Izvor: eKapija | Petak, 09.10.2020.| 10:06
Izdvojite članak Odštampajte vest

Postrojanje za prešičćavanje otpadnih voda u Beloj Crkvi gradiće se u fazama - Kapacitet 68,25 l/s

Hidrotehnička infrastruktura - model
Hidrotehnička infrastruktura - model (Foto: Print screen / Urbanistički projekat / JP Urbanizam Pančevo)
Opština Bela Crkva održala je javnu prezentaciju urbanističkog projekta za potrebe urbanističko arhitektonske razrade lokacije za izgradnju postrojanja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u Beloj Crkvi.

Nosilac izrade projekta je Opština, a obrađivač Plana JP Urbanizam Pančevo. Projektant je Eko-vodo projekt d.o.o iz Novog Beograda.

Parecele na kojima će se graditi su 2904/15, 2904/14, 2904/13, 2904/10, 2904/19, 2904/1 i 10565/2. Površina obuhvata urbanističkog projekta je 44.487 m2.

Obuhvat postojenja iznosi 18.597 m2. Ograđeni deo kompleksa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je manji i iznosi 14.000 m2. U okviru obuhvaturbanističkog projekta nalazi se predmetno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i planirani saobraćajni pristup koji vodi iz Ulice Prvi oktobar. U okviru ograđenog dela postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda planirana je izgradnja objekata i postrojenja u fazama.

Predviđena je izgradnja prizemne upravne zgrade postrojenja, niza objekata visine prema potrebama tehnološkog procesa u kojima se odvijaju različiti delovi tehnološkog procesa prečišćavanja otpadnih voda (objekat PS Sirove vode, objekat mehaničkog predtretmana, objekat PS za recirkulaciju mulja, objekat rezervoara mulja sa pumpnomstanicom, objekat sa duvaljkama i tretmanom mulja, objekat PS servisne vode i gašenja požara) kao i niza infrastrukturnih objekata (šahtova i bazena – ulazni šaht, bazen selektor, bioaeracija, doziranje FeCl3, raspodelna komora, finalni taložnik, sabirni šaht, UV dezinfekcija, izlazni merač protoka, šaht za plivajuće materije, šaht dekantovane vode, vodomerni šahtibetonska pregrada).

Ukupna bruto površina pod objektima prve faze iznosi 1631,82m2 (u ovaj obračun nisu uključeni objekti infrastrukture kao ni objekti ispod odnosno u ravni sa tlom).

Ukupna površina pod objektima prve faze (računajući i infrastrukturne objekte kao i objekte ispod i u ravni sa tlom je 2481,53m2. Ukupna bruto površina pod objektima druge faze iznosi 3384 m2 i obuhvata izgradnju solarnog sušenja mulja, aneksa za elektro opremu, skladišta mokrog mulja i skladišta suvog mulja. Ukupna bruto površina prve i druge faze iznosi 5015,82 m2 pod objektima, odnosno 5865,53 m2.

Parking površine za potrebe kompleksa planirane su na samoj parceli i to osam parking mesta za potrebe putničkih vozila i manjih kamiona i dostavnih vozila. U sklopu kompleksa postrojenja za prečiššćavanje otpadnih voda za potrebe funkcionisanja objekata, predviđena je interna saobraćajna mreža - saobraćajnice i asfaltirani plato.

Oko kompleksa je predviđen pojas zaštitnog zelenila koji se sastoji od postojećih stabala koja se zadržavaju i novih sadnica.


Opis koncepta prečišćavanja

Kako bi se kvalitet efluenta doveo do zahtevanog, prečišćavanje sirove otpadne vode sastojaće se iz nekoliko vrsta tretmana.

Prvi u nizu je mehanički predtretman, kojim se prvenstveno uklanja fizički otpad i to pomoću grubih rešetki za krupniji otpad (zaštita 12 pumpi), zatim integrisanim uređajem koji obuhvata fine rešetke i peskolov-mastolov, koji uklanja sitniji otpad, pesak, šljunak i masnoće.

Na postrojenju se tretira i sadržaj septičkih jama, koji prvo prolazi kroz fine rešetke u sklopu uređaja za prijem septike. Izdvojeni otpad sa rešetki se pere i presuje i zatim odvodi. Pesak se bez dodatnog tretmana pakuje u kontejnere i odvodi na deponiju.

Dalje voda ide na biološki tretman koji podrazumeva aerisani selektor u kom se podstiče rast nefilamentoznih organizama (kako se ne bi stvorio plivajući mulj), a zatim voda nastavlja u bioaeracione bazene, opremljene mešalicama i difuzorima za aeraciju, kako bi se uklonilo organsko zagađenje, vršile nitrifikacija i denitrifikacija, uklanjanje fosfora i time se kvalitet vode doveo do zahtevanog.

Kako bi se prečišćena voda izbistrila, dalji korak je taloženje u finalnim taložnicima, odakle se deo izdvojenog mulja recirkuliše u selektor, a višak se odvodi u rezervoar za mulj.

Prečišćena voda koja se preliva iz taložnika dalje ide na dezinfekciju UV zracima, a pre ispuštanja u recepijent - reku Neru, se meri kvalitet i protok efluenta. Deo prečišćene vode sa taložnika se odvodi i uzima za servisne potrebe (pranje, čišćenje, pravljenje hemikalija), i za gašenje požara.

Ta voda se hloriše Žavelovom vodom, i pre upotrebe prolazi kroz mehaničke filtere.

Predviđen je i tretman nastalog mulja, što podrazumeva gravitaciono zgušnjavanje i obezvodnjavanje na centrifugama, gde se povećava sadržaj suvih materija u mulju i do 25%.

U drugoj fazi će biti izgrađen i prostor za solarno sušenje mulja, čime se postiže da sadržaj suvih materija u mulju bude i do 60%.

Usvojeni proces biološkog tretmana otpadne vode je zasnovan na tehnologiji aktivnog mulja. Na liniji biološkog tretmana projektovane su dve identične paralelne procesne linije. Svi procesi u bazenima sa aktivnim muljem treba da se odvijaju kontinualno. Prednost ovakvog procesa je jednostavna operacija, velika pouzdanost, ekonomičnost, koristi se manje energije nego kod procesa sa produženom aeracijom i dobija se stabilizovan mulj.


Druga faza

U drugoj fazi predviđeni su objekti dodatnog tretmana mulja, odnosno solarno sušenje mulja, da bi se povećao sadržaj suve materije na 60%. Obezvodnjeni mulj, pre nego što se bude sušio u postrojenju za solarno sušenje mulja, će biti odlagan na dodatnom skladišnom prostoru za mulj.

U sklopu isporuke opreme za solarno sušenje mulja, dolaze i elektroormani koji se smeštaju u poseban objekat, pored objekta za solarno sušenje mulja. Koristeći sunce kao glavni izvor energije, mulj se suši u stakleniku. Unutar staklenika se nalazi uređaj za prevrtanje mulja, pretvarajući ga u neutralni mulj bez mirisa.

Predviđena su još skladišta mokrog mulja i suvog mulja.

U drugoj fazi se očekuje i nabavljanje još jednih automatskih grubih rešetki, uređaja za pretretman i centrifuge.

Proračun linije vode rađen je prema zahtevanim kapacitetima. Ukupni kapacitet postrojenja projektovan je tako da može da zadovolji očekivna opterećenja otpadne vode kako od stanovništva, tako i od industrije. Postrojenje je projektovano do kapaciteta maksimalnog časovnog proticaja od 68,25 l/s.

Postrojenje u procesnom smislu ima dve linije, liniju vode i liniju mulja. Linija vode obuhvata sledeće objekte i njihove cevne, kanalske i prelivne veze:

- Dovodni gradski kolektor;
- gruba mehanička rešetka;
- pumpna stanica sirove vode;
- fina rešetka;
- aerisani peskolov;
- bioaeracioni bazen;
- finalni taložnik;
- prekidna komor;
- izlazni kolektor.

Predračunska vrednost objekta je 300.000.000 dinara.

A. K.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.
Pratite na našem portalu vesti, tendere, grantove, pravnu regulativu i izveštaje.
Testiraj besplatno!
Prijavite se na naš dnevni ekonomski bilten koji će stizati na vašu mejl adresu krajem svakog radnog dana.
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima i neophodno je da se ulogujete.
Testiraj besplatno!
Testiraj besplatno!
Potpuna informacija je dostupna samo komercijalnim korisnicima-pretplatnicima.
Testiraj besplatno!

Ako ste već korisnik, ulogujte se:
Zaboravili ste šifru? Kliknite OVDE
Za besplatno probno korišćenje, kliknite OVDE