Izvor: eKapija | Četvrtak, 13.08.2020.| 14:47
Izdvojite članak Odštampajte vest

U Vranju se planira izgradnja trgovine sa uslužnom pekarom

Objekat označen svetlo-plavom bojom (Foto: Print screen / Urbanistički projekat / Velen Group)
Preduzeće VeLeN GROUP doo Vranje, na zahtev investitora PDPTU 7. juli promet doo Vranje izradilo je urbanistički projekat-arhitektonsko urbanistička razrada loakcije, poslovno-uslužnog sadržaja. Na području se planira izgradnja objekta trgovine sa uslužnom pekarom.

Obuhvat urbanističkog projekta čini katastarska parcela broj 6084/1 КO Vranje 1. Površina obuhvata iznosi 4.936 m2. Predmet urbanističkog projekta je severni deo obuhvata u površini od 2.646 m2.

Prema Planu generalne regulacije zone 5 u Vranju predmetna parcela se nalaze u zoni poslovno-uslužnih sadržaja, gde je dozvoljeno poslovanje, trgovina, ugostiteljstvo i usluge.

Parcela se nalazi u ulici Aleksandra Antića Prme, a na toj lokaciji se ne nalaze objekti. Na području se planira izgradnja objekta trgovine sa uslužnom pekarom.

Saobraćajni pristup građevinskoj parceli je sa severoistočne strane iz ulice Aleksandra Antića Prme, i to sa jednog pristupnog mesta za ulaz na parceli i jednim izlazom na severozapadnu stranu u ulicu Radovana Dragovića.

Pešački pristup je sa severoistočne strane. Parkiranje je rešeno na samoj parceli u jugoistočnom delu parcele, gde je smešteno devet parking mesta, sa pristupnom saobraćajnicom širine 3,5 metara.

Novoprojektovani objekat u osnovi je pravougaonog oblika dimenzija 31,2h 18,4 m, bruto površine prizemlja 574 m2. Budući objekat će u svemu biti usklađen sa postojećim uslovima na terenu. Parterno uređenje dvorišta je predviđeno sa izgradnjom trotoara oko objekta od behaton ploča i ozelenjavanjem u skladu sa potrebama i važećim standardima.

Projekat se nalazi na javnom uvidu do 17. avgusta.

A.K.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.