Izvor: Tanjug | Četvrtak, 13.08.2020.| 13:02
Izdvojite članak Odštampajte vest

eAukcija - Prodaje u izvršnom postupku elektronske

Ilustracija (Foto: shutterstock.com/BlueSkyImage)
Javne prodaje imovine u izvršnom postupku od sutra će se odvijati i elektronski preko platforme eAukcija, rečeno je Tanjugu u Ministarstvu pravde.

- Sve nepokretnosti i pokretne stvari koje se prodaju u izvršnom postupku biće dostupne na jednom mestu, posebnom sajtu, potpuno pregledno. Do 1. septembra eAukcija će se odvijati paralelno sa dosadašnjim načinom javne prodaje u izvršnom postupku, a nakon toga će to biti jedini način za sprovođenje javne prodaje - navodi Ministarstvo.

eAukcija, elektronsko javno nadmetanje predviđeno je poslednjim izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, ali i Pravilnikom o postupku i realizaciji elektronskog javnog nadmetanja.

Doprinos izradi pravnog okvira i automatizaciji postupka dali su USAID projekat Vladavina prava i EU projekat "EU uz pravdu - Podrška za Poglavlje 23".

Do uvođenja eAukcije dolazi posle konstatovanja da je dosadašnji format prodaje osnovna prepreka efikasnosti izvršnog postupka i njegovo najslabije mesto.

Ministarstvo navodi da je dosadašnji način prodaje onemogućao ravnopravno učestvovanje, slobodnu i otvorenu konkurenciju svih zainteresovanih strana.

- Nije postojao, a ni danas ne postoji transparentan i pošten postupak javnog nadmetanja, interesenti su neadekvatno informisani o svim relevatnim informacijama, koje se odnose na postupak javnog nadmetanja. Sve ovo onemogućava postizanje najpovoljnije cene, a opšta posledica je jako nizak stepen poverenja u javne izvršitelje, kao nosioce javnih ovlašćenja - konstatuje se.

Platforma eAukcija doprineće zakonitosti, transparentnosti, pouzdanosti, objektivnosti, kao i jednostavnosti upotrebe.

- Izrađeno je apliktivno rešenje, koje je jedina adrese za javno nadmetanje svih potencijalnih interesenata sa primenjivim zaštitinim merama koje sprečavaju zloupotrebe - navodi Ministarstvo.

Ovakav sistem se godinama koristi u Estonija, Nemačka, Austrija, Italija, Španija, Holandija, Portugal, Mađarskoj a njihova iskustva su pokazala su da ovaj način nadmetanja dovodi do pravičnijeg izvršenja.

- Postiže se veća cena predmeta prodaje, čime se ostvaruju najpovoljniji efekti i za izvršnog poverioca i za izvršnog dužnika, s obzirom na to da je postupak dostupniji većem broju zainteresovanih lica, a istovremeno se smanjuje mogućnost zloupotrebe - navodi Ministarstvo.

Aplikacijom administrira Ministarstvo pravde a jedna od njenih glavnih karakteristika je da javni izvršitelj ne zna ko ponudilac i ko se krije iza svake konkretne ponude.

- Ovo je aposolutno nužno bilo postaviti iz razloga poljuljanog poverenja opšte javnosti u nosioce ove pravosudne profesije - navodi Ministarstvo.

Pored Ministarstva pravde korisnici aplikacije su javni izvršitelji i eksterni korisnici koji mogu biti registrovani i neregistrovani.

- Uloga administratora Ministarstva pravde je takva da ono deluje kao korektiv u situacijama u kojima može doći do iznenađujućih, neočekivanih procesnih okolnosti za čije prevazilaženje je potrebno intervenisati, te biti spona između korisnika, javnog izvršitelja i samog portala - navodi Ministarstvo.

Aplikativno rešenje je maksimalno softverski pokriveno kako bi se onemogućio ljudski faktor.

- To su rešenja koja se pre svega u vezi sa uplatom jemstva. Zahvaljujući kooperatovnom odnosu Uprave za trezor razvijeno je automatsko čitanje uplaćenih jemstava na poseban račun Ministarstva pravde - navodi se i dodaje da će aplikacija sama ponudiocima koji uplate jemstvo u propisanoj visini i u propisanom roku odobravati učešće u nadmetanju.

Prilikom prijavljivanja za učešće potencijalni kupac dobijaće automatski generisanu uplatnicu za uplatu jemstva.

Kod eAukcije javni izvršitelj je organ postupka koji objavljuje nadmetanje na portalu, a pored zaključka o prodaji, on unosi niz važnih podataka koji se čuvaju u bazi.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.