Izvor: eKapija | Petak, 16.10.2020.| 12:39
Izdvojite članak Odštampajte vest

Danijela Miletić, načelnica Odjeljenja za razvoj, Gradiška - Pregovaramo sa kompanijama iz Austrije i Nemačke o ulaganju u Agroindustrijsku zonu Nova Topola

Danijela Miletić
Danijela Miletić (Foto: Grad Gradiška)
Gradiška je trenutno veliko gradilište. Niče novi most na Savi, poboljšava se infrastruktura u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola, modernizuju se lokalni i nekategorisani putevi na teritoriji grada, radi se i rehabilitacija postojeće i izgradnja nove kanalizacione mreže sa postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda...

- Oism velikih infrastrukturnih radova, Gradska uprava ulaže i velike napore na poboljšanju poslovnog okruženja i privačenju novih investitora - kaže u intervjuu za eKapiju Danijela Miletić, načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte Grada Gradiška.

eKapija: Infrastrukturni radovi na uređenju Agroindustrijske zone Nova Topola odvijaju se planiranom dinamikom, a uveliko se grade i novi pogoni. Koliko je do sada investitora zakupilo zemljište u ovoj zoni?

- Grad Gradiška intenzivno radi na infrastrukturnom ulaganju i opremanju Agroindustrijske zone, jer je infrastrukurna opremljenost neophodan preduslov za dolazak novih investitora. Trenutno stanje opremljenosti u Agroindustrijskoj zoni omogućuje uspješno poslovanje postojećim i velikom broju potencijalnih investitora. Cilj Gradske uprave je da potencijalnim investitorima ponudi uređene građevinske parcele na kojima je u potpunosti obezbijeđena putna, elektro, vodovodna i kanalizaciona mreža.

Do sada je u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola zemljište kupilo 16 investitora, među kojima je neophodno spomenuti italijansku firmu Ella Textile, članicu poznate grupacije Calzedonia, svjetskog giganta u proizvodnji ženskog veša, koja je već investirala 40 mil KM i zaposlile više od 400 ljudi. Takođe treba istaknuti i italijansku firmu Lattonedil, svjetskog lidera u proizvodnji krovnih panela, sa investicijom u vrijednosti od 23 mil KM i zapošljavanjem 50 ljudi. Ovo je dokaz da je Gradiška prepoznatljiva i pogodna sredina za realizaciju kako domaćih, tako i stranih investicionih projekata.

Sve navedeno pokazuje da je Agroindustrijska zona Nova Topola perspektivna i predstavlja povoljno tlo za uspješnu realizaciju poslovnih aktivnosti, i u skladu sa tim očekuje se tendencija pojačanog rasta i priliva investicija.

eKapija: Koliko je parcela još na raspolaganju i po kojoj cijeni? Da li je predviđeno njeno širenje, ukoliko se za to stvore uslovi?

- U Agroindustrijskoj zoni je na raspolaganju 71 građevinska parcela namijenjena za prodaju investitorima, ukupne površine 386.841 m2. Najveća parcela je 41.079 m2, a najmanja parcela je površine 1.693 m2. Cijena parcela je u rasponu od 1-80 KM/m2 u zavisnosti od namjene parcele po djelatnostima - industrijski, energetski i drugi proizvodni kapaciteti, višenamjenske hale, benzinske pumpe, trgovina na veliko, komercijalne djelatnosti, skladištenje roba, servisi, zanatstvo i mali pogoni.

Područje koje zauzima Agroindustrijska zona Nova Topola ima sve uslove za proširenje trenutnog obuhvata. U cilju privlačenju potencijalnih investitora, a u skladu sa njihovim potrebama, Grad Gradiška je spreman raditi na proširenju postojeće, ili eventualnom formiranju nove poslovne zone.

eKapija: Da li su u toku pregovori sa novim investitorima?

- U cilju stvaranja preduslova za dolazak potencijalnih i zadržavanje postojećih investitora, Grad Gradiška pruža sveobuhvatnu podršku pri realizaciji planiranih investicija.

Trenutna situacija sa pandemijom u značajnoj mjeri je usporila investicione planove i dolazak potencijalnih inostranih investitora. Međutim, u budućem periodu planirana je intenzivnija komunikacija, i eventualna posjeta potencijalnih investitora iz zemalja EU, i šire. U toku su pregovori sa predstavnicima kompanija iz Austrije i Njemačke, te je najavljena i njihova posjeta investicionim lokacijama čim se za to steknu uslovi.

eKapija: Koje su prednosti ove zone? Čime još Gradiška privlači nove investitore?

- Greenfield lokalitet, Agroindustrijska zona Nova Topola, nalazi se na atraktivnoj lokaciji u neposrednoj blizini ključnih saobraćajnih pravaca, 10 km udaljena od centra grada, uz regionalni put Gradiška-Banjaluka, 7 km udaljena od autoputa Gradiška-Banjaluka, koji će izgradnjom mosta na Savi povezati postojeći autoput Gradiška-Banjaluka sa mrežom evropskih puteva, 22 km udaljena od aerodroma u Banjaluci i u neposrednoj blizini plovne rijeke Save.

Najznačajniji razlozi koji Gradišku čine atraktivnom lokacijom za privlačenje novih investitora su: strateška lokacija na granici sa EU, pristup tržištu od preko 500 miliona kupaca, pristup međunarodnim tržištima, sigurnost u poslovanju, povolјan zakonski okvir za strana ulaganja, najveći granični prelaz u BiH za promet roba animalnog i bilјnog porijekla i uopšte, zatim najniži porez na dobit u Evropi od 10% i PDV od 17%, kvalifikovana i stručna radna snaga, uređena infrastruktura i niski operativni troškovi poslovanja, kao i proaktivna i fleksibilna administracija.

eKapija: Osim ove zone, Grad planira investitorima ponuditi i parcele u novoj poslovno zoni Liman koja bi bila izgrađena u blizini budućeg mosta na Savi. U kojoj fazi je njeno formiranje i hoce li Liman biti slobodna carinska zona?

- Gradnja mosta na Savi otvara nove razvojne mogućnosti ne samo za Gradišku, već i RS i BiH, povezujući već izgrađeni autoput Gradiška-Banjaluka sa mrežom evropskih autoputeva. Novim mostom Gradiška dobija veliku šansu, jer se poslovna zona Liman nalazi neposredno uz budući most i carinski terminal. Ova atraktivna lokacija pogodna je za logističke i kargo centre, međunarodne špedicije, velika međunarodna preduzeća i trgovinske kompanije. Grad Gradiška će nastojati da poslovnu zonu Liman iskoristi kao veoma važan razvojni segment.

Ilustracija
Ilustracija (Foto: Konstantin L/shutterstock.com)
Imajući u vidu značaj ove zone, njenu lokaciju ali i trenutne okolnosti i mogućnosti finansiranja realizacije projekta zone, konačni oblik, vrsta, veličina i struktura zone, biće definisani u narednom periodu, u dogovoru sa višim nivoima vlasti i potrebama budućih investitora.

eKapija: Jedan od strateških interesa Gradiške je opstanak sela i poljoprivrede, a ključan faktor za to je otvaranje otkupnih i prerađivačkih kapaciteta. Povodom toga, najavljeno je donošenje odluke kojom bi se potencijalnim investitorima ponudilo 100.000 m2 zemljišta po cijeni od 1 EUR. Da li je urađeno nešto na tom planu?

- Uzimajući u obzir činjenicu da se poljoprivredno zemljište ubraja u glavne resurse na kojima Gradiška bazira svoj razvoj, opstanak sela i poljoprivrede na svojevrstan način predstavlja jedan od najznačajnijih strateških interesa ove lokalne zajednice.

Kurs koji je zauzela lokalna vlast po pitanju ruralnih dijelova grada, odvija se u dva pravca djelovanja. Prvi pravac djelovanja podrazumijeva stvaranje što kvalitetnijih uslova za život stanovništva seoskih područja, prije svega, kroz ulaganje u poboljšanje saobraćajne i komunalne infrastrukture, a drugi se odnosi na privlačenje investitora koji bi se bavili otkupom, preradom i izvozom poljoprivrednih proizvoda. Privlačenjem ovakve vrste investicija, poboljšao bi se ekonomski položaj stanovništva u seoskim sredinama i povećao broj radnih mjesta, a samim tim bi se spriječila depopulacija i odlazak stanovništva u veće sredine ili zemlje u okruženju, što bi predstavljalo uspjeh ne samo na lokalnom, već i na mnogo širem nivou.

S tim u vezi, lokalna uprava je spremna da ponudi olakšice kako bi se potencijalni investitori odlučili da svoje investicione poduhvate realizuju na teritoriji grada. Navedene olakšice, prije svega bi se ogledale u povoljnoj cijeni građevinskog zemljišta u Agroindustrijskoj zoni Nova Topola, oslobađanju plaćanja troškova uređenja građevinskog zemljišta, umanjenoj renti, spajanju parcela u zavisnosti od potreba investitora, kao i u ostalim pogodnostima koje su u nadležnosti lokalne samouprave.

eKapija: Kakvi su potencijali za brownfield investicije?

- Na području grada na raspolaganju je više brownfield lokaliteta pogodnih za investiranje, sa potpuno ili djelimično izgrađenom infrastrukturom: PPP Gamateks-objekat 1, ZZ Gradiška, Agroeksport kompani, Ciglana, Milka Agro, Ranči, Twins prom. Objekti su različitih namjena, od tekstilne industrije, prerade mesa, hladnjače i skladišni prostori, pogoni za proizvodnju i preradu, proizvodnja konditorskih proizvoda, skladištenje i čuvanje voća i povrća, sa potpuno ili djelimično izgrađenom infrastrukturom. Većina ovih lokaliteta je u privatnom vlasništvu i pružaju investicione mogućnosti najma ili kupovine objekata, proizvodnih pogona i zemljišta.

Brownfield lokaliteti koji su u ponudi investitorima, konstantno se promovišu od strane Grada, i detaljne informacije o pojedinačnim lokalitetima su adekvatno predstavljene i dostupne potencijalnim investitorima. Dijapazon ponude objekata je dosta širok i obuhvata proizvodne pogone, kancelarijske i magacinske prostore pojedinačnih površina i do 16.000 m2.

Efikasno stavljanje u funkciju brownfield kapaciteta predstavlja svojevrstan izazov za investitore, međutim, sa druge strane postoje mnogobrojne prednosti ulaganja u iste: kvalitet lokacije i niži troškovi ulaganja - dostupna infrastruktura i niži alokacioni troškovi. Pored ekonomskog, vidljivog pozitivnog aspekta, ulaganje u takve kapacitete doprinosi i stvaranju održivog urbanog ambijenta.

eKapija: Šta je u planu od novih kapitalnih investicija na području grada?

- U oblasti privrede svakako su najznačajnije aktivnosti povezane sa završetkom infrastrukturnog opremanja Agroindustrijske zone Nova Topola i uspostavljanjem poslovne zone Liman. Takođe, kvalitet saobraćajne infrastrukture se konstantno poboljšava, kontinuiranom modernizacijom lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada.

Zahvaljujući grantovskim sredstvima njemačke KfW banke i švajcarskog SECO-a, Grad Gradiška vrši sve neophodne pripreme za realizaciju projekta rehabilitacije postojeće, izgradnje nove kanalizacione mreže sa gradskim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. U tom smislu, u toku je čišćenje i snimanje postojećeg gradskog kolektora, kako bi se utvrdilo stanje postojeće kanalizacione mreže i definisao obim neophodnih radova na istoj. Takođe je izvršena potpuna rekonstrukcija vodotornja i svih tehničkih elemenata na vodoizvorištu Žeravica, te je uspostavljen savremen sistem upravljanja i monitoringa na cjelokupnom sistemu vodosnabdijevanja, putem SCADA softvera.

U toku je izgradnja objekata koji u značajnoj mjeri mogu pozitivno uticati na kvalitet života stanovnika lokalne zajednice - vrtića na području mjesne zajednice Brestovčina, te društvenih domova na području mjesnih zajednica Kruškik, Nova Topola i Vrbaška. Takođe, održan je kontinuitet ulaganja u ostale društvene domove u mjesnim zajednicama Gradiške.

U narednom periodu planirana je izgradnja tri kružna toka, i to: savremena kružna raskrsnica na ulazu u Gradišku, kružna raskrsnica u Novoj Topoli i raskrsnica na ulazu u Agroindustrijsku zonu Nova Topola. U toku je izgradnja obe dionice gradske obilaznice, čime će se obezbijediti lakši prilaz budućem graničnom prelazu od magistralnog puta M16 za, prije svega teretna motorna vozila, i rasteretiti glavno gradsko jezgro od saobraćane gužve.

Na teritoriji Gradiške značajna sredstva će biti izdvojena za sanaciju niskonaponske mreže i rekonstrukciju srednjenaponske mreže. Isto tako, dugoročno je u planu i rekonstrukcija, modernizacija i proširenje toplinskog sistema, i rekonstrukcija cjelokupnog sistema javne rasvjete prelaskom na LED sistem.

Na vrhu prioriteta Gradske uprave nalaze se i projekti iz oblasti zdravstva, za koje se pronalaze modaliteti finansiranja, a koji podrazumijevaju proširenje zdravstvenih kapaciteta u okviru JZU Dom zdravlja Gradiška, proširenje skladišnih kapaciteta u JZU Apoteka, i izgradnju novih ambulanti porodične medicine u mjesnim zajednicama Donja Jurkovica i Orahova.

Zahvaljujući proaktivnoj lokalnoj samoupravi, Gradiška je postao jedno veliko gradilište, ne samo u fizičkom smislu, nego i kao gradilište novih ideja koje mogu značajno da doprinesu poboljšanju kvaliteta života svih njegovih građana.

eKapija: Gradiška je u procesu resertifikacije za BFC SEE, sertifikat koji dobijaju sve jedinice lokalne samouprave u Jugoistočnoj Evropi sa povoljnim poslovnim okruženjem. Šta je potrebno da se uradi kako bi se ono dodatno poboljšalo?

- Gradiška od 2017. ima međunarodni sertifikat BFC SEE i trenutno smo u procesu resertifikacije. Naša lokalna zajednica uvidjela je značaj proaktivnog pristupa u promociji sopstvenih investicionih potencijala i privlačenju ulaganja, te pružanja kvalitetnih usluga kompanijama u svim fazama važnim za razvoj poslovanja. Upravo iz tog razloga, Grad kontinuirano radi na povećanju stepena kvaliteta usluga koje pruža svojim građanima, privredi i javnom sektoru.

U proteklom periodu Grad Gradiška je učinio značajne iskorake na poboljšanju kvalilteta svojih usluga uvođenjem novih mehanizama komunikacije sa građanima - e-Citizen, web GIS, e-registar, e-matičar, modernizacijom sistema usluga lokalnog ekonomskog razvoja i podrške preduzetništvu sistematizovanim i aktivnim javno-privatnim dijalogom, te transparentnošću informacija - strateška dokumenta, planovi, podaci o projektima, baze podataka, itd. dostupne na veb stranici Grada. Takođe je unapređen rad u svim odjeljenjima Gradske uprave korištenjem prilagođenih programa i softvera koji omogućavaju bržu i pouzdaniju obradu podataka, i praćenje i arhiviranje predmeta.

Iako posjedovanje sertifikata o ispunjenosti zahtjevnih kriterijuma BFC SEE standarda na svojevrstan način garantuje visok nivo usluga jedinice lokalne samouprave, mjesta za poboljšanje uvijek ima. U tom smislu, Grad je odlučan da zadrži "epitet" lokalne zajednice sa povoljnim poslovnim okruženjem, i kroz ispunjenje 12 zahtjevnih kriterijuma BFC SEE standarda uspostavi još bolje i efikasnije mehanizme rada i komunikacije sa zainteresovanim stranama.

Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE