugim kompanijama i institucijama omogućava Fidecu pristup bogatim bazama podataka o ekspertima i materijalnim resursima.

Možete li nam ukratko predstaviti spektar usluga koje pruža Fideco?
- Taj spektar zaista je širok - od pronalaženja projekata i analize njihove opravdanosti, do kompletne usluge upravljanja projektom. Pri tome se vodi računa o trajanju izvodenja projekta, ceni i kvalitetu. Fideco je u praksi potvrdio sposobnost da, putem saradnje s međunarodnim firmama, primenjujući nove tehnologije, realizuje projekte koji su u skladu sa najvišim medunarodnim standardima.

Fideco se bavi:

 • pružanjem stručnih saveta pri utvrđivanju, planiranju i faznoj realizaciji infrastrukturnih projekata, naročito onih koji su u vezi sa sektorima kao što su pijaća voda, otpadne vode, čvrst otpad;
 • identifikacijom glavnih problema i pružanjem konsultantskih usluga u oblasti zaštite životne sredine;
 • analizom odabira strateških partnera, strukturiranjem i izvođenjem strateških projekata;
 • pružanjem pomoći u pregovaranju i saradnji s ustanovama;
 • predlaganjem aktivnosti koje bi trebalo realizovati kroz odnos i saradnju privatnog i javnog sektora;
 • vođenjem projekata u skladu s lokalnom praksom i regulativom;
 • strateškim učešćem u procesu privatizacije, savetima u projektima, restrukturiranjem i privatizacijom kompanija;
 • izradom biznis-planova u skladu s medunarodno prihvaćenim standardima.

 

Kako biste definisali osnovni cilj kompanije?
- Taj cilj je najsažetije izražen našim glavnim sloganom: "Kvalitet usluge za kvalitet života". Fideco teži da bude partner međunarodnim investitorima koji žele da ostvare dobit na novom tržištu u Srbiji i Crnoj Gori. U saradnji s inostranim poslovnim partnerima, Fideco razvija sistematična, ekonomična i racionalna rešenja, koja su u skladu sa zahtevima klijenta i ciljevima investitora. Kompanija je sposobna da spoji očekivanja i znanja medunarodnih investitora s pravnim i tehničkim standardima Srbije i Crne Gore, istovremeno ulivajući poverenje medunarodnom investitoru u efektivne i profitabilne rezultate projekta.

Ko su vaši klijenti?
- Naša lista klijenata sastoji se od velikog broja organizacija, od kojih ću pomenuti samo neke:

 • Infrastruktura: Javna komunalna preduzeća "Vodovod i kanalizacija" u Beogradu, Novom sadu, Nišu i Kragujevcu, Javno preduzeće za vodosnabdevanje, tretman i odvodenje otpadnih voda i deponovanje čvrstog otpada za područje Crnogorskog primorja, Budva;
 • Učestvujemo na projektima koje finasiraju: EBRD, EAR, KfW, SIDA i to posredstvom međunarodnih konsulatantih firmi: Gauff lngenieure GmbH, Nemačka, DHV Water BV, Holandija, Luis Berger S.A Francuska, SOGEA / Water Management International, Francuska, GTZ Nemačka,...
 • Međunarodne agencije: Svetska banka, IFC Southeast Europe Enterprise Development, Regionalni centar za životnu sredinu za centralnu i jugoistočnu Evropu, a iz SAD preko programa USAID: BAH, CHF International...

Fideco aktivno sprovodi politiku usmerenu ka regionalnoj saradnji u južnoj i istočnoj Evropi. Mi smo jedan od osnivača "South East Europe Regional Infrastructure Management Network (SEERIM-NET)" i promoter Alata za upravljanje projektima u Srbiji i Crnoj Gori, sastavljenog u "Regionalnom programu infrastrukture" koji je finansirala organizacija USAID.

Kada je Fideco osnovan i ko su osnivači?

- Fideco je osnovan u martu 1998, spajanjem privatnog kapitala nekoliko stručnjaka koji su ranije bili zaposleni u "Energoprojektu", odakle su „doneli" ne samo znanje i iskustvo već i geslo pod kojim su dotada radili i koje glasi: „Uvek u vrhu!".
Oni su godinama bili angažovani na mnogim važnim projektima u zemlji i inostranstvu, širom sveta, u više od 20 zemalja. Osnivači kompanije, inspirisani duhom privatne firme, motivisani željom da uspeju, vezali su svoju budućnost i sigurnost za Fideco.

Koliko Fideco ima zaposlenih?
- Fideco je u poziciji da zapošljava stručnjake na određeno i neodređeno vreme. Stalno zaposlenih eksperata, dobro obučenih, različitog starosnog doba, ima 30. Medutim, Fideco je uspeo da stvori razgranatu mrežu saradnika - konsultanata, kako samostalnih stručnjaka, tako i institucija. Danas su oni nerazdvojiv deo organizacije i poslovanja kompanije. U poslednje dve godine 75 eksperata iz lokalne mreže konsultanata učestvovalo je na različitim projektima u regionu.

Da li se i u nazivu vaše kompanije krije neka poruka?
- Naravno. Želeli smo da u jedan izraz spojimo reči poverenje i kompanija. Osvežili smo svoje znanje latinskog jezika i tako došli do imena Fideco, koje, u slobodnijem prevodu, znači: s verom (s poverenjem) u kompaniju. Sa zadovoljstvom možemo konstatovati da poverenje u ovu kompaniju imaju i oni za koje radimo i oni koji u njoj rade. Reklo bi se, dakle, da je ime dobro odabrano, zar ne? Uostalom, "nomen est omen" (ime je znak), tvrdi latinska poslovica.

Recite nam na kraju da li svoje znanje ljubomorno čuvate ili ga prenosite i drugima?
-
Pored toga što je učestvovao na nekoliko seminara i kurseva koje su organizovale medunarodne institucije, i sama kompanija Fideco organizuje programe obuke, s ciljem da osigura stalno usavršavanje i napredovanje, ali i da izađe u susret potrebama kompanija koje se bave konsaltingom u Srbiji i Crnoj Gori.
Kao što se svakako sećate, naši eksperti bili su među predavačima i u "Beogradskoj školi trgovine", koju je pre dve godine organizovao Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta Privredne komore Beograda. Tom prilikom smo govorili o investicionim radovima u inostranstvu, preciznije o konceptu nastupanja, efikasnom poslovanju, planiranju i izveštavanju, osnivanju i radu inokompanija. Šta za Fideco znače ovakvi i slični dogadaji, možda najbolje ilustruje činjenica da poslovnom obrazovanju pristupamo s istim onim geslom s kojim mu pristupa Privredna komora Beograda, uzimajući kao moto reči Petera Druckera: "Budućnost nemaju oni koji znaju, već oni koji hoće da uče."


Slobodan Mučalov, FIDECO, zamenik generalnog direktora
Učesnik WIFI Obuke iz oblasti menadžmenta
koja je realizovana kroz saradnju Privredne komore Beograda i
Privredne komore Austrije, Instituta za unapredenje privrede WIFI

 

 

 

Kako ocenjujte program „Obuke iz oblasti menadžmenta“ koji je realizovan krajem 2004. godine?
-
Kvalitet koji smo dobili zahvaljujući Privrednoj komori Beograda, Centru za poslovno obrazovanje i unapredenje kvaliteta i Institutu za unapredenje privrede (WIFI) iz Privredne komore Austrije je vrednost trajnog karaktera i iskustvo za pamćenje.

Namenski odabrane oblasti za sva četiri seminara (Odnosi s klijentima, Upravljanje rizikom, Pregovaranje i motivacija, Izvozni marketing) obraduju tematiku neophodnu svakom stručnjaku. Austrijski predavači, stručnjaci visokog nivoa doneli su nam „punu korpu" novih pojmova i saznanja, svako u svojoj oblasti. Učili smo od četiri predavača na četiri različita načina prenosa informacija i metodologija rada, od kojih je svaki bio više nego uspešan u tome da maksimalno održi pažnju i interesovanje, a neretko i aktivno učešće polaznika.

Praktična vrednost i mogućnost da se primeni stečeno znanje osnovni su kvaliteti svake obuke, a u slućaju obuke WIFI-ja zaslužena je najviša ocena.

Logistička podrška organizatora je za svaku pohvalu, (ambijent u slušaonici, podrška u pisanom materijalu, informisanje, satnica unapred balansirana i precizno sprovedena), a efekat je bio takav da mi je, kao polazniku obuke, omogućeno da budem koncentrisan na osnovni cilj.

Da li smatrate da je studijsko putovanje u Beč ispunilo svoj cilj?
- Sumirajući uspeh studijskog putovanja u Beč koje je usledilo nakon završetka obuke i polaganja ispita, dobio sam dva kvaliteta:

 • Organizovana poseta preduzećima (u mom slućaju četiri), koja sam naznačio u periodu pripreme - tokom posete su sve zatražene informacije bile dostupne, a svako pitanje je dobilo zaslužen tretman i kompletan odgovor.
 • Susret sa srodnim preduzećima (u mom slućaju pet) u okviru Biznis foruma pod pokroviteljstvom Privredne komore Austrije - Inicijalni kontakti su uspostavljeni, srodnost i kompatibilnost disciplina prepoznati, mogućnost saradnje i zajedničkog nastupa dogovoreni. Osnova za međunarodnu saradnju stvorena je s preduzećima iz Austrije i na nama je da je u skoroj budućnosti upotrebimo, a sve to kao sastavni deo obuke iz oblasti menadžmenta.

 

 

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.