Izvor: Službeni glasnik Republike Srbije | Sreda, 23.02.2005.| 12:00
Izdvojite članak Odštampajte vest

Odluka - ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATA­CIJU BAKRA, ZLATA I DRUGIH PRATEĆIH METALA U RUDNOM POLJU „CRNI VRH" NA PODRUČJU ČOKA KURUGA

Na osnovu člana 9. stav 1. Zakona o koncesijama („Službeni glasnik RS", broj 55/03)
i člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije („Službeni glasnik RS", br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

ODLUKU

O DAVANJU KONCESIJE ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU
BAKRA, ZLATA I DRUGIH PRATEĆIH METALA U RUDNOM POLJU
„CRNI VRH"
NA PODRUČJU ČOKA KURUGA


1. Predmet koncesije je ustupanje prava istraživanja i eksploatacije bakra, zlata i drugih pratećih metala u rudnom polju „Crni Vrh", na području Čoka Kuruga.

Istražni prostor zahvata površinu od 48 km2 i nalazi se oko 20 km južno od Majdanpeka i oko 15 km severozapadno od Bora, van ekploatacionih polja rudnika Majdanpek i rudnika Bor.

Pripada području Crni Vrh, odnosno zapadnim delovima Timočkog magmatskog kompleksa (TMK).

U orografskom pogledu, ovo je planinsko područje koje karakteriše oštra kontinentalna klima.

Najveći deo terena je pokriven šumama i livadama.

U metalogenetskom pogledu istražno područje pripada rudnom polju „Crni Vrh . Nalazi se u severnom delu Borske metalogenetske zone Karpato-balkanske metalogenetske provincije.

U pogledu ležišta bakra i zlata, Borska metalogenetska zona je najznačajnija metalogenetska jedinica u Srbiji.

Osnovna rudna komponenta u većini ležišta ove metalogenetske zone je bakar; dok je zlato najznačajnija prateća rudna komponenta.

Pored zlata, prateće komponente u ležištima su: srebro, olovo, cink, kadmijum, germanijum, renijum, selen i dr.

2. Rok na koji se daje koncesija za istraživanje bakra, zlata i drugih pratećih metala je tri godine, i na zahtev koncesionara, a na osnovu prethodno postignutih pozitivnih rezultata može se produžiti do dve godine.

Rok na koji se daje koncesija za eksploataciju bakra, zlata i drugih pratećih metala je 25 godina.

3. Koncesija se daje na osnovu prethodno sprovedenog postupka javnog tendera.

Javni tender sprovodi tenderska komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove rudarstva i enegetike u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke.

Oglas o javnom tenderu priprema i objavljuje Miinstarstvo rudarstva i energetike u „Službenom glasniku Republike Srbije" i u dnevnom listu „Politika", u roku od 60 dana od dana donošenja odluke. .....

kompletan tekst zatražite na office@ekapija.com

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.