Izvor: eKapija | Ponedeljak, 20.07.2020.| 17:08
Izdvojite članak Odštampajte vest

Elemir se sprema za investitore - Planom generalne regulacije predviđene četiri radne zone

(Foto: Plan detaljne regulacije)
Javno preduzeće za urbanizam Zrenjanin oglasio je javni uvid u nacrt plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir i izveštaj o strateškoj proceni uticaja nacrta plana generalne regulacije naseljenog mesta Elemir na životnu sredinu.

Plan obuhvata naseljeno mesto Elemir koje se nalazi na delu katastarskih opština Srpski Elemir i Elemir, površine oko 488.64 ha.

Elemir je prema prostornom planu grada Zrenjanina primarno seosko naselje koje se usmerava na centar-Zrenjanin, ali pripada i uticajnom području centra zajednice sela Melenci. Elemir sa 4.338 stanovnika spada u veoma veliko selo. Najveći deo naselja čini stanovanje.

Najvažniji ciljevi izrade PDR-a usmereni su na budući razvoj i organizaciju prostora, tako da centar zadrži svoju osnovnu funkciju, kao mesto javnih sadržaja i okupljanja, postojeće namene stanovanja zadrže tako da se primenom uslova ne utiče na kvalitet života i stanovanja, omogući komunalno i infrastrukturno opremanje svom potrebnom javnom infrastrukturom i zadrže postojeći i omogući razvoj javnih sadržaja koji mogu da budu jedan od pokretača razvoja.

Takođe, cilj je i da se formiraju zone sa mogućnostima za realizaciju proizvodnih kompleksa, formiraju poljoprivredni kompleksi /gazdinstva, obezbede uslovi za razvoj stočarske proizvodnje povrltarstva, cvećarstva i voćarstva, kao i da se seoski turizam afirmiše kroz određivanje uslova za izgradnju ovih sadržaja.

Planom su određene su sledeće zone: zona centralnih funkcija, zona stanovanja i četiri radne zone.

Zonu centralnih funkcija čini centar naselja, odnosno delovi blokova br. 1,2,3 i 4. Obuhvata površine mešovitih namena, javne površine i površine za objekte javne namene.

Sadržaji značajni za funcionisanje naselja su objekti javne namene- u javnoj svojini (objekat MZ, škola, biblioteka, predškolska ustanova, zdravstvena stanica, objekat za smeštaj dece vrtićkog uzrasta , pošta, dom kulture i pijaca ), objekti javne namene u ostalim oblicima svojine (Pravoslavna crkva sa portom i objekti u kojima su smeštena udruženja građana) kao i objekte stanovanja i poslovanja. Svi ovi objekti se zadržavaju na postojećim lokacijama.
Objekti u ovoj zoni treba da zadrže prostorne odlike centra.

Zona stanovanja obuhvata delove blokova br. 1,2,3,4, mešovitih namena i blokove 6-57, i 67-69, pretežne namene porodično stanovanje, javne površine i površine za objekte javne namene.

Za novu izgradnju u okviru bloka 37 i 38 je potrebno obezbediti infrastrukturno i komunalno opremanje, a objekte graditi tako da budu reprezent naselja, u skladu sa pravilima građenja.

Između blokova 50,49,29 i 45pored postojeće namene izvorišta, predviđena je površina za sport i rekreaciju-travnati/šljunčani sportski tereni, uz poštovanje svih pravila izgradnje i zona zaštite.

Radne zone čine četiri celine locirane na severu, istoku i jugu, odnosno, po obodu naselja. Radne zone su po svojim karakteristikama i sadržaju, različitih namena i načina korišćenja-

Radna zona 1 obuhvata blokove br. 59, 60 ,61 i 62. Zona predstavlja prostor za izgradnju/rekonstrukciju na već izgrađenim parcelama i delom prostor nove izgradnje (blok 62), za koju je potrebno obezbediti potpuno infrastrukturno i komunalno opremanje.

U okviru ove zone nije dozvoljena izgradnja industrijskih objekata.

Radna zona 2 predstavlja prostor za izgradnju/rekonstrukciju u okviru postojećih industrijskih komleksa, a koje čine Pogon za pripremu i transport nafte i gasa (PiTNiG) (Rafinerija gasa), stara ciglana i deo infrastrukturnog koridora u funkciji železničkog saobraćaja (pruga sa pratećim sadržajima).

Svi objekti koji su u funkciji i deo su tehnološkog procesa, kao i prateći sadržaji se zadržavaju, kako je dato postojećim stanjem. U okviru ovog bloka nalaze se i stari rezevoari i stara (niska) baklja koji nisu u upotrebi i koji se mogu ukloniti i demontirati, poštujući sva pravila propisana za bazbedno uklanjanje

U okviru ove zone, dozvoljena je izgradnja, dogradnja, odnosno rekonstrukcija industrijskih, poslovnih, proizvodnih i uslužnih objekata.

Nije dozvoljena izgradnja stambenih i javnihm kao i poslovnih objekata namene ugostiteljstva i turizma.

Radna zona 3 obuhvata blokove 64, 65-a-f, 66, kao i deo infrastrukturnog koridora u funkciji železničkog saobraćaja (pruga sa prateći sadržajima i industrijski kolosek).

Blok 64 zauzima kompeks Centra za ispitivanje proizvodne bušotinske opreme u Elemiru. Prostor koji je obuhvaćen Planom pripada radnoj zoni i na njemu su izgrađeni objekti koji se zadržavaju.

Postojeći saobraćajni priključak se zadržava, a planira se izgradnja novog priključka u produžetku unutrašnje manipulativne saobraćajnice prema uslovima upravljača puta.

Ostali blokovi u ovoj ranoj zoni planiraju za zaštitno zelenilo (65a), poljoprivredni kompleksi (65b, 65f), komunalni sadržaji-groblje (65d), industrijski kolosek i javne površine.

U okviru zone, može se predvideti izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija silosi, podzemnih i nadzemnih skladišta žitarica, hladnjače, proizvodnih objekata namene za povrtarstvo, voćarstvo, cvećatstvo i preradu poljoprivrednih proizvoda, poslovnih objekata i objekata javne namene.

Radna zona 4 predstavlja prostor za izgradnju/rekonstrukciju na već izgrađenim parcelama i delom prostor nove izgradnje (blok 70b) , za koju je potrebno obezbediti potpuno infrastrukturno i komunalno opremanje.

Prilikom planiranja sadržaja kompeksa, objekte administrativnih delatnosti locirati prema ulici, dok se sadržaji proizvodnje lociraju po dubini parcele, u skladu sa propisanim pravilima gradnje i poštovanja uslova u pogledu zaštite prostora.

U okviru ove zone nije dozvoljena izgradnja industrijskih objekata.

Javni uvid traje od 17. jula do 16. avgusta 2020. godine.

I. M.
Unos komentara je omogućen samo ulogovanim korisnicima.