Izvor: eKapija | Utorak, 28.07.2020.| 15:46
Izdvojite članak Odštampajte vest

NBS o detaljima novog moratorijuma na obaveze u otplati kredita

(Foto: ToskanaINC/shutterstock.com)
Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je na vanrednoj sednici održanoj u poonedeljak, 27. jula, propise kojima omogućava dužnicima da dodatno odlože obaveze po osnovu kredita, kreditnih proizvoda i lizinga.

U skladu sa tim propisima, dužnicima je omogućen još jedan zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima finansijskog lizinga koje dospevaju u periodu od 1. avgusta 2020. godine zaključno sa 30. septembrom 2020. godine, kao i i zastoj u otplati obaveza koje su dospele u julu ove godine, a dužnik ih nije izmirio.

- Na prvi udar pandemije NBS je reagovala je efikasno i odlučno, omogućivši građanima i privredi zastoj u otplati obaveza prema bankama i davaocima finansijskog lizinga na period od tri meseca. O značaju i pravovremenosti ovakve odluke, govori činjenica da je više od 90% dužnika koristilo ovu mogućnost - istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Dodala je da je "s obzirom na to da vanredna zdravstvena situacija i dalje traje, NBS je donela odluku o pružanju mogućnosti dodatnog predaha našim građanima i privredi u otplati obaveza, ispunjavajući time i zakonom definisani cilj očuvanja stabilnosti finansijskog sistema".

Moratorijum se primenjuje na obaveze po osnovu kredita i kreditnih proizvoda banke (poput minusa i kreditnih kartica), kao i drugih proizvoda banke (poput obaveza po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima ili kreditnim proizvodima, bankarskih garancija).

Kako je istakla centralna banka, moratorijum se ne primenjuje na obaveze za usluge platnog prometa (provizija za izvršenje transakcija, naknada za održavanje računa), investicione usluge, brokersko-dilerski poslovi, usluge u vezi sa sefovima).


Ponuda

Banke i davaoci finansijskog lizinga su dužni da fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima do 31. jula 2020. godine ponude zastoj u otplati obaveza.

Obaveštenje o ponudi banke i davaoca finansijskog lizinga će biti objavljeno na njihovoj internet stranici, a sadrži informacije o početku primene i periodu trajanja moratorijuma, obračunu kamate, načinu otplate obaveza po prestanku moratorijuma, mogućim alternativnim načinima otplate obaveza, kao i reprezentativni primer iznosa obaveze pre i nakon prestanka moratorijuma.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Dužnik može da odbije ponudu o moratorijumu elektronskim putem, putem redovne pošte, putem telefona ili u poslovnim prostorijama banke i davaoca finansijskog lizinga, i to u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi, ali i da odustane od primene moratorijuma tokom njegovog trajanja, zahtevajući to od banke ili uplatom u celini dospele, a neizmirene obaveze.


Obračun kamate

Za vreme moratorijuma, banka i davalac finansijskog lizinga ne obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na obaveze koje dospevaju tokom trajanja moratorijuma. Banka obračunava redovnu kamatu na nedospeo dug a iznos redovne kamate odgovara iznosu te kamate u planu otplate koji je važio pre stupanja na snagu ove odluke.

Ako je dužnik privredno društvo onda banka i davalac finansijskog lizinga mogu redovnu kamatu da obračunavaju i na iznose glavnice duga koji dospevaju tokom trajanja moratorijuma.

Кada je u pitanju zatezna kamata ona se neće obračunavati na neizmireno potraživanje koje je dospelo za vreme trajanja moratorijuma. Pored toga, neće se pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužniku, odnosno neće se preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate ovih potraživanja.


Prestanak moratorijuma

Po prestanku moratorijuma, banka i davalac finansijskog lizinga će obračunatu redovnu kamatu ravnomerno rasporediti na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga), pri čemu se period otplate produžava za period trajanja moratorijuma.

Zatezna kamata obračunata u toku perioda moratorijuma na potraživanja dospela pre početka primene moratorijuma ravnomerno će biti raspoređena na period otplate (bez pripisivanja glavnici duga).

Tokom trajanja moratorijuma na obaveze po osnovu kreditnih kartica i dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu banka obračunava redovnu (ugovorenu) kamatu na iskorišćeni iznos, dok se važenje dozvoljenog prekoračenja po računu, odnosno kreditne kartice produžava se za period trajanja moratorijuma.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.