Izvor: eKapija | Sreda, 12.08.2020.| 13:53
Izdvojite članak Odštampajte vest

Proširuje se zona za eksploataciju krečnjaka u kamenolomu Ravnje - Kod Valjeva moguća i gradnja novog drobiličnog postrojenja, magacina, radionica...

Ilustracija (Foto: rtem/shutterstock.com)
Grad Valjevo stavio je na javni uvid nacrt plana detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma Ravnje i izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu.

Površina obuhvata plana je 34,89 ha. U središnjem zapadnom delu nalazi se postojeći kamenolom Ravnje. Osim nekoliko platoa na kojima se vrši eksploatacija, u zapadnom delu kamenoloma se nalazi prostor na kome su smešteni upravna zgrada, vaga, interna stanica za gorivo, drobilično postrojenje i druga mehanizacija za eksploataciju kamena, pomoćni objekti i drugo.

Prostor je planom podeljen na dve zone, zonu kamenoloma i saobraćajne površine.

Zone kamenoloma se planiraju u čitavom obuhvatu plana. Iz ove namene izuzete su samo površine u funkciji saobraćajnica, kojima je površina kamenoloma podeljena u severnom delu obuhvata. Kamenolom zauzima površinu od 33,5 ha.

U okviru zone kamenoloma definisani su eksploataciono polje, zaštitno zelenilo i prateća površina za vagu.

Predviđeno je proširenje postojeće površine za eksploataciju krečnjaka. Proširenje kamenoloma je planirano na površinama koje su definisane kao eksploataciono polje Ravnje, a na osnovu rešenja o odobravanju eksploatacije krečnjaka Ministarstva rudarstva i energetike iz 2007. godine.

U severnom delu kamenoloma uz pristupnu saobraćajnicu planirana je površina za kolsku vagu, kao i dve površine na kojima je predviđeno zaštitno zelenilo. Linijsko zaštitno zelenilo je planirano po obodu zone eksploatacije koja se planira u središnjem i južnom delu obuhvata, južno od javne saobraćajnice.

(Plan namene površina)

U okviru zone kamenoloma definisane su zone gradnje. U okviru zone gradnje, na površini za eksploataciju, mogu se postaviti drobilično postrojenje i drugi infrastrukturni objekti, zatim magacini, radionice, kancelarije i sanitarne prostorije kontejnerskog tipa, septička jama, cisterne za vodu, interna pumpa za gorivo, različiti pomoćni objekti, kao i manipulativni platoi koji ih povezuju.

U okviru prateće površine u funkciji kamenoloma, takođe je definisana zona gradnje. Ovde se planiraju objekti za premeravanje materijala (kolska vaga, vagarska kućica), kao i drugi sadržaji u funkciji prodaje finalnih proizvoda.

U okviru kamenoloma planirane su interne saobraćajnice, čiji se položaj može menjati u skladu sa potrebama procesa eksploatacije. Jedan od lokalnih, nekategorisanih puteva prelazi preko površine u funkciji kamenoloma. Pozicija ulaza u zonu kamenoloma i izlaza ovog puta iz nje ostaje nepromenljiva, dok se trasa unutar kamenoloma može menjati, kao i kod ostalih internih saobraćajnica

Površinu za deponovanje finalnog materijala, prilikom obrade krečnjaka, kao i površinu za deponovanje otpadnog materijala, obezbediti u okviru zone kamenoloma.

Eksploatacija će se vršiti prema uslovima nadležnog ministarstva.

Uz granicu eksploatacionog polja, obavezno je čuvanje pojasa zelenila, a po mogućnosti i njegovo progušćivanje, u minimalnoj širini od 10 m. Ovaj pojas će imati ulogu zaštite namena u neposrednom okruženju.

Nakon završetka perioda eksploatacije, mora se pristupiti rekultivaciji esploatisanih površina.

Planom je predviđeno da se saobraćajni priključak gradi na referentnoj stacionaži km 148+945 postojećeg državnog puta IB reda br.21.

Predviđeno je proširenje postojećeg puta u meri da se obezbedi kontinualna vožnja na državnom putu i da se obezbedi manipulativna traka za leva skretanja sa državnog puta prema kamenolomu. Postojeći put se, praktično, proširuje za jednu saobraćajnu traku na dužini od oko 250m.

Postojeća traka za kontinualnu vožnju u smeru iz Valjeva prema Kosjeriću se zadržava. Planom je predviđeno da leva postojeća traka, u pravcu rasta stacionaže prema referentnom sistemu, kanališe levo skretanje primenom saobraćajnih oznaka na putu i saobraćajne signalizacije. Takođe je predviđena i izgradnja nove trake za kontialnu vožnju na državnom putu u smeru iz Kosjerića prema Valjevu.

Obrađivač plana je preduzeće za konsalting, urbanizam, projektovanje i inženjering Urbanprojekt, a javni uvid traje do 11. septembra 2020.

I. M.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.